Peter Pavúk

 

 

prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Funkce
 • Přijímací řízení (Agenda) - Ústav pro klasickou archeologii
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav pro klasickou archeologii
Konzultační hodiny

  úterý 10:00 - 12:00

Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 22
Místnost č. 347e

prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. vystudoval pravěkou, středověkou a klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Doktorská studia strávil na Eberhard-Karls-Universität v Tübingenu a ukončil je hodnocením Magna Cum Laude. V letech 2009/2010 pobýval jako stipendista Nadace Alexandra von Humboldt na universitě v Heidelbergu. V roce 2012 byl na Univerzitě Komenského v Bratislavě habilitován v oboru archeologie. V letech 2013 až 2022 byl ředitelem Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze, na němž dále pôsobí.

Odborně se zabývá hlavně egejskou a anatolskou dobou bronzovou, s přesahem na Balkán a do střední Evropy. Je specialistou na keramické nálezy, chronologii a mezikulturní vztahy. Kromě výzkumu v Tróji se účastnil archeologických výzkumů na ostrově Samothráké, v Pergamu a dalších. Nejnověji působí v západním Turecku na lokalitě Kaymakçı a v Sardách. Podílel se na řešení řady grantů, aktivně vystupuje na konferencích a publikuje v odborných časopisech. Je členem Evropské asociace archeologů, České i Slovenské archeologické společnosti a rovněž je řádným členem Německého archeologického ústavu. Je držitelem ceny Michaela Ventrise.

