Doktorandi

 

 

Anna Augustinová
Settlement dynamics in semi-arid environment of western Central Asia
Elena Balduzzi
Archaeology of production in Bronze Age Liguria: a crossroad between mountain and sea
Ján Bobik
From pots to plates. Consumption patterns in the Late Bronze Age North Aegean
Ladislav Damašek
Před Čingischánem: Horské oblasti jižního Uzbekistánu ve vrcholném středověku. Případová studie – zhodnocení sídlišť horských a podhorských oblastí Kugitangu a Bajsúntau ve vrcholném středověku
Kristina Doležalová
Made for eternity: Production and utilization of grinding stones with focus on the raw material
  Denis Hakszer
Caria and the Dodecanese in the Classical Period
  Jakub Havlík
Settlement strategies of Hellenistic and Kushan Bactria
  Stanislav Horáček
Autentická archeologie. Přínos ontologie k reflexivitě archeologického tázání
Tomáš Kamp
Ikonografie výzdoby helénistických hrobek v oblasti Středomoří v období od druhé poloviny 4. do 2. století př. n. l.
Michaela Kellová
Proklínací destičky v pozdní antice
  Matěj Kmošek
Interactions of European non-ferrous La Tène metallurgy
Jan Kocna
Obchodní stezky na Arabském poloostrově v období helénistických říší a na počátku principátu
Juraj Kucharík
Osídlenie Bratislavy v 1. storočí pred Kr. až v 4. storočí po Kr. s dôrazom na (možné) rímske osídlenie.
Monika Matoušková
Iconography of Animals in Minoan and Mycenaean Art: A Diachronic Approach
Jana Matznerová
Glass between Central Europe and the Mediterranean in the Early Iron Age
Petra Mrvová
Traditions of Achaemenid art in the northern and eastern parts of the Achaemenid Empire and in the territories of their northern and eastern neighbours
Elena Paralovo
Through the fire: pottery, manufacture, and craftsmen in context
  Lenka Parvoničová
Rekonstrukce stravovacích návyků ve starověké Thrákii
Anna Peterková
Demographic and production aspects of Bronze Age settlements in the East Aegean Islands and Western Anatolia based on preserved architecture
Paola Pizzo
Characterisation of binders used for pre-modern plasters in the everchanging urban environment
Miloš Roháček
  Johana Stejskalová
Vztah klasické archeologie a veřejnosti na území České republiky a jeho vývoj
Markéta Šmolková
Socioeconomy of the Iron Age in the southwestern Balkan
Jana Šofránková
Textilní výroba střední Evropy ve starším pravěku a její srovnání s egejskou oblastí
Aude Tsuvaltsidis
Exchange and material circulation between the Baltic and Mediterranean areas from the 3rd to the beginning of the 1st millennium BC
Valéria Uramová
  Tatiana Votroubeková
Etruscan rock-cut tombs with decorated façades dated to the Hellenistic period (half of the 4th cent.BC – 3rd/2nd cent. BC)
  Kristina Zannikos
Lesbos a východoegejská oblast ve 2. tisíciletí př. n. l.

 

Úvod > O ústavu > Doktorandi