Publikace

Od roku 1997 vydává ÚKAR periodikum Studia Hercynia, jež v současné době vychází dvakrát ročně. Časopis je recenzován, výlučně cizojazyčný, se zaměřením na klasickou archeologii a antické tradice. K nejdůležitějším publikačním počinům patří také řada Pistiros (I–IV), kde jsou publikovány výkopové zprávy a studie související s projektem zaměřeným na výzkum výše vzpomenuté řecké obchodní kolonie ve vnitrozemí Thrákie. Rovněž aktivitám v Uzbekistánu se dostalo zadost svazkem Jandavlattepa I, prvním ze zamýšlené řady. Ve spolupráci s AV ČR vydává ÚKAR časopis Eirene – Studia Graeca et Latina, v němž vyšlo několik monografických svazků (Bejrút, Pistiros). Ústav dále spolupracuje na projektu Corpus Vasorum Antiquorum, v jehož rámci zatím vyšly 4 svazky věnované antickým vázám v českých sbírkách. Podobně se podílí na řadě Corpus Signorum Imperii Romani, v roce 2000 byl vydán první svazek věnovaný římské plastice v českých sbírkách. Spolupracuje také na projektu Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (hesla, fiches; redakce v Basileji). Tyto projekty jsou realizovány pod záštitou UNESCO, Union académique internationale a Assoziazione internazionale di archeologia clasica.

 

Omlouváme se, stránka je zatím ve výstavbě.

Úvod > Věda a výzkum > Publikace