Rozhovor s P. Pavúkem

WorldCat Identity

Kompletní CV

Vybrané publikace

MonografieEditované sborníkyOdborné články
 • M. Pieniążek ‒ P. Pavúk ‒ D. Thumm-Doğrayan ‒ E. Pernicka (Hrsg.), Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen III. Troia VI bis VII: Ausgehende mittlere und späte Bronzezeit. Studia Troica Monographien 7 (Bonn : Habelt 2020). 1130 pp. ISBN: 978-3-7749-4290-5
 • J. Mynářová – P. Onderka – P. Pavúk, The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery. EMMNP 25 (Prague : National Museum 2018). 220 pp. ISBN: 978-80-7036-585-4
 • P. Pavúk, Troia VI Früh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie. Studia Troica Monographien 3 (Bonn : Habelt, 2014). 696 pp. ISBN: 978-3-7749-3944-8
 • P. Pavúk – B. Horejs, Mittel und spätbronzezeitliche Keramik Griechenlands. Sammlung Fritz Schachermeyr III. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 439. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 31 (Wien : Verlag der ÖAW, 2012). 226 pp. ISBN 978-3-7001-7086-0
 • P. Pavúk – M. Ernée – V. Heyd – J. Peška (eds.), Reinecke’s Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe, 2300–1600 BC. Proceedings of the Humboldt Kolleg held on June 12th–16th, 2017 at Chateau Křtiny. Studia Hercynia XXIII/2 (Praha : Faculty of Arts, 2019). 225 pp. ISSN 1212-5865 (Print), ISSN 2336-8144 (Online).
 • R. Kim – J. Mynářová – P. Pavúk – P. Zemánek (eds.), Hrozný a Hittite: The First Hundred Years. . Proceedings of the International Conference Held at Charles University, Prague, 11–14 November 2015. Culture and History of the Ancient Near East 107 (Leiden : Brill, 2020). pp. 676. ISBN: 978-90-04-41311-5 (print), 978-90-04-41312-2 (online), DOI: https://doi.org/10.1163/9789004413122
 • J. Mellnerová Šuteková – M. Bača – P. Pavúk (eds.), SALVE, EDVARDE! A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič. Edited volume on the occasion of the jubilee of prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. Studia Archaeologica et Mediaevalia XII (Bratislava : Faculty of Arts, 2019) 228 pp. ISBN 978-80-223-4650-4 (print), 978-80-223-4651-1 (online)
 • P. Pavúk – V. Klontza-Jaklová – A. Harding (eds.), ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of Jan Bouzek. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis XVIII (Prague : Faculty of Arts, 2018) 574 pp. ISBN 978-80-7308-767-8
 • E. Gorogianni – P. Pavúk – L. Girella (eds.), Beyond Thalassocracies. Understanding Processes of Minoanisation and Mycenaeanisation in the Aegean (Oxford : Oxbow Books, 2016) 224 pp. ISBN 978-1-78570-203-7
 • J. Mynářová – P. Onderka – P. Pavúk (eds.), There and Back Again – the Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15–18, 2014 (Prague : Faculty of Arts, 2015) 556 pp. ISBN 978-80-7308-575-9
 • J. Šuteková – P. Pavúk – P. Kalábková – B. Kovár (eds.), PANTA RHEI. Studies in Chronology and Cultural Development of the South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Studia Archaeologica et Mediaevalia XI (Bratislava : Faculty of Arts, 2010) 622 pp. ISBN 978-80-223-2979-8
 • B. Horejs – R. Jung – P. Pavúk (eds.), Analysing Pottery. Processing – Classification – Publication. Studia Archaeologica et Mediaevalia X (Bratislava : Faculty of Arts, 2010) 324 pp. ISBN 978-80-223-2748-0
 • H. Mommsen – P.A. Mountjoy – P. Pavúk, Bademgediǧi Tepe: Its Relations Within the East Aegean-West Anatolian Interface, and Beyond. New Information from Neutron Activation Analysis. Egypt and Levant 31 (2021) 357–390. DOI: 10.1553/AEundL31s357 EID: 2-s2.0-85123436222
 • P. Pavúk, Troy. In: Oxford Classical Dictionary, digital ed. Article published March 07, 2016; last modified, December 22, 2021. Oxford University Press, ISBN: 9780199381135 DOI: 10.1093/acrefore/9780199381135.013.6587
 • P. Demján – P. Pavúk, Clustering of calibrated radiocarbon dates: Site-specific chronological sequences identified by dense radiocarbon sampling. Radiocarbon 63/2, 2021, 429–438. DOI:10.1017/RDC.2020.129
 • K. Petriščáková – M. Verčík – P. Pavúk – P. Limburský – D. Daněček – M. Ernée, Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách. Pilotná štúdia. In: A. Kozubová – E. Makarová – M. Neumann (eds.), Ultra velum temporis. Venované Jozefovi Bátorovi k 70. narodeninám. Slovenská Archeológia Suppl. 1 (Nitra 2020) 459–469.
  DOI: 10.31577/slovarch.2020.suppl.1.39
