Knihovna

Knihovnice:

Martina Tvrzová,
tel. 221 619 724, libklar@ff.cuni.cz
Celetná 20
110 00  Praha 1
3. patro, č. dv. 347e, studovna č. dv. 347a

Otevírací doba: od 2. 10. 2023:

V pondělí 15. dubna 2024 bude knihovna mimořádně zavřená.

Pondělí 10:00-15:00
Úterý 10:00-15:00
Středa 10:00-15:00
Čtvrtek 10:00-15:00
Pátek          –

 

Poznámky k výpůjčkám: 

Knihovna bude během výuky ve studovně č. 343/C probíhat v místnosti č. 340/C a vzhledem k tomu, že řada knihovních signatur je umístěna i v místnosti č. 343/C, je potřeba si nejméně den předem objednat připravení knih do místnosti č. 340/C e-mailem – na adrese martina.tvrzova@ff.cuni.cz (oznámit signaturu knihy).
Signatury v místnosti č. 343/C: 14 A; 16 U; 17 K; 17 Q; 18 N; 18 O; 74 A; 82 A 14; 36 K; 37 B, D; 39 A-G; 41 B, C; 42 I; 42 H; 42A 3; 42 E 2; 54 N; 57 A, B, D; 58 A-D; 44 D; 45; 65 A-B; 67 A, B, G, H, I; 80 E, F; 81 C 3; 87 A-K, M-R.
Knihy označené „Uloženo v externím skladu – depozitáři (Krystal“) je nutné si objednat e-mailem na stejné adrese, a to nejméně týden předem.

 

Vyhledávání signatur

Signatury publikací získaných knihovnou do roku 2001 je možné najít v lístkovém katalogu, řazeném podle příjmení autora nebo editora, případně podle názvu publikace.
Signatury publikací získaných po roce 2001 lez dohledat v elektronickém centrálním katalogu Univerzity Karlovy v Praze (CKIS) nebo v on-line katalogu monografií knihovny ÚKAR (Arcis).
Vzorová podoba signatury: 58 B 39; u časopisů: 16 A nebo 19 C 2; v Arcisu 19C002.
K dispozici je studovna s deseti místy, která je vybavena dvěma počítači s přístupem na internet; v době výuky je k dispozici šest míst na sekretariátě ústavu.

 

Knihovní fond

Fond knihovny obsahuje přes 14 000 svazků z oboru klasické archeologie a částečně i z oborů příbuzných, především knih a časopisů, a je rozdělen dle obsahu do 30 celků, které jsou ještě dále specifikovány (viz Seznam signatur). Řídí se Výpůjčním řádem knihoven Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Fond časopisů obsahuje 320 titulů, od roku 1824 do současnosti. Ze současné produkce může knihovna nabídnout 39 titulů časopisů. Tento fond je určen výhradně k prezenčnímu studiu (viz Seznam časopisů).
Fond bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obsahuje cca 160 titulů (viz Seznam bakalářských a Seznam diplomových, disertačních a habilitačních prací). Tento fond je rovněž určen výhradně k prezenčnímu studiu a podléhá zvláštnímu výpůjčnímu režimu.

 

Katalogy a databáze

Nově doporučujeme používat fakultní systém vyhledávání ve všech zdrojích UKAŽ.

Online katalog monografií knihovny ÚKAR na ARCISu. Nyní zahrnuje cca 90% monografií.

Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody) 
Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).
Digitální univerzitní repozitář – obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze
Metalib – paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK
Moodle – elektronický portál studijních materiálů FF UK

 

Další informace

Soupis periodik v knihovně ÚKAR.
Přehled signatur a jejich obsahu v knihovně ÚKAR.

 

Důležité odkazy

Úvod > O ústavu > Knihovna