Σίδηρος. Technologie v předklasickem Řecku

Železná technologie je jednou z nejdůležitějších inovací. Její rozšíření na počátku 1. tis. před Kr. mělo rozhodující vliv na další vývoj lidských dějin a zasáhlo nejen do sociálních a ekonomických struktur antických společností, ale i do transkulturálních „networks“ v celém Středomoří. I proto udivuje, že studium technologie železa v Egejské oblasti v době od jeho zdomácnění až po klasické období (11.-5. stol. před Kr.) je nanejvýš nedostatečné – pro helenistické a římské období nebyla tato otázka dokonce vůbec zkoumána.

Hlavním cílem internacionálního projektu je proto rekonstrukce technologie železa v Egejské oblasti v předklasickém období. Vycházejíce ze sociologického konceptu „technological choices“ jsou interdisciplinárně – archeologicky a metalurgicky – analyzovány předpoklady a vývoj tohoto sociálního fenoménu. Výzkum se opírat o nové nálezy z východní Egejské oblasti, z antického regionu Iónie a oblasti Milesia. Jedná se tedy o pilotní studii, pomocí které bude vyvinuta a odzkoušena metodika a vědecké přístupy, které budou využity při syntéze poznatků k technologii železa v antickém Řecku v 1. tis. před Kr.

Práce na projekte jsou je financovány v rámci programu Karlovi Univerzity PRIMUS/17/HUM/30 v rokoch 2018-2020.

Členové tímu:
Dr. Marek Verčík, ÚKAR (vedoucí projektu)
Mgr. Miloš Roháček, ÚKAR
Dr. Jana Mokrišová, Department of History, Classics, Archaeology. Birkbeck, University of London
Ümit Güder, PhD., ÇOBİLTUM, Çanakkale Onsekiz Mart University (externí)
Dipl. Rest. Petra Hoffmann, Berlin (externí)

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Egejská oblast a Anatolie > Σίδηρος. Technologie v předklasickem Řecku