 • P. Pavúk, The Relative and Absolute Chronology: Troy VI and VII. In: M. Pieniążek ‒ P. Pavúk ‒ D. Thumm-Doğrayan ‒ E. Pernicka (Hrsg.), Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen III. Troia VI bis VII: Ausgehende mittlere und späte Bronzezeit. Studia Troica Monographien 7 (Bonn 2020) 16–88.
 • P. Pavúk, The Pottery of Troy VI Early and Middle. In: M. Pieniążek ‒ P. Pavúk ‒ D. Thumm-Doğrayan ‒ E. Pernicka (Hrsg.), Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen III. Troia VI bis VII: Ausgehende mittlere und späte Bronzezeit. Studia Troica Monographien 7 (Bonn 2020) 240–362.
 • P. Pavúk – M. Pieniążek, Troy VI-VII and its Place in the Bronze Age World. In: M. Pieniążek ‒ P. Pavúk ‒ D. Thumm-Doğrayan ‒ E. Pernicka (Hrsg.), Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen III. Troia VI bis VII: Ausgehende mittlere und späte Bronzezeit. Studia Troica Monographien 7 (Bonn 2020) 1080–1127.
 • L. Girella – P. Pavúk – M. Pieniążek, Past and Present: Defining Identities and Memory Along the East Aegean and West Anatolian Interface. In: Elisabetta Borgna – Ilaria Caloi – Filippo Carinci – Robert Laffineur (eds.), MNEME. Past and Memory in the Aegean Bronze Age. 17th International Aegean Conference held at the University of Udine, Department of Humanities and Cultural Heritage and at the Ca’ Foscari University of Venice, Department of Humanities on 17–21 April 2018. Aegaeum 43 (Leuven-Liège 2019) 523–532. ISSN:0776-3808 EID: 2-s2.0-85066813899
 • D. Thumm-Doğrayan – P. Pavúk – M. Pieniążek, Economy and storage strategies at Troy. In: D. Garcia – R. Orgeolet – M. Pomadère – J. Zurbach (eds.), Country in the city. Forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory). Conference held in Marseilles, 16–17. October 2014 (Oxford, 2019) 169–187.
 • M. Pieniążek – C. H. Roosevelt – C. Luke – P. Pavúk, Of Networks and Knives: A Bronze Knife with Herringbone Decoration from the Citadel of Kaymakçi (Western Anatolia). Archäologisches Korrespondenzblatt 49/2 (2019) 197–214. ISSN 0342-734X EID: 2-s2.0-85072196952; WOS:000491214000003
 • P. Pavúk – B. Horejs, Ceramics, Surveys, and Connectivity in Western Anatolia: The Middle and Late Bronze Age Bakırçay/Kaikos Valley Restudied. Egypt and Levant 28 (2018) 461–490. DOI:10.1553/AEundL28s457
 • H. Roosevelt ‒ C. Luke ‒ S. Ünlüsoy ‒ C. Çakırlar ‒ J.M. Marston ‒ C.R. O’Grady ‒ P. Pavúk ‒ M. Pieniążek ‒ J. Mokrišová ‒ C. Scott ‒ N. Shin ‒ F. Slim, Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014–2017 Research at Kaymakçı. American Journal of Archaeology 122/4 (2018) 645–688. DOI: 10.3764/aja.122.4.0645; WOS:000472950200006
 • L. Girella – P. Pavúk, The Nature of Minoan and Mycenaean Involvement in the North-eastern Aegean. In: E. Gorogianni – P. Pavúk – L. Girella (eds): Beyond Thalassocracies. Understanding Processes of Minoanisation and Mycenaeanisation in the Aegean (Oxford 2016) 15–42.
 • K. Petriščáková – P. Pavúk – D. Baštová – M. Šmolíková, Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy-Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách – Early Únětice Culture Cemetery at Praha-Ruzyně. On the beginnings of the Bronze Age in Bohemia. Studia Hercynia XIX (2015) 25–53.
 • P. Pavúk, Between the Aegean and the Hittites: The Western Anatolia in Second Millennium BC. In: N. Stampolidis – Ç. Maner – K. Kopanias (eds.): NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Koç University Press 58 (Istanbul 2015) 81‒114.
 • L. Girella – P. Pavúk, Minoanisation, Acculturation, Hybridisation: The Evidence of the Minoan Presence in Northeastern Aegean between Middle and Late Bronze Age. In: N. Stampolidis – Ç. Maner – K. Kopanias (eds.): NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Koç University Press 58 (Istanbul 2015) 387‒420.
 • P. Pavúk – M. Pieniążek – S. Riehl, Troy and the Troad in the Second Millennium: Changing Patterns of Landscape Use. In: G. Touchais – Laffineur, R. – Rougemont, F. (eds.): PHYSIS. Natural environment and human interaction in the prehistoric Aegean. 14th International Aegean Conference held in Paris, 11‒14 December 2012. Aegaeum 37 (Leuven-Liège 2014) 111‒124. EID: 2-s2.0-84924353753
 • P. Pavúk, Of Spools and Discoid Loom-Weights: Aegean-Type Weaving at Troy Revisited. In: M.-L. Nosch – R. Laffineur (eds.): KOSMOS. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. 13th International Aegean Conference held at the University of Copenhagen, 19‒23 April 2010 (Leuven-Liège 2012) 121‒130.
VýukaZávěrečné prácePublikace

