Juraj Kucharík

Juraj Kucharík vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a Obchodní fakultu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Od roku 2017 je doktorandem na Ústavě pro klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze.

Ve své práci se věnuje osídlení území Bratislavy od 1. století před Kristem po 4. století po Kristu s důrazem na působení Římanů v této oblasti. Věnuje se kontaktům Římanů v prostředí bratislavského oppida a následně směnám po vybudování hranice Lime Romanus.

V práci vychází z historických a archeologických pramenů několika památkových institucí. Odborně se věnuje též muzejní pedagogice, především historických a archeologických výstav. Vede kurzy Dějiny a památky Bratislavy I a II na Academii Sapientii.

 

 

Publikace

  • KUCHARÍK, Juraj. Rímska Bratislava prostredníctvom historických a archeologických prameňov. In Francová Zuzana (ed.): Mesto a jeho pamäť. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 94-111. ISBN 978-80-89636-40-2.
  • KUCHARÍK, Juraj. Obranné nariadenia a úpravy bratislavského mestského opevnenia v prvej polovici 16. storočia. In: Šimončičová Koóšová, P. – Gondová, A. (eds.): Fortifikačné systémy na území Bratislavy. Od praveku po 2. svetovú vojnu. Zborník príspevkov zo sympózia. Bratislava : Mestský ústav ochrany pamiatok, 2019,  195–215. ISBN 978-80-570-1577-2.
  • KUCHARÍK, Juraj. Rätselheft zur Sonderausstellung Biatec.Nonnos Kelten and der mittleren Donau. Frankfurt am Main : Archäologisches Museum Frankfurt, 2019, 16 s.
  • KUCHARÍK, Juraj. Vazalskí králi cisárskeho Ríma v priestore stredného Dunaja (s dôrazom na Vanniovo kráľovstvo). In Medea. Bratislava: Univerzita Komenského : Vydavateľstvo UK, 2017, s. 9-21. ISBN 978-80-223-4375-6.
  • KUCHARÍK Juraj. Bratislava v čase Asterixa a Obelixa : Vzdelávací program a aktivity pre rodiny s deťmi a návštevníkov k výstave Kelti z Bratislavy. In. Múzeum. Metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestancov múzeí a galérií, 2017, roč. 63, s. 19-21. ISSN 0027-5263.
  • KUCHARÍK, Juraj. Mestský urbanizmus v období renesancie. Ideálne mestá a koncept Andrea Palladia. In. Acheron. Acta historica et orientalia neosoliensia, 2015, roč. 5, č. 9-10, s. 15-21. ISSN: 1339-6870.

Výstavy

  • MUSILOVÁ, Margaréta – KUCHARÍK, Juraj – DAVID, Wolfgang – ČAMBAL, Radoslav – HARMADYOVÁ, Katarína. BIATEC.NONNOS Kelten an der mittleren Donau. Archäologische Neuentdeckungen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Archäologisches Museum  Frankfurt, 2019.
Úvod > O ústavu > Doktorandi > Juraj Kucharík