Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia

Bakalářské studium je koncipováno tak, aby absolventům poskytlo základní přehled klasické archeologie v oblasti antického umění (řeckého, římského, etruského, egejského a okrajových oblastí antického světa), včetně římsko-provinciální archeologie. Absolvent studia by měl získat:

 • základní znalost antického umění a jiných hmotných památek antického světa
 • znalost historie, prehistorie laténského a římského období u nás
 • základní znalost terénních a muzejních metod
 • předpoklady pro studium magisterského navazujícího studia klasické archeologie

Absolvent bakalářského studijního programu klasická archeologie je připraven k působení jako:

 • pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických pracovišť působících na poli archeologické památkové péče, zde vesměs v kvalifikaci bakalářské, zpravidla tedy pod odborným vedením výše kvalifikovaného archeologa
 • pomocný archeolog v expedicích a na výkopech
 • odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří
 • redaktor specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru

Absolvent navazujícího magisterského studia

 

Absolvent disponuje podrobnou znalostí antického umění a hmotných památek antického světa, znalostí terénních a muzejních metod, má základní znalost latiny a staré řečtiny, dále znalost základů antické epigrafiky a numismatiky, starověké historie, prehistorie laténského a římského období u nás a antických tradic v evropském umění. Je schopen samostatné vědecké práce.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu klasická archeologie je připraven k působení v České republice i v zahraničí jako:

 • archeolog v expedicích a na archeologických výzkumech
 • pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť záchranného výzkumu a ochrany archeologických památek
 • odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří
 • redaktor specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru

 

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa