Frontier studies

Těžiště interdisciplinárního projektu Frontier Studies. Investigation into identity and cultural contacts in the border area of ancient Macedonia představuje otázka formování a institucionalizace identity v antice v kontextu kulturní interakce v geograficky citlivých regionech. Jako case study slouží region Ochridského jezera, který leží na současné hranici mezi Albánií, Řeckem a Severní Makedonii. Od prehistorie se jednalo o geografickou křižovatku na hranici antického Řecka, kudy proudily kulturní impulzy ze středomoří do střední Evropy, ale i o historicky významnou oblast, ze které se rozšířilo křesťanství na Velkou Moravu. V důsledku Balkánských válek a následné nejisté hospodářské situace, nebylo okolí Ochridského jezera zkoumáno z kulturně-historického hlediska posledních 25 let. Ze starších a náhodných současných archeologických nálezů si ale můžeme udělat představu o komplexnosti fenoménu kulturních kontaktů a transferu v regionu. Mezi nejvýznamnější nálezy patří hroby z lokalit Trebenishte a Ohrid (7.–5. st. př. n. l.) se zlatými maskami a importovanou pohřební výbavou, podobné té v Makedonii v době bezprostředně před vládou Alexandra Velikého. Pozdnější římské nálezy dokazují pokračování multikulturní struktury společnosti v regionu, kterým vedla slavná Via Egnatia, cesta, která spojovala jižní Itálii s Konstantinopolí od 1. st. př. n. l. až do pozdní antiky.

Záměrem terénních prací, které začali v roce 2017, je prospekce a mapování místních archeologických, architektonických a epigrafických památek. V druhé fázi projektu je plánovaný výkopový výzkum jakož i intenzivní průzkum a prospekce na vybraných lokalitách, které budou doplněny o paleo-environmentální výzkum, s cílem objasnit historický vývoj a zrekonstruovat antickou krajinu.

Projekt je prováděn ve spolupráci s Národním Archeologickým Muzeum ve Skopje, Republika Severní Makedonie a s Epigrafickou a historickou komisi Německého Archeologického Ústavu, Mníchov.

Členové tímu:
Dr. Marek Verčík, ÚKAR
Mgr. Petra Tušlová, ÚKAR
Pero Ardjanliev, M.A., Skopje
Dr. Saskia Kerschbaum, AEK DAI

 

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Balkán > Frontier studies