Dějiny Ústavu pro klasickou archeologii po druhé světové válce

Po válce měl ústav už v roce 1945 čtyři plánovaná místa učitelská a asistentská, v roce 1947 dva profesory, oba s gloriolou odboje, a také dva asistenty, Jiřího Frela a Miladu Vilímkovou, ale počátkem padesátých let bylo už vše jinak. Postižena propuštěním byla s Růženou Vackovu a Jindřichem Čadíkem i Milada Vilímková, která se specializovala na egyptské umění a vydala o něm i později, když pracovala v Památkovém ústavu, několik knih pro širší veřejnost. Po zrušení místa Milady Vilímkové zůstal v ústavu pouze dr. Jiří Frel (viz níže) a přijati byli postupně tři asistenti: První z nich, Jiří M. Boháč pobyl jen krátce (jeho diplomová práce, Kerčské vázy se zřetelem k památkám v čs. sbírkách vyšla v nakladatelství ČSAV v roce 1958); v roce 1953 odešel už do nově zakládaného semináře klasické archeologie v Bratislavě s doc. Oldřichem Pelikánem z Brna. Jiří Bartoš nastoupil v roce 1955 a Roman Haken v roce 1957. Josef Bartoš odešel počátkem 60. let z rodinných důvodů do Semil, kde působil jako osvětový inspektor a zasloužil se také o umístění sbírky odlitků na Hrubém Rohozci. Počátkem 70. let byl ředitelem Galerie v Hostinném, ale v roce 1973 byl z politických důvodů vyhozen a žil pak až do své smrti v roce v Semilech. Dokázal vhodně spojovat dějiny umění s filosofií, jeho diplomová práce o terakotách je dosud základem i pro současnou výuku a výstavy.

Roman Haken pobyl ve své funkci jen rok, zemřel na srdeční vadu, která tenkrát ještě byla neoperovatelná. Dokázal přes své mládí napsat výbornou diplomovou práci o římských lampách, která vyšla jako samostatné dvojčíslo Sborníku Národního muzea v roce 1958, a několik článků. Také se zasloužil o inventarizaci údajů, které získal o darech prof. Antonína Salače, jenž komisionelně vedl Ústav pro klasickou archeologii po zavření obou profesorů, a později od r. 1953 jako vedoucí Katedry věd o antickém starověku, ke které byl ústav připojen. Na podzim 1958 po Hakenově smrti nastoupil na asistentské místo Jan Bouzek a poté, co prof. Jiří Frel zůstal v roce 1969 v USA, byla přijata jako asistentka Iva Ondřejová.

Jan Bouzek

Úvod > O ústavu > Historie ústavu > Dějiny Ústavu pro klasickou archeologii po druhé světové válce