O ústavu

Ústav pro klasickou archeologii FF UK je i po své více než 100leté existenci jednou z nejdůležitějších institucí v ČR, která se specializuje na období antiky, hlavně na její materiální podobu. Kromě největší oborové knihovny (více než 15 000 svazků), která většinou obsahuje jediný exemplář dané publikace v zemi, spravuje Ústav i významnou historickou sbírku sádrových odlitků antických soch zapsanou v Centrální evidenci sbírek MK ČR, jakož i sbírku originálů. Jako jedna z mála institucí v rámci FF UK, ale i České republiky realizuje/realizovala terénní výzkumy na třech kontinentech. Aktivity ústavu se přitom opírají o intenzivní spolupráci s domácími i zahraničními partnerskými institucemi.

Úvod > O ústavu