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Pavúk P.: Durchlochte Tonspulen in der Berliner Schliemann-Sammlung. In Wemhoff M., Heeb B.: Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertümer – Neuvorlage, Band 3. Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, 2023, s. • p. 33-45. ISBN 978-3-88609-879-8.
 • Pavúk P., Girella L., Pieniazek M., Franković F.: The Upper Interface Twenty-five Years Later. The Northeast Aegean Islands and the West Anatolian Coast during the Late Bronze Age. In D'Agata A., Pavúk P.: The Lady of Pottery. Ceramic Studies Presented to Penelope A. Mountjoy in Acknowledgement of Her Outstanding Scholarship. Rome, Edizioni Quasar, 2023, s. • p. 121-147. ISBN 978-88-549-1379-0.
 • D'Agata A., Pavúk P., Girella L., Pieniazek M., Franković F.: The Lady of Pottery. Ceramic Studies Presented to Penelope A. Mountjoy in Acknowledgement of Her Outstanding Scholarship. Roma, Edizioni Quasar, 2023. 225 s. • p. ISBN 978-88-549-1379-0.
 • Demján P., Pavúk P., Rooosevelt C.: Laser-Aided Profile Measurement and Cluster Analysis of Ceramic Shapes. Journal of Field Archaeology [online], 2023, č. • no. 48, s. • p. 1-18. ISSN 2042-4582.
 • Pieniążek M., Pavúk P.: Troy during the Late Bronze Age. Crafts, Economy, Exchange and Politics. In Seidel E.: Troia, Schliemann und Tübingen. Tübingen, Museum der Universität Tübingen, 2022, s. • p. 166-179. ISBN 978-3-949680-04-5.
 • Harding A., Pavúk P.: Jan Bouzek - a man of many parts. Studia Hercynia, 2022, č. • no. 26, s. • p. 5-15. ISSN 1212-5865.
 • Mommsen H., Mountjoy P., Pavúk P.: Neutron Activation Analysis (NAA) of 192 sherds from Bademgediği, Metropolis-Acropolis and Dedecik-Heybelitepe. In Meric R.: Bademgediği Tepe (Puranda). Results of excavations conducted between 1999–2007. Istanbul, Homer Kitapevi, 2022, s. • p. 185-202. ISBN 978-9944-483-95-7.
 • Pavúk P.: Ionia in the Late Bronze Age. In Ersoy Y., Koparal E.: İonialılar: Ege Kıyılarının Bilge Sakinleri / Ionians: The Sages of the Aegean Shore. Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2022, s. • p. 48-59. ISBN 978-975-08-5501-6.
 • Arias K., Bareš L., Bardoňová M., Bárta M., Helmbold-Doyé J., Dulíková V., Faltings D., Finneiser K., Honzl J., Jeřábek D., Vendelová Jirásková L., Krejčí J., Kuhn R., Landgráfová R., Pavúk P. , et al.: Sluneční králové : katalog = Kings of the Sun : Catalogue. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2021. 284 s. • p. ISBN 978-80-7671-052-8.
 • Mommsen H., Mountjoy P., Pavúk P.: Bademgediǧi Tepe. Its Relations Within the East Aegean-West Anatolian Interface, and Beyond: New Information from Neutron Activation Analysis. Agypten und Levante, 2021, č. • no. 31, s. • p. 357-390. ISSN 1015-5104.
 • Pavúk P.: Troy. In Cline E.: Oxford Classical Dictionary, digital ed. Oxford, Oxford University Press, 2021 ISBN 978-0-19-938113-5.
 • Půlpán M., Petriščáková K., Hlavova J., Pulpanova-Reszczynska A., Pavúk P., Trojankova O., Svetlik I., Kundrat P.: Skupinové pohřebiště únětické kultury z Lovosic (okr. Litoměřice): K funerálním areálům starší doby bronzové v severozápadních Čechách. Památky archeologické, 2021, č. • no. 112, s. • p. 101-196. ISSN 0031-0506.
 • Pavúk P.: Viera Němejcová-Pavúková. In Smith C.: Encyclopedia of Global Archaeology. Cham, Springer Verlag, 2021 ISBN 978-3-319-51726-1.
