Tatiana Votroubeková

Tatiana Votroubeková absolvovala bakalářské studium v oborech religionistika a klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovi v Praze. Ve své bakalářské práci se věnovala eschatologii zoroastrizmu. V magisterském studiu pokračovala v oboru klasická archeologie na FF UK v Praze, absolvovala studijní pobyty v Itálii a obhájila diplomovou práci na téma etruských skalních hrobek a využití 3D modelingu při jejich dokumentaci. Od akademického roku 2015/2016 je studentkou doktorského studia v oboru klasická archeologie na FF UK v Praze. Ve své dizertační práci se věnuje architektuře etruských skalních hrobek. Její odborné zaměření je archeologie předřímské a římské Itálie, helénistické období, starověká náboženství, využití fotogrammetrie při dokumentaci a 3D modeling. Má zkušenosti z práce na záchranných i univerzitních archeologických výzkumech po České republice, v Makedonii a Itálii.

Academia page

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Tatiana Votroubeková