Džandavláttepa

Základní informace

Ústav pro klasickou archeologii FF UK realizoval v letech 2002-2006 ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd Uzbecké republiky v Samarkandu archeologický výzkum lokality Džandavláttepa. Pahorek Džandavláttepa se rozkládá 10 km jihovýchodně od města Šerabád v Surchandarijské oblasti jižního Uzbekistánu a má rozlohou 7,5 ha. První zkušební sezóna (2002) byla věnována prospekci a zjišťovacím sondážím. Druhou sezónou (2003) byl zahájen soustavný archeologický výzkum v několika sektorech lokality.  V letech 2004 a 2005 byla dále zkoumána část vnitřní městské zástavby v sektoru 7 a také prostor citadely – sektor 20, brány – sektor 4 a byl prodloužen stratigrafický řez v sektoru 2a. V sezóně 2006 pokračovaly práce pouze v sektorech 2a – stratigrafickém řezu, který byl dokopán až na podloží a v sektoru 20, na citadele. Celá lokalita a odkryté situace byly geodeticky zaměřeny.

Detaily o průběhu jednotlivých sezón

1. sezóna – 2002
2. sezóna – 2003
3. sezóna – 2004
4. sezóna – 2005
5. sezóna – 2006

Literatura

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2011 (eds.): Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1. Prague.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2003: Djandavlattepa: Preliminary report of the 2002 excavation season. Studia Hercynia VII, s. 165–168.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2004a: Археологические работы на Джандавляттепа. Археологические Исследования в Узбекистане 2003 год, s. 19-25.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2004b: Jandavlattepa: Preliminary report of the 2003 excavation season. Studia Hercynia VIII, s. 156–160

Abdullaev, K. – Stančo L. 2004c: Excavation of Jandavlattepa, Sherabad District, Northern Bactria. Circle of Inner Asia Art 19/2004, s. 3–10.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2005: Jandavlattepa – sectors 7 and 20. Preliminary report of the 2004 excavation season. Studia Hercynia IX, s. 273–275.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2006: Arkheologicheskie raboty na Dzhandavlattepa v 2004–2005 gg. Sherabadskiy rayon Surkhandarinskoy oblasti, v: Arkheologicheskiye Issledovaniya v Uzbekistane 2004–2005 gody, Tashkent, s. 12–22.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2007: Jandavlattepa 2006. Preliminary excavation report. Studia Hercynia XI, s. 157–159.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2009: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ ДЖАНДАВЛЯТТЕПА. СЕЗОН 2006 ГОДА , СЕНТЯБРЬ –ОКТЯБРЬ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 2006 – 2007 ГОДА, s. 18–23.

Stančo, L. in cooperation with Petra Belaňová, Libor Grmela, Jakub Halama, Jan Kysela, Lucie Šmahelová, Kristýna Urbanová (2006): Jandavlattepa 2005. Preliminary excavation report. Studia Hercynia X, s. 167–172.

Stančo, L. 2003: Džandavláttepa. Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v sezóně 2002. Orientalia Antiqua Nova III, s. 121 – 124.

Stančo, L. 2006: Antropomorfně zdobený džbánek z Džandavláttepa. Studia Hercynia X, s. 106–110.

Stančo, L. 2008: Pět let česko-uzbeckých výzkumů na lokalitě Džandavláttepa. v: Orientalia Antiqua Nova VIII, Plzeň, s. 351-374.

Závěrečné studentské práce (FF UK v Praze)

2011    – Machačíková, T.: Spatial analysis of a late antique site – example of Jandavlattepa, bakalářská práce.

2011 – Odler, M.: The pottery of sector 07 at Jandavlattepa: preliminary report, postupová práce.