Financování

Od počátku byl projekt financován především z prostředků Grantové agentury Univerzity Karlovy a za podpory Filozofická fakulta Univerzity Karlovy , která pravidelně poskytovala a stále poskytuje studentům, participujícím na výzkumu, účelová stipendia na uhrazení cestovních nákladů.

Kromě Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK jsou expedice financovány také dalších zdrojů.

 • Společnost Českomoravský cement nám přispěla v letech 2016 – 2018 na tisk kalendáře.
 • Společnost ERIELL nám pro sezónu 2006 poskytla terénní vůz UAZ s řidičem Ekramem a mnohou jinou organizačně-logistickou pomoc, financovala také vydání ruské verze naší jubilejní brožurky. Pro výkopovou sezónu 2014 opět poskytla terénní vůz, tentokrát TOYOTA HILUX s řidičem Džalálem, v sezóně 2015 mikrobus TOYOTA HIACE s řidičem Arturem, v roce 2016 stejný mikrobus s řidičem Muradem a Izattem řízenou terénní MITSUBISCHI L200. V roce 2017 a 2018 společnost Eriell poskytla vůz s řidičem pro jarní i letní expedici.
 • Podzimní expedice 2018 proběhla za podpory projektu KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (reg.č. : CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 • Podzimní expedice 2017 proběhla za podpory Fonds Khéops pour l’archéologie, CNRS Lyon ve spolupráci s Johannou Lhullier.
 • Jarní expedice v letech 2017-2018 byly financovány grantem Neuron Impuls 2016, který vyhrál Ladislav Stančo s projektem Na hoře Oxyartově.
 • Vnitřní grant SVV‑2018 č. 260484102: Kurganová pohřebiště severní Baktrie –příspěvek k poznání kočovných společenstev Střední Asie (Jakub Havlík)
 • GA UK č. 250227/ 2016-2017: Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitang (jižní Uzbekistán) (Anna Augustinová)
 • Vnitřní grant FF UK (2016-2017): Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán) řešený v rámci projektu FF UK „Místa střetávání: Strategické regiony mezi Evropou, Severní Afrikou a Asií “ (Anna Augustinová)
 • V roce 2015 byl projekt financován částečně z POST-DOCtorského projektu FF UK, částečně DAFA v Kábulu a také prostřednictvím CROWDFUNDINGU.
 • Projektové účelové stipendium FF UK v Praze, 2011: Vyhodnocení nedestruktivních archeologických postupů v příkladu jižního Uzbekistánu
 • Interní grant FF UK v Praze, 2010, Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS (Petra Tušlová)
 • Projekt specifického výzkumu FF UK v Praze, 2009: Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie (Ladislav Stančo)
 • GA UK č. 7414/2007-2009: Šperk kušánské Střední Asie.
 • Interní grant FF UK v Praze, 2007: Hmotná kultura Baktrie v pozdní antice
 • GA UK č. 473/2004-2006: Baktrie v době Řeků, Šaků a Kušánů (Ladislav Stančo)
 • FRVŠ č. 1827/2004: Kontinuita a diskontinuita osídlení severní Baktrie v antice (Ladislav Stančo)
 • Firma FOTOŠKODA nás laskavě vybavovala „klasickým“ fotografickým materiálem v letech 2002-2004.
 • GA UK č. 292/2001-2003/A-HN/FF: Vlivy helénistického umění v Asii na základě archeologických pramenů (Ladislav Stančo)
 • FRVŠ č. 1383/2000: Gandhárské umění v českých sbírkách (Ladislav Stančo)
Všem organizacím, které nás podporovaly a podporují, velice děkujeme!

 

Úvod > Uzbekistán > Financování