Sezóna 2014

Burgut – zásadní objev česko-uzbecké expedice

 

 

Česko-uzbecká archeologická expedice objevila v rámci mapování a průzkumu kurganů v Pašchurtské dolině v jižním Uzbekistánu novou lokalitu období přelomu pozdní doby bronzové a rané doby železné. Jde o velmi dobře dochované sídliště situované na vyvýšené poloze nad rozlehlou kotlinou obehnané kamenným valem. V jejím sousedství se uchovaly stopy starého systému přívodu vody, z bohatých pramenů v nedaleké mikrooáze Zarabag. Svých charakterem, a zejména díky absenci mladších zásahů, je tato lokalita naprosto ojedinělá a má nesmírný potenciál pro studium rané doby železné, mísení původní pozdněbronzové sapalinské kultury s novými podněty ze strany stepní andronovské kultury atd.

 

Kromě této lokality bylo objeveno dalších 5 sídlišť různých historických období a především 11 kurganů s průměrem kamenných mohyl od 7 do 16 m, a rovněž řada dalších menších mohyl. Jeden z těchto objektů byl vybrán k exkavaci, jejímž cílem je především vyjasnění chronologie těchto pohřebišť. Práce ještě nebyly dokončeny.

Na projektu se podílejí Ladislav Stančo, Šapulát Šajdullaev, Adam Pažout a Hana Vondrová.