 • Petriščáková K., Verčík M., Pavúk P.: Od nástrojov a zbraní k symbolom : Analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách. Pilotná štúdia. Slovenská Archeológia, 2020, č. • no. Supp. 1, s. • p. 459-469. ISSN 1335-0102.
 • Franković F., Kmošek M., Roháček M., Ana Đ., Pavúk P., Sanjin M.: A Preliminary Report on the Results of the Lovas Archaeological Project (LAP) in Eastern Croatia. Seasons 2011, 2017, and 2018. Studia Hercynia [online], 2020, č. • no. XXIV, s. • p. 117-144. ISSN 1212-5865.
 • Demján P., Pavúk P.: Clustering of calibrated radiocarbon dates: Site-specific chronological sequences identified by dense radiocarbon sampling. Radiocarbon, 2020, č. • no. 63, s. • p. 429-438. ISSN 0033-8222.
 • Pieniążek M., Pavúk P., Thumm-Dograyan D., Pernicka E., Becks R., Mountjoy P., Rigter W., Kozal E., Klinkott M., Gatsov I., Nedelcheva P., Gurova M.: Troia 1987-2012: Grabungen und Forschungen III. Troia VI bis VII: Ausgehende mittlere und späte Bronzezeit. Bonn, Habelt Verlag, 2020. 1130 s. • p. ISBN 978-3-7749-4290-5.
 • Kim R., Mynářová J., Pavúk P., Zemánek P., Frantíková D.: Hrozný a Hittite: The First Hundred Years. Leiden, Brill, 2020. 676 s. • p. ISBN 978-90-04-41311-5.
 • Mellnerová Šuteková J., Bača M., Pavúk P.: SALVE, EDVARDE! A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič. Bratislava, Comenius University Bratislava, 2019. 228 s. • p. ISBN 978-80-223-4650-4.
 • Pieniążek M., Roosevelt C., Luke C., Pavúk P.: OF NETWORKS AND KNIVES: A BRONZE KNIFE WITH HERRINGBONE DECORATION FROM THE CITADEL OF KAYMAKCI (MANISA iLi/TR). Archaologisches Korrespondenzblatt, 2019, č. • no. 49, s. • p. 197-214. ISSN 0342-734X.
 • Klusáková L., Biegel R., Červinková H., Ira J., Janáč J., Kovářová L., Masař T., Pavúk P., Rákosník J., Randák J., Sommer V., Spurný M., Šustrová R., Tinková D.: Adaptační procesy a jejich aktéři v modernizující se Evropě. Historická sociologie, 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 93-116. ISSN 1804-0616.
 • THUMM-DOĞRAYAN D., Pavúk P., Pieniążek M.: Economy and storage strategies at Troy. In Garcia D.: Country in the city. Forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory). Oxford, Archaeopress, 2019, s. • p. 169-187. ISBN 978-1-78969-132-0.
 • Girella L., Pavúk P., Pieniążek M.: Past and Present: Defining Identities and Memory Along the East Aegean and West Anatolian Interface. In Aegaeum. Leuven, Peeters, 2019, s. • p. 523-532. ISBN 978-90-429-3903-5.
 • Roosevelt C., Luke C., Pavúk P.: Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı. American Journal of Archaeology, 2018, č. • no. 122, s. • p. 645-688. ISSN 0002-9114.
 • Pavúk P., Horejs B.: Ceramics, Surveys, and Connectivity in Western Anatolia: The Middle and Late Bronze Age Bakırçay/Kaikos Valley Restudied. Agypten und Levante, 2018, č. • no. 28, s. • p. 461-490. ISSN 1015-5104.
 • Pieniążek M., Pavúk P., Kozal E.: The Troad, South Aegean and the Eastern Mediterranean: Long-distance Connections during the Late Bronze Age. In Nessel B.: Bronzezeitlicher Transport. Akteure, Mittel und Wege. Tübingen, Neuveden, 2018, s. • p. 375-410. ISBN 978-3-947251-04-9.
 • Pavúk P.: Thrace, Troy and Anatolia. Troy and its contacts to the Balkans. In Alexandrov S.: Gold & Bronze. Metals, technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age. Sofie, Bulharská Akademie Věd, 2018, s. • p. 265-275. ISBN 978-954-9472-60-8.
