Marek Verčík

Marek Verčík, Dr. phil.

Funkce
 • Další vzdělávání (Agenda) - Ústav pro klasickou archeologii
Konzultační hodiny
 • Středa, 13:00-14:00 (po předchozí domluvě e-mailem)
Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 22
Místnost č. 347e

Dr. Marek Verčík vystudoval klasickou archeologii a historii na Univerzitě v Trnavě. V doktorském studiu pokračoval na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (hodnocení Magna Cum Laude). V letech 2011-2014 působil na Landesmuseum für Vorgeschichte v Halle (Saale), kde se podílel na reorganizaci stálé expozice a přípravě výstav 3300 BC – mysteriöse Steinzeittote und ihre Welt a Pompeji – Nola – Herculaneum. Katastrophen am Vesuv. Následně se věnoval vědecké činnosti jako Postdoc na Graduate School Distant Worlds v Mníchově a na Německém archeologickém institutu v Istanbulu. Od roku 2017 je akademickým pracovníkem na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Praze.

Odborně se zabývá archaickým obdobím v Egejské oblasti, kde se podílí na archeologických výzkumech v starověké Didymě, Milétu, Klazomenai, Smyrně a Priene. Je specialistou na kovové nálezy a technologie kovů ve východním Středomoří v 1. tis. před Kr. Od roku 2017 je hlavním řešitelem projektu Síderos. Technologie v předklasickem Řecku a spoluřešitelem projektu The Traces of Copper-Zinc Alloys in Urartu: Unknown History of Early Zinc in Anatolia. Druhým těžištěm jeho vědecké činnosti je studium otázek sociokulturních jakož i ekonomických vztahů antického Středomoří s tzv. okrajovými oblastmi, zejména na Balkánu. Společně s P. Tušlovou spolupracuje na projektu Frontier Studies, zkoumající zázemí Ochridského jezera v Makedonii (Republika Severní Makedonie). Je spoluzakladatelem vědecké iniciativy Perspectives on Balkan Archaeology, která aktivně podporuje výzkum v jihovýchodní Evropě.

VýukaZávěrečné prácePublikace

Rozvrh

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Güder Ü., Özdemir A., Verčík M.: Brass metallurgy in Urartu: Recent evidence from eastern Anatolia. Journal of Archaeological Science. Reports, 2023, č. • no. 48. ISSN 2352-409X.
 • Verčík M., Kerschbaum S.: Ohrid, Nordmazedonien. Neue Inschriftenfunde aus Ohrid/Lychnidos (Nordmazedonien). Die Arbeiten der Jahre 2018 und 2019. E-Forschungsberichte des Deutschen Archäologischen Instituts, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 65-73. ISSN 2198-7734.
 • Akyol A., von Miller A., Sapirstein P., Verčík M.: Didyma, Turkey. Archaeometric analyses of ceramics from excavations in Didyma. Season 2021. E-Forschungsberichte des Deutschen Archäologischen Instituts [online], 2022, č. • no. 2022, s. • p. 115-128. ISSN 2198-7734.
 • mokrišová j., Verčík M.: TRADITION AND INNOVATION IN AEGEAN IRON TECHNOLOGIES: A VIEW FROM EARLY IRON AGE IONIA. Annual of the British School at Athens [online], 2022, č. • no. 117, s. • p. 137-168. ISSN 2045-2403.
 • Verčík M., Güder Ü.: Searching for Necho's Armour in Didyma: An Archaeological and Archaeometallurgical Study on the Archaic Armour Scales. In Bardelli G., Graells i Fabregat R.: ANCIENT WEAPONS. NEW RESEARCH PERSPECTIVES ON WEAPONS AND WARFARE. Mainz, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2021, s. • p. 191-212. ISBN 978-3-88467-343-0.
 • Hošek J., Verčík M., Pokorný P., Beneš J., Komárková V., Radoměřský T., Atanasoska N., Todoroska V., Ardjanliev P.: Geoarchaeological evidence on a Late Bronze Age earthquake, Ohrid Basin (North Macedonia). Journal of Quaternary Science, 2021, č. • no. 36, s. • p. 1003-1012. ISSN 0267-8179.
 • Petriščáková K., Verčík M., Pavúk P.: Od nástrojov a zbraní k symbolom : Analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách. Pilotná štúdia. Slovenská Archeológia, 2020, č. • no. Supp. 1, s. • p. 459-469. ISSN 1335-0102.
 • Verčík M., Gavranović M., Heilmann D., Kapuran A.: Spheres of Interaction Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze / Iron Age (13th-5th Centuries BCE). Rahden/Westf., VML Leidorf, 2020. 316 s. • p. ISBN 978-3-86757-110-4.
 • Verčík M., Gavranovic M., Heilmann D.: Introduction: People, Cultures, Interaction. In Verčík M., Gavranovic M., Heilmann D., Kapuran A.: Spheres of Interaction Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent Regions in the Late Bronze / Iron Age (13th–5th Centuries BCE). Rahden/Westf., VML, 2020, s. • p. 11-20. ISBN 978-3-86757-110-4.
 • Verčík M.: Medzi Kartágom a Rímom: Sicília a Syrakúzy počas punských vojen. Historická Revue, 2019, č. • no. 29, s. • p. 20-25. ISSN 1335-6550.
 • Verčík M., Kerschbaum S., Tušlová P., Jančovič M., Donev D., Ardjanliev P.: Settlement Organisation In The Ohrid Region. Studia Hercynia [online], 2019, č. • no. 23, s. • p. 26-54. ISSN 1212-5865.
 • Ardjanliev P., Verčík M.: Reconstruction of the Habitation in the Ohrid Region during the Iron Age and the Archaic Period. In Ardjanliev P., Chukalev K., Cvjetićanin T., Damyanov M., et al.: 100 years of Trebenishte. Sofia, National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, 2018, s. • p. 167-175. ISBN 978-954-9472-70-7.
 • Verčík M.: "The Ionians at War?" Die Waffenweihungen in den ionischen Heiligtümern und das Apollon-Heiligtum von Didyma. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 2017, s. • p. 7-26. ISSN 1212-5865.
 • Verčík M.: Rodoský kolos. Mýty, legendy a archeológia. Historická Revue, 2018, č. • no. 28, s. • p. 25-28. ISSN 1335-6550.
 • Verčík M.: "MARATHON WITHOUT PHALANX?" - DIE ENTSTEHUNG DER PHALANX UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE POLIS AUS DER SICHT DER ARCHÄOLOGIE. In Pavúk P., Klontza V., Harding A.: EUDAIMON. STUDIES IN HONOUR OF JAN BOUZEK. Praha, Filozofická Fakulta Univerzita Karlova, 2018, s. • p. 161-178. ISBN 978-80-7308-767-8.
 • Weissová B., Tušlová P., Ardjanliev P., Verčík M.: The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 22, s. • p. 99-133. ISSN 1212-5865.
 • Verčík M.: Frühe Eisentechnologie in der Ägäis: case study Ionien. Studia Hercynia [online], 2017, č. • no. 21, s. • p. 25-44. ISSN 1212-5865.
 • Verčík M.: Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Vznik a expanzia macedónskeho kráľovstva. Historická Revue, 2017, č. • no. 27, s. • p. 49-54. ISSN 1335-6550.
 • Pavúk P., Verčík M.: Reinecke's Heritage. Terminology, Chronology and Identity in Central Europe Between 2300 and 1600 BC. Praha, Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, 2017. 60 s. • p. ISBN 978-80-7308-722-7.
 • Verčík M., Heilmann D.: Spheres of Interaction. Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the Late Bronze / Iron Age (13/12th - 6/5th BCE). Belgrade, Institute of Archaeology Belgrade, 2017. 52 s. • p. ISBN 978-86-6439-026-2.
 • Verčík M.: Nichts als Schrott? Nahöstliche Panzerschuppen aus dem Apollo-Heiligtum in Didyma. Distant Worlds, 2016, č. • no. 1, s. • p. 11-26. ISSN 2509-2588.
 • Verčík M.: Die