Marek Verčík

Dr. Marek Verčík

Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 20
Místnost č. 340A

Dr. Marek Verčík vystudoval klasickou archeologii a historii na Univerzitě v Trnave. V doktorském studiu pokračoval na Katholische-Universität Eichtätt-Ingolstadt a ukončil jej hodnocením Magna Cum Laude. V letech 2011-2014 působil na Landesmuseum für Vorgeschichte v Halle (Saale) a následne jako Postdoc na Graduate School Distant Worlds v Mníchově a na Německém archeologickém institutu v Istanbulu. Od roku 2017 je vědeckým pracovníkem na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze.

Odborně se zabývá archaickým obdobím v Egejské oblasti a ekonomickými vztahy s okrajovými oblastmi antického světa, zejména na Balkáne. Je specialistou na kovové nálezy a archaeo-metalurgické analýzy. Od roku 2011 se podílí na archeologickém výzkumu Německého archeologického ústavu a Univerzity Cambridge v antické Didymě (Turecko). Společne s P. Tušlovou spolupracuje od roku 2017 na projektu Frontier Studies, zkoumající zázemí Ohridského jezera v Makedonii (Republika Severní Makedonie). Je spoluzakladatelem vědecké iniciatívy Perspectives on Balkan Archaeology.

VýukaZávěrečné prácePublikace

Rozvrh

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Verčík M.: "Marathon without Phalanx?" - Die Entstehung der Phalanx und ihre Bedeutung für die Polis aus der Sicht der Archäologie. In Pavúk P., Harding A., Klontza V.: Eudaimon. Studies in honour of prof. Jan Bouzek. Praha, FF UK Praha, 2018, s. • p. 161-178. ISBN 978-80-7308-767-8.
 • Verčík M.: Rodoský kolos. Mýty, legendy a archeológia. Historická revue, 2018, č. • no. 28, s. • p. 25-28. ISSN 1335-6550.
 • Weissová B., Tušlová P., Ardjanliev P., Verčík M.: The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 22, s. • p. 99-133. ISSN 1212-5865.
 • Ardjanliev P., Verčík M.: Reconstruction of the Habitation in the Ohrid Region during the Iron Age and the Archaic Period. In Ardjanliev P., Chukalev K., Cvjetićanin T., Damyanov M., et al.: 100 years of Trebenishte. Sofia, National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, 2018, s. • p. 167-175. ISBN 978-954-9472-70-7.
 • Verčík M.: "The Ionians at War?" Die Waffenweihungen in den ionischen Heiligtümern und das Apollon-Heiligtum von Didyma. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 2017, s. • p. 7-26. ISSN 1212-5865.
 • Pavúk P., Verčík M.: Reinecke's Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe Between 2300 and 1600 BC. Praha, Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, 2017. 60 s. • p. ISBN 978-80-7308-722-7.
 • Verčík M., Heilmann D.: Spheres of Interaction. Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the Late Bronze / Iron Age (13/12th - 6/5th BCE). Belgrade, Institute of Archaeology Belgrade, 2017. 52 s. • p. ISBN 978-86-6439-026-2.
 • Verčík M.: Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Vznik a expanzia macedónskeho kráľovstva. Historická Revue, 2017, č. • no. 27, s. • p. 49-54. ISSN 1335-6550.
 • Verčík M.: Frühe Eisentechnologie in der Ägäis: case study Ionien. Studia Hercynia [online], 2017, č. • no. 21, s. • p. 25-44. ISSN 2336-8144.
 • Verčík M.: Nichts als Schrott? Nahöstliche Panzerschuppen aus dem Apollo-Heiligtum in Didyma. Distant Worlds, 2016, č. • no. 1, s. • p. 11-26. ISSN 2509-2588.
 • Verčík M.: Die barbarischen Einflüsse in der griechischen Bewaffnung. Rahden/Westf., Verlag Marie Leidorf GmbH, 2014. 139 s. • p. ISBN 978-3-89646-500-9.
Úvod > O ústavu > Vyučující > Marek Verčík