Yurta-Stroyno Archaeological Project

Výzkum venkovského osídlení v římské Thrákii

 

Archeologický výzkum venkovského osídlení na lokalitě Jurta byl zahájen roku 2014 ve spolupráci s Regionálním historickým muzeem v Jambolu. Lokalita se nachází v Jambolském regionu, v obci Elhovo, u vesnice Strojno. Přestože toto naleziště, známé několik desítek let, nebylo nikdy před tím systematicky zkoumáno, bylo zde náhodně objeveno množství důležitých předmětů. Mezi nejvýznamnější patří fragment bronzového diplomu římského veterána, datovaný do poloviny 2. st. n.l., díky němuž se předpokládá, že se jedná o vicus, tedy vesnici vysloužilých vojáků římské armády, kteří se po službě usadili v Thrákii (pravděpodobně na místě předešlé thrácké vesnice). Druhým důležitým nálezem je fragment mramorového reliéfu uvádějící římské jméno v Avillius (ovšem zapsané v alfabetě). Tento Avilius je také známý z nedalekého auxiliárního tábora v Kabile, a jeho přítomnost na obou lokalitách dává tušit, že tato místa měla úzkou spojitost. V současnosti pracujeme s tezí, že Jurta spadala do Kabilského správního regionu.

Na tyto útržkovité informace navázal náš archeologický výzkumu v letech 2014–2016, a povrchová prospekce v roce 2016, díky kterým jsme na lokalitě identifikovali oblasti, kde bylo zpracováváno sklo (tavba a foukání) a železo (hutnictví i kovářství). V severní části lokality byla pak objevena bohatší architektura – patky, hlavice a dřík sloupu, a v jihovýchodní části jsme odkryli rozsáhlou strukturu – kamenné základy domu o 5 místnostech s dvorkem. Rozkvětu se Jurta těšila ve 2.–3./4. st. n.l., z této doby pochází největší množství nálezů. V druhé polovině 4. st. přišel úpadek, aby bylo osídlení na konci 5. a během 6. st. n.l. znovu obnoveno, tentokrát v podstatně menším měřítku.

Množství nálezů z těchto 3 let výzkumu a z povrchové prospekce je v současnosti připravováno k závěrečné publikaci, která je plánována na rok 2020. Menší výzkumná sezóna se v roce 2019 zaměří na povrchovou prospekci dvou dalších římských lokalit v okolí, abychom lépe porozuměli vazbám mezi jednotlivými osídleními a vývoji oblasti v římské době.

Reporty z jednotlivých let výzkumů naleznete v ústavním časopise Studia Hercynia (2014/1-2; 2015/1-2; 2017/2): https://studiahercynia.ff.cuni.cz/en/

 

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Balkán > Yurta-Stroyno Archaeological Project