 • Pavúk P., Klontza V., Harding A.: ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of Jan Bouzek. Praha, Filozofická fakulta UK, Praha, 2018. 574 s. • p. ISBN 978-80-7308-767-8.
 • Mynářová J., Onderka P., Pavúk P.: The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery. Prague, National Museum, 2018. 220 s. • p. ISBN 978-80-7036-585-4.
 • Pavúk P.: Thrakien, Troia und Anatolien. Troia und seine Kontakte in den Balkan. In Haag S., Popov H., Horejs B.: Das erste Gold. Ada Tepe: Das älteste Goldbergwerk Europas. Wien, Kunsthistorisches Museum Wien, 2017, s. • p. 105-109. ISBN 978-3-99020-130-5.
 • Pavúk P., Verčík M.: Reinecke's Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe Between 2300 and 1600 BC. Praha, Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, 2017. 60 s. • p. ISBN 978-80-7308-722-7.
 • Gorogianni E., Pavúk P., Girella L., Abell N., Cutler J., Earle J., Feuer B., Galaty M., Hilditch J., Kaiser I., Knappett C., Mokrišová J., Raymond A., Rizzotto L.: Beyond Thalassocracies. Understanding Processes of Minoanisation and Mycenaeanisation in the Aegean. Oxford, Oxbow Books, 2016. 224 s. • p. ISBN 978-1-78570-203-7.
 • Pavúk P., Pieniazek M.: Towards Understanding the Socio-political Structures and Social Inequalities in Western Anatolia during the Late Bronze Age. In Meller H.: RICH and POOR. Competing for Resources in Prehistory. Halle, Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 2016, s. • p. 531-551. ISBN 978-3-944507-45-3.
 • Girella L., Pavúk P., Gorogianni E.: Introduction: Methodological Considerations. In Gorogianni E., Pavúk P., Girella L.: Beyond Thalassocracies. Understanding Processes of Minoanisation and Mycenaeanisation in the Aegean. Oxford, Oxbow Books, 2016, s. • p. 1-14. ISBN 978-1-78570-203-7.
 • Girella L., Pavúk P.: The Nature of Minoan and Mycenaean Involvement in the North-eastern Aegean. In Gorogianni E., Pavúk P., Girella L.: Beyond Thalassocracies. Understanding Processes of Minoanisation and Mycenaeanisation in the Aegean. Oxford, Oxbow Books, 2016, s. • p. 15-42. ISBN 978-1-78570-203-7.
 • Pavúk P.: Dating of the Pinnacle in Square E4/5. In Pernicka E., Blum S., Ünlüsoy S.: Early Bronze Age Troy. Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016, s. • p. 49-60. ISBN 978-3-7749-3980-6.
 • Weissová B., Pavúk P.: On Persistency of the Main Communication Routes from Prehistory until Today. TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi - Türkish Academy of Sciences Journal of Archaeology, 2016, č. • no. 19, s. • p. 11-22. ISSN 1301-8566.
 • Pavúk P.: Homérská Trója : Ani chetitská, ani mykénská. Dějiny a současnost, 2016, č. • no. 38, s. • p. 10-15. ISSN 0418-5129.
 • Pavúk P.: Bola vôbec trójska vojna? Historická Revue, 2016, č. • no. 27, s. • p. 13-21. ISSN 1335-6550.
 • Petriščáková K., Pavúk P., Baštová D., Šmolíková M.: Pohrebisko staršej únětickej kultúry z Prahy-Ruzyně. Príspevok k počiatkom doby bronzovej v Čechách. Studia Hercynia, 2015, č. • no. 19, s. • p. 25-53. ISSN 1212-5865.
 • Pavúk P.: Between the Aegean and the Hittites: The Western Anatolia in Second Millennium BC. In Stampolidis N., Maner C., Kopanias K.: NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Istanbul, Koç University Press, 2015, s. • p. 81-114. ISBN 978-605-5250-49-2.
 • Pavúk P., Girella L.: Minoanisation, Acculturation, Hybridisation: The Evidence of the Minoan Presence in Northeastern Aegean between Middle and Late Bronze Age. In Stampolidis N., Maner C., Kopanias K.: NOSTOI. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Istanbul, Koç University Press, 2015, s. • p. 387-420. ISBN 978-605-5250-49-2.
 • Pirson F., Pavúk P.: Pergamon - Bericht über die Arbeiten in der Kampagne 2014. Treffen, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 89-179. ISSN 1438-6631.
 • Pavúk P., Schubert C.: Die Troas in der Mittel- und Spätbronzezeit. In Pernicka E., Rose C., Jablonka P.: Troia 1988–2008: Grabungen und Forschungen. I. Forschungsgeschichte, Methoden und Landschaft. Bonn, Dr. Rudolf Habelt Verlag, 2014, s. • p. 864-923. ISBN 978-3-7749-3902-8.
 • Pavúk P.: Troia VI Früh und Mitte : Keramik, Stratigraphie, Chronologie. Bonn, Dr. Rudolf Habelt Verlag, 2014. 696 s. • p. ISBN 978-3-7749-3944-8.
 • Pavúk P., PIENIĄŻEK M., Riehl S.: Troy and the Troad in the Second Millennium: Changing patterns of landscape use. In Touchais G.: PHYSIS. Natural environment and human interaction in the prehistoric Aegean. 14th International Aegean Conference. Leuven - Liege, Peeters, 2014, s. • p. 111-124. ISBN 978-90-429-3195-4.
 • Pavúk P.: Of Spools and Discoid Loom-Weights: Aegean-Type Weaving at Troy Revisited. In NOSCH M., Laffineur R.: KOSMOS. Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. Leuven-Liège, Brill, 2012, s. • p. 121-130. ISBN 978-90-429-2665-3.
 • Pavúk P.: Kapitoly z egejskej a anatólskej archeológie. Bratislava, Stimul, 2012. 85 s. • p. ISBN 978-80-8127-059-8.
 • Pavúk P., Horejs B.: Mittel und spätbronzezeitliche Keramik Griechenlands. Sammlung Fritz Schachermeyr III. Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2012. 226 s. • p. ISBN 978-3-7001-7086-0.
 • Pavúk P.: Kalliope Sarri, 2010: Orchomenos IV: Orchomenos in der mittleren Bronzezeit. Bryn Mawr Classical Review, 2011, č. • no. neuveden. ISSN 1055-7660.
 • Pavúk P.: Pottery processing at Troy. Typology, Stratigraphy and Correspondece Analysis: how do they work together. In Horejs B., Jung R., Pavúk P.: Analysing Pottery. Processing – Classification – Publication. Bratislava, Filozofická falulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2010, s. • p. 73-98. ISBN 978-80-223-2979-8.
 • Šuteková J., Pavúk P., Kalábková P., Kovár B.: PANTA RHEI. Studies in Chronology and Cultural Development of the South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday. Bratislava, Filozofická falulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2010. 622 s. • p. ISBN 978-80-223-2979-8.
 • Pavúk P.: Minyan or not. The second millennium Grey Ware in western Anatolia and its relation to Mainland Greece. In PHILIPPA-TOUCHAIS A., Touchais G., Voutsaki S., Wright J.: MESOHELLADIKA – MΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΑ. La Grèce continentale au Bronze Moyen – Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση Εποχή του Χαλκού – The Greek Mainland in the Middle Bronze Age. Athény, École française d’Athènes, 2010, s. • p. 931-943. ISBN 978-2-86958-210-1.
 • Pavúk P.: Between the Aegean and Anatolia. The Shifting Character of Troy in the Middle and Late Bronze Age. Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London, 2010, č. • no. 53, s. • p. 128-129. ISSN 0076-0730.
 • Horejs B., Jung R., Pavúk P.: Analysing Pottery. Processing – Classification – Publication. Bratislava, Filozofická falulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2010. 324 s. • p. ISBN 978-80-223-2748-0.
Úvod > O ústavu > Vyučující > Peter Pavúk