Uchazeč

Obor klasická archeologie je možné studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s libovolným oborem na FF UK.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK.

Mezifakultně je možné studovat i dvouobor geologie – klasická archeologie. Bližší informace naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty UK, nebo konkrétnější informace zde.

PREZENTACE DOD_2019_v3

Úvod > Uchazeč