Doktorandi

 

Anna Augustinová
Settlement dynamics in semi-arid environment of western Central Asia
Elena Balduzzi
Demographic and production aspects of Bronze Age settlements in the East Aegean Islands and Western Anatolia based on preserved architecture
Petra Cejnarová-Mrvová
Traditions of Achaemenid art in the northern and eastern parts of the Achaemenid Empire and in the territories of their northern and eastern neighbours
  Viktoria Čisťakova
Rozmístění římského venkovského osídlení na území současného Bulharska: vývoj, vazba na krajinu, kontextuální návaznost na dopravní komunikace a větší architektonické celky.
  Denis Hakszer
Caria and the Dodecanese in the Classical Period
  Jakub Havlík
Settlement strategies of Hellenistic and Kushan Bactria
  Stanislav Horáček
Autentická archeologie. Přínos ontologie k reflexivitě archeologického tázání
  Tomáš Janek
Rímske stavebné terakoty v oblasti Pannónskeho limitu a susednej nadlimitnej oblasti
  Kristina Jarošová
Lesbos a východoegejská oblast ve 2. tisíciletí př. n. l.
Tomáš Kamp
Ikonografie výzdoby helénistických hrobek v oblasti Středomoří v období od druhé poloviny 4. do 2. století př. n. l.
  Matěj Kmošek
Interactions of European non-ferrous La Tène metallurgy
  Jana Kopáčková
Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.
Juraj Kucharík
Osídlenie Bratislavy v 1. storočí pred Kr. až v 4. storočí po Kr. s dôrazom na (možné) rímske osídlenie.
Monika Matoušková
Iconography of Animals in Minoan and Mycenaean Art: A Diachronic Approach
Jana Matznerová
Glass between Central Europe and the Mediterranean in the Early Iron Age
  Marián Mojžiš
Vplyv podlahovej výzdoby na architektúru rímskych víl na území provincie Británia
Elena Paralovo
Through the fire: pottery, manufacture, and craftsmen in context
  Lenka Parvoničová
Rekonstrukce stravovacích návyků ve starověké Thrákii
Anna Peterková
Demographic and production aspects of Bronze Age settlements in the East Aegean Islands and Western Anatolia based on preserved architecture
Paola Pizzo
Characterisation of binders used for pre-modern plasters in the everchanging urban environment
  Juraj Sarkisjan
Východní kulty v Hornodunajských provinciích
Michaela Śmiejová-Kellová
Proklínací destičky v pozdní antice
  Josef Souček
Depictions of architectural exteriors on Roman frescos
Markéta Šmolková
Socioeconomy of the Iron Age in the southwestern Balkan
Jana Šofránková
Textilní výroba střední Evropy ve starším pravěku a její srovnání s egejskou oblastí
  Miroslava Šurinová
Architektúra neskororímskych pevností
  Johana Tlustá
Vztah klasické archeologie a veřejnosti na území České republiky a jeho vývoj
Aude Tsuvaltsidis
Exchange and material circulation between the Baltic and Mediterranean areas from the 3rd to the beginning of the 1st millennium BC
  Tatiana Votroubeková
Etruscan rock-cut tombs with decorated façades dated to the Hellenistic period (half of the 4th cent.BC – 3rd/2nd cent. BC)

 

Úvod > O ústavu > Doktorandi