Petra Tušlová

 

Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.

Funkce
 • tajemnice (administrativní tajemník) - Ústav pro klasickou archeologii
 • WhoIs (Agenda) - Ústav pro klasickou archeologii
 • Studentské mobility (Agenda) - Ústav pro klasickou archeologii
Konzultační hodiny
 • LS 2018/2019: čtvrtek 15:00-16:00 (340C)
Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 20
Místnost č. 340

Mgr. Petra Tušlová vystudovala Klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu doktorského studia strávila semestr v Italské Padově, další na Sofijské Univerzitě v Bulharsku. Za její magisterskou práci, zabývající se povrchovou prospekcí v jižním Uzbekistánu, ji byla udělena Cena Jana Palacha. V roce 2020 obhájila dizertační práci zaměřující se na římskou a pozdně římskou keramiku v Thrákii.

Účastnila se množství terénních výzkumů, jak interních  – projekty v Uzbekistánu a Pistiru – tak i ve spolupráci se zahraničními Universitami, zejména v Itálii a na Balkáně. V letech 2014–2016 vedla, společné s B. Weissovou, už svůj samostatní výzkum Římského venkovského osídlení Jurta-Strojno v Bulharsku. Od roku 2017 spolupracuje s M. Verčíkem na projektu Frontier Studies, zkoumající zázemí Ohridského jezera v Makedonii (FYROM). Profesně se zajímá zejména o římskou keramiku na Balkáně a prostorovou archeologii v kombinaci s povrchovou prospekcí a GIS.

Na ÚKARu má na starosti zahraniční mobilitu, vše kolem ERASMUS+, Laboratoř v prostoru Kampusu Hybernská a Studia Hercynia.

 

 

VýukaZávěrečné prácePublikace

Rozvrh

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Čisťakova V., Tušlová P., Slabina M.: The Minice Hillfort and its Hinterland. Putting the Archaeological Data Together. Studia Hercynia, 2020, č. • no. 24, s. • p. 9-38. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P.: Intensive surface survey. In Stančo L., Tušlová P.: Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan. Praha, Karolinum, 2019, s. • p. 31-93. ISBN 978-80-246-3923-9.
 • Stančo L., Tušlová P., Kobierská M., Frank Danielisová A., Shaydullaev S., Shaydullaev A., Annaev T.: Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan. Praha, Karolinum, 2019. 493 s. • p. ISBN 978-80-246-3902-4.
 • Tušlová P.: Pottery from a Closed Context at the Late Antique Site of Dodoparon, Yambol Region. Archaeologica Bulgarica, 2019, č. • no. 23, s. • p. 71-108. ISSN 1310-9537.
 • Verčík M., Kerschbaum S., Tušlová P., Jančovič M., Donev D., Ardjanliev P.: Settlement Organisation In The Ohrid Region. Studia Hercynia [online], 2019, č. • no. 23, s. • p. 26-54. ISSN 2336-8144.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: Excavations at the Roman site of Stroyno-Yurta, Yambol Province (2014-2015): An Interim Report. In Ross S., Sobotková A., Tzvetkova J., Nekhrizov G., et al.: The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 Final Report. Oxford, Oxbow Books, 2018, s. • p. 191-199. ISBN 978-1-78925-054-1.
 • Weissová B., Tušlová P., Ardjanliev P., Verčík M.: The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 22, s. • p. 99-133. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B.: Classical and Hellenistic transport amphorae from the Yambol Province. In Ross S., Sobotková A., Tzvetkova J., Nekhrizov G., et al.: The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 Final Report. Oxford, Oxbow Books, 2018, s. • p. 211-216. ISBN 978-1-78925-054-1.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: Yurta-Stroyno Archaeological Project. Preliminary Report to the Final Season of 2016. Studia Hercynia [online], 2018, č. • no. XXI, s. • p. 99-112. ISSN 2336-8144.
 • Tušlová P.: Late Roman Amphorae from the 6th Century AD House at the Site of Dodoparon in South-Eastern Bulgaria. In Dixneuf D.: LRCW 5 Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Belgie, Centre d’Études Alexandrines, 2017, s. • p. 671-681. ISBN 978-2-11-129856-9.
 • Weissová B., Tušlová P., Čisťakova V., Bouzek J.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology (2014-2016). Studia Hercynia [online], 2017, č. • no. XXI, s. • p. 149-163. ISSN 2336-8144.
 • Tušlová P., Weissová B., Čisťakova V., Frecer R., Janouchová P., Bakardzhiev S.: The Stroyno Archaeological Project, Report on the Season 2015. Studia Hercynia, 2015, č. • no. XIX, s. • p. 247-265. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: Stroyno Excavation Project, introduction to the site of Yurta-Stroyno and report on the 2014 season. Studia Hercynia, 2014, č. • no. XVIII, s. • p. 16-24. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B.: Roman Coarse Ware and Amphorae from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. In Poulou-Papadimitriou N., Nodarou E., Kilikoglou V.: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers. Oxford, Archaeopress, 2014, s. • p. 433-439. ISBN 978-1-4073-1249-1.
 • Bouzek J., Čisťakova V., Tušlová P., Weissová B.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology. Eirene, 2014, č. • no. L, s. • p. 298-314. ISSN 0046-1628.
 • Stančo L., Tušlová P., Šajdullaev A.: Археологическое картографирование Шерабадского района в 2008–2011 гг. In Stančo L.: Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадского района. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 41-58. ISBN 978-80-7308-401-1.
 • Tušlová P., Weissová B.: New Finds and Observations on Transport Amphorae from Pistiros. In Bouzek J.: Pistiros V, excavations and studies. Praha, Charles University Press, 2013, s. • p. 161-166. ISBN 978-80-7308-460-8.
 • Tušlová P.: Systematic Field Survey in the Sherabad District, Report of the 2011 Season. Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 12-21. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P.: Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu. In Orientalia Antiqua Nova. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-261-0037-9.
 • Stančo L., Tušlová P., Halama J.: Do srdce Asie : 10 let české archeologie ve Střední Asii. Praha, Filozofická fakulta UK, 2012. 107 s. • p. ISBN 978-80-7308-430-1.
 • Tušlová P., Weissová B.: Pistiros report 2011, part II. Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 8-11. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P.: Systematic Field Survey in Sherabad District. Hercynia, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 27-38. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P., Weissová B.: Roman Terracotta Lamps from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. Hercynia, 2011, č. • no. XV/2, s. • p. 26-36. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P., Kučová S., Weissová B.: Greek and Black Sea Transport amphorae in emporion Pistiros; Quantified Analysis of Material Excavated until 2009. In Bouzek J., Lidia D., Zofia, Halina A.: Pistiros IV. Excavations and Studies. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 205-220. ISBN 978-80-7308-318-2.
Úvod > O ústavu > Vyučující > Petra Tušlová