Markéta Šmolková

Socioeconomy of the Iron Age in the southwestern Balkan

Markéta Šmolková získala bakalářský a magisterský titul na katedře Archeologie pravěku a středověku FF UK. Její diplomová práce se týkala enviromentální perspektivy změny půdorysu domů a urbanismu v akeramickém neolitu v Levantě. V rámci doktorského studia se věnuje tématu socioekonomie a proměnám sídlištní struktury v době železné na jihozápadním Balkáně (Socioeconomy of the Iron Age in the southwestern Balkan).

Během magisterského studia absolvovala studijní pobyt na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, s Ústavem pro klasickou archeologii se účastnila výzkumů v jižním Uzbekistánu a Severní Makedonii.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Markéta Šmolková