Šerabádská oáza

Ústav pro klasickou archeologii FF UK realizoval v Šerabádské oáze (okres Šerabad, Surchanarijská oblast, jižní Uzbekistán) dva výzkumné projekty.

1) Archeologický výzkum na lokalitě Džandavláttepa probíhající v letech 2002–2006.

 

2) Na něj navazující extensivní archeologické mapování v Šerabádské oáze probíhajícíc v letech 2008–2011 s cílem sestavit archeologickou mapu regionu.

Úvod > Uzbekistán > Projekty a proběhlé sezóny > Šerabádská oáza