Uchazeč

Program klasická archeologie je možné studovat buď samostatně, nebo sdruženě v kombinaci s libovolným programem na FF UK. Bakalářský program klasické archeologie se od akademického roku 2021/22 otevírá každoročně. Navazující magisterský program se taktéž otevírá každý rok.

Přihlášku pro akademický rok 2024/2025 lze podat do 29. února 2024 (bakalářský studijní program), resp. 31. března 2024 (navazující magisterský studijní program).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Mezifakultně je možné studovat i program Geologie se specializací Geoarcheologie, který se bude otevírat každoročně od akademického roku 2022/23. Bližší informace naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UK, nebo konkrétnější informace zde.

Den otevřených dveří na FF UK https://dod.ff.cuni.cz/ proběhne v sobotu 13. 1. 2023.

 

 

 

Úvod > Uchazeč