Konference

Western Anatolia in the Second Millennium BCE: Recent Developments and Future Prospects (WANAT) Symposium

For many years western Anatolia was one of the least known cultural landscapes in the second–millennium BCE eastern Mediterranean, overshadowed by its better-known neighbors in Hittite central Anatolian and Minoan and Mycenaean cultural spheres. Owing to the efforts of recent decades, it is becoming possible to grasp the character of western Anatolian identity, or rather […]

Kolokvium Vítr stepí, hradby oáz II

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na kolokvium Vítr stepí, hradby oáz II: Příspěvky ke studiu dějin a kultury Střední Asie, které se bude konat 25. listopadu od 9:00, formou videokonference v prostředí MS Teams. V letošním, druhém, ročníku tohoto setkání se sešlo skutečně pestré spektrum příspěvků zaměřených na dějiny Střední Asie a přilehlých oblastí od doby […]

Konference Varna 2020

Rádi bychom vás vyzvali k účasti na výjimečné konferenci, která se bude konat v červnu roku 2020 ve Varně –  v Archeologickém muzeu založeném Karlem Škorpilem. Konference je zaměřena na začátky působení českých učenců v Bulharsku a to ne jen archeologů ale i dalších profesí, jako přírodovědců, architektů, umělců atd. Konference má za cíl propojit české a […]

PeCla 2019: VISUAL CULTURE IN THE CLASSICAL WORLD, 16.-17.12.2019

    8th INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE PeCla 2019       The 8th PeClA 2019 International Postgraduate Conference (Perspectives of Classical Archaeology) will be held at Charles University in Prague, Czech Republic. Monday and Tuesday, 16 – 17th December 2019   PeClA 2019 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics aimed at postgraduate […]

Perspectives on Classical Archaeology 2018

PECLA 2018 PÓLEMOS – BELLUM ARCHAEOLOGY OF CONFLICT IN THE ANTIQUITY 6. – 7. 12. 2018 GREEN HALL (C141) CELETNÁ 20, PRAGUE Program here

Alosi Musil, antika a České země

U příležitosti 150. výročí narození světově významného vědce Aloise Musila (1868–1944) pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem seminář „Alois Musil, antika a České země.“ Tento orientalista, kněz a cestovatel se také výrazně dotýkal témat úzce souvisejících s antikou a tedy i s klasickou […]

Seen from Oxyartes´ Rock: Central Asia under and after Alexander

The events directly connected with the campaign of Alexander the Great in Central Asia are described vividly and in detail by ancient Greek authors and have been thoroughly evaluated by modern historians. Numismatic studies have reconstructed the history of the following centuries. However, our understanding of the (mutual?) acculturation following the campaign remains limited. The […]

Perspectives on Classical Archaeology 2017

Perspectives on Balkan Archaeology 2017

          Book of abstracts

Reinecke’s Heritage

                Book of abstracts

Úvod > Věda a výzkum > Konference