Michaela Kellová

Michaela Kellová absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru Klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2010-2016. Své práce věnovala tzn. proklínacím destičkám, v případě bakalářské práce z oblasti Athén a pro diplomovou práci zvolila provincii Britannia, kdy měla možnost prostudovat několik destiček z lokality West Hill (Uley) v Britském muzeu.

Ve své doktorské práci se věnuje pozdně antickým proklínacím tabulkám, kdy se snaží o jiný pohled na tuto problematiku

Academia page

 

 

Publikace

  • Śmiejová-Kellová M. 2017: Magical Use of Mother’s Name. Humans, Goddesses and Curse Tablets. In: F. P. Guignard, G. Pedrucci and M. Scapini (eds.), Motherhood(s) and polytheisms. Collana di antropologia delle religioni, 4​. Bologna: 301-308.
  • Śmiejová-Kellová M. 2018: Emonská proklínací destička: Defixiones jako fenomén. In: L. Pecha (ed.), Vybrané aspekty kulturního vývoje Asie a Afriky. Plzeň, 102-118.
  • Śmiejová-Kellová, M. 2019: Oriental cults and curse tablets in Europe. Graeco-Latina Brunensia, 24(2), 97-111.
Úvod > O ústavu > Doktorandi > Michaela Kellová