Uchazeč

Program klasická archeologie je možné studovat buď samostatně, nebo sdruženě v kombinaci s libovolným programem na FF UK. Bakalářský program klasické archeologie se od akademického roku 2021/22 otevírá každoročně. Navazující magisterský program se taktéž otevírá každý rok.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Mezifakultně je možné studovat i program Geologie se specializací Geoarcheologie, který se bude otevírat každoročně od akademického roku 2022/23. Bližší informace naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UK, nebo konkrétnější informace zde.

 

 

Úvod > Uchazeč