Uchazeč

Obor klasická archeologie je možné studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s libovolným oborem na FF UK. Bakalářské studium klasické archeologie se otevírá jen jednou za dva roky a nejbližší možnost bude až pro akademický rok 2021/22. Navazující magisterské studium se otevírá průběžně.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Mezifakultně je možné studovat i dvouobor geologie – klasická archeologie, který se rovněž otevírá je jen jednou za dva roky (viz výše). Bližší informace naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UK, nebo konkrétnější informace zde.

PREZENTACE DOD_2019_v3

Úvod > Uchazeč