Stanislav Horáček

Po dokončení magisterského studia, ve kterém se zabýval současnou teoretickou archeologií, pokračuje od roku 2019 v doktorském studiu. Aktivně se účastní výzkumného projektu v Chorvatsku (Lovas Archaeological Project). V minulosti se také podílel na výzkumech v Řecku (Serraglio, Eleona, and Langada Archaeological Project) a Itálii (Populonia – Baratti). V doktorském studiu se stal spoluřešitelem dvou grantových projektů GAUK (1. Zázemí bronzového depotu z Lovas: terénní archeologický projekt ve východním Chorvatsku. 2. Proměny kulturní krajiny středního povodí Surchandarji (jižní Uzbekistán): Příspěvek k poznání sídelních vzorců antické Baktrie). Pod vedením doc. PhDr. Petera Pavúka, Ph.D. pracuje na disertaci s názvem: Autentická archeologie. Přínos ontologie k reflexivitě archeologického tázání. Cílem práce je odhalení skrytých ontologických předpokladů archeologa jako lidské existence a navržení práce s nimi v kladném smyslu.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Stanislav Horáček