Doktorandi

 

Anna Augustinová
Settlement dynamics in semi-arid environment of western Central Asia
  Viktoria Čisťakova
Rozmístění římského venkovského osídlení na území současného Bulharska: vývoj, vazba na krajinu, kontextuální návaznost na dopravní komunikace a větší architektonické celky.
  Věra Doležálková
Pottery assemblages as evidence of social interaction between Nabataeans and Romans
  Michal Dyčka
Antoninský Limes: Srovnání Antoninova valu a Odenwaldsko-Neckarské sekce Hornogermánského limitu
  Barbora Gavláková
Porovnání života na choře řeckých kolonií v jižní Itálii a na západním pobřeží Krymu
  Denis Hakszer
Caria and the Dodecanese in the Classical Period
  Tomáš Janek
Rímske stavebné terakoty v oblasti Pannónskeho limitu a susednej nadlimitnej oblasti
  Kristina Jarošová
Lesbos a východoegejská oblast ve 2. tisíciletí př. n. l.
  Jana Kopáčková
Sociální a ekonomická situace venkova v římské provincii Dalmatia a na území Histrie v 1. stol. př. n. l. – 5. stol. n. l.
  Marián Matys
Sběratelství a archeologie Kypru v českých zemích
  Marián Mojžiš
Vplyv podlahovej výzdoby na architektúru rímskych víl na území provincie Británia
  Lenka Parvoničová
Rekonstrukce stravovacích návyků ve starověké Thrákii
  Juraj Sarkisjan
Východní kulty v Hornodunajských provinciích
  Josef Souček
Building Materials in Roman Campania
  Miroslava Šurinová
Architektúra neskororímskych pevností
  Petra Tušlová
Roman Pottery in Ancient Thrace and Moesia Inferior. Selected assemblages from the Jambol Region
  Tatiana Votroubeková
Etruscan rock-cut tombs with decorated façades dated to the Hellenistic period (half of the 4th cent.BC – 3rd/2nd cent. BC)

 

Úvod > O ústavu > Doktorandi