Petra Tušlová

 

Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • LS 2023-2024 v úterky od 11:00 do 12:30, C347e
Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 22
Místnost č. 347e

 

Mgr. Petra Tušlová, PhD. studovala na Ústavu pro klasickou archeologii, kde obdržela titul Mgr. za diplomovou práci “Systematic Field Survey in Sherabad District”, za kterou současně získala i cenu Jana Palacha, udělovanou každoročně za mimořádný vědecký přínos ročníkové práce. Během studia se účastnila množství zahraniční výzkumů, konkrétně v Itálii, Makedonii, Bulharsku a Uzbekistánu, a strávila po jednom semestru v Itálii na Università degli studi di Padova (2013) a v Bulharsku na Sofia University St. Kliment Ohridski (2014). V roce 2020 obhájila disertační práci na téma “Roman and Late Antique Pottery from Ancient Thrace, Selected Assemblages from the Yambol District“.

V letech 2009–2011 byla P. Tušlová součástí Tundzha Regional Archaeological Project, který probíhal v Bulharsku (řešitelé A. Sobotková a S. Ross); v letech 2008–2014 se účastnila ústavního projektu v řeckém emporiu Pistiros (řešitel J. Bouzek); v letech 2010–2011 se stala sama řešitelkou pod-projektu v rámci České archeologické mise v Uzbekistánu (hlavní řešitel L. Stančo), zaměřeného na systematickou povrchovou prospekci v rovinách Šarabádského regionu. V roce 2013 pak založila Yurta-Stroyno Archaeological Project, který je zaměřený na archeologický výzkum a povrchovou prospekci v okolí římského vicu  Jurta-Stroyno v Jambolském regionu v Bulharsku (projekt iniciovaný a vedený ve spolupráci s B. Weissovou a S. Bakardzhievem; stále probíhá). Od roku 2017 je zapojena do projektu Frontier Studies. Investigation into Identity and Cultural Contacts in the Border Area of Ancient Macedonia (s hlavními řešiteli M. Verčíkem a P. Ardjanlievem), projekt zkoumá osídlení v okolí Ohridského jezera v Severní Makedonii.

Profesní zájem P. Tušlové se dlouhodobě ubíral k povrchové prospekci a přidružené metodice výzkumu za využití GIS. V současnosti je jejím hlavním zájmem římská a pozdně antická keramika v Thrákii a obecné technologické postupy a metody výroby keramických nádob včetně výpalu pece a možností alternativního paliva. od roku 2021 se i více věnuje keramické petrografii, a to i díky čtyřměsíční stáži na Eberhard Karls Universität Tübingen v petrologické laboratoři S. Amicone.

Na Ústavu pro klasickou archeologii P. Tušlová zastává pozici odborné asistentky, tajemnice ústavu, koordinátorky zahraniční mobility a ERASMUS+ programu. Současně je zodpovědnou osobou za laboratoř (archeologickou dílnu) v Kampusu Hybernská.

 

VýukaZávěrečné prácePublikace

Rozvrh

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Tušlová P.: The Yurta-Stroyno Archaeological Project. The Pottery Studies. Praha, Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, 2023. 238 s. • p. ISBN 978-80-7671-110-5.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: The Yurta-Stroyno Archaeological Project. Studies on the Roman Rural Settlement in Thrace. Praha, Filozofická fakulta UK, 2022. 305 s. • p. ISBN 978-80-7671-068-9.
 • Polla S., Springer A., Gruber B., Tušlová P., Weissová B.: Inland trade and consumption in context. A case study on the organic residue analysis of transport amphorae from the Balkan Peninsula (Yambol District, South-eastern Bulgaria). In Bernal-Casasola D., Bonifay M., Pecci A., Leitch V.: Roman Amphora Contents Reflecting on the Maritime Trade of Foodstuffs in Antiquity. Proceedings of the Roman Amphora Contents International Interactive Conference (RACIIC). Oxford, Archaeopress, 2021, s. • p. 149-160. ISBN 978-1-80327-062-3.
 • Čisťakova V., Tušlová P., Slabina M.: The Minice Hillfort and its Hinterland. Putting the Archaeological Data Together. Studia Hercynia, 2020, č. • no. 24, s. • p. 9-38. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P.: Pottery from a Closed Context at the Late Antique Site of Dodoparon, Yambol Region. Archaeologica Bulgarica, 2019, č. • no. 23, s. • p. 71-108. ISSN 1310-9537.
 • Verčík M., Kerschbaum S., Tušlová P., Jančovič M., Donev D., Ardjanliev P.: Settlement Organisation In The Ohrid Region. Studia Hercynia [online], 2019, č. • no. 23, s. • p. 26-54. ISSN 1212-5865.
 • Stančo L., Tušlová P., Kobierská M., Frank Danielisová A., Shaydullaev S., Shaydullaev A., Annaev T.: Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan. Praha, Karolinum, 2019. 493 s. • p. ISBN 978-80-246-3902-4.
 • Tušlová P.: Intensive surface survey. In Stančo L., Tušlová P.: Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan. Praha, Karolinum, 2019, s. • p. 31-93. ISBN 978-80-246-3923-9.
 • Tušlová P., Weissová B.: Classical and Hellenistic transport amphorae from the Yambol Province. In Ross S., Sobotková A., Tzvetkova J., Nekhrizov G., et al.: The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 Final Report. Oxford, Oxbow Books, 2018, s. • p. 211-216. ISBN 978-1-78925-054-1.
 • Weissová B., Tušlová P., Ardjanliev P., Verčík M.: The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 22, s. • p. 99-133. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: Yurta-Stroyno Archaeological Project. Preliminary Report to the Final Season of 2016. Studia Hercynia [online], 2018, č. • no. XXI, s. • p. 99-112. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: Excavations at the Roman site of Stroyno-Yurta, Yambol Province (2014-2015): An Interim Report. In Ross S., Sobotková A., Tzvetkova J., Nekhrizov G., et al.: The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 Final Report. Oxford, Oxbow Books, 2018, s. • p. 191-199. ISBN 978-1-78925-054-1.
 • Tušlová P.: Late Roman Amphorae from the 6th Century AD House at the Site of Dodoparon in South-Eastern Bulgaria. In Dixneuf D.: LRCW 5 Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Belgie, Centre d’Études Alexandrines, 2017, s. • p. 671-681. ISBN 978-2-11-129856-9.
 • Weissová B., Tušlová P., Čisťakova V., Bouzek J.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology (2014-2016). Studia Hercynia [online], 2017, č. • no. XXI, s. • p. 149-163. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B., Čisťakova V., Frecer R., Janouchová P., Bakardzhiev S.: The Stroyno Archaeological Project, Report on the Season 2015. Studia Hercynia, 2015, č. • no. XIX, s. • p. 247-265. ISSN 1212-5865.
 • Tušlová P., Weissová B.: Roman Coarse Ware and Amphorae from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. In Poulou-Papadimitriou N., Nodarou E., Kilikoglou V.: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers. Oxford, Archaeopress, 2014, s. • p. 433-439. ISBN 978-1-4073-1249-1.
 • Tušlová P., Weissová B., Bakardzhiev S.: Stroyno Excavation Project, introduction to the site of Yurta-Stroyno and report on the 2014 season. Studia Hercynia, 2014, č. • no. XVIII, s. • p. 16-24. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Čisťakova V., Tušlová P., Weissová B.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology. Eirene, 2014, č. • no. L, s. • p. 298-314. ISSN 0046-1628.
 • Tušlová P., Weissová B.: New Finds and Observations on Transport Amphorae from Pistiros. In Bouzek J.: Pistiros V, excavations and studies. Praha, Charles University Press, 2013, s. • p. 161-166. ISBN 978-80-7308-460-8.
 • Stančo L., Tušlová P., Šajdullaev A.: Археологическое картографирование Шерабадского района в 2008–2011 гг. In Stančo L.: Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадского района. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, s. • p. 41-58. ISBN 978-80-7308-401-1.
 • Tušlová P.: Systematic Field Survey in the Sherabad District, Report of the 2011 Season. Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 12-21. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P., Weissová B.: Pistiros report 2011, part II. Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 8-11. ISSN 0018-0637.
 • Stančo L., Tušlová P., Halama J.: Do srdce Asie : 10 let české archeologie ve Střední Asii. Praha, Filozofická fakulta UK, 2012. 107 s. • p. ISBN 978-80-7308-430-1.
 • Tušlová P.: Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu. In Orientalia Antiqua Nova. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-261-0037-9.
 • Tušlová P.: Systematic Field Survey in Sherabad District. Hercynia, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 27-38. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P., Weissová B.: Roman Terracotta Lamps from 27 Metropolit Panaret Street, Plovdiv, Bulgaria. Hercynia, 2011, č. • no. XV/2, s. • p. 26-36. ISSN 0018-0637.
 • Tušlová P., Kučová S., Weissová B.: Greek and Black Sea Transport amphorae in emporion Pistiros; Quantified Analysis of Material Excavated until 2009. In Bouzek J., Lidia D., Zofia, Halina A.: Pistiros IV. Excavations and Studies. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 205-220. ISBN 978-80-7308-318-2.
Úvod > O ústavu > Vyučující > Petra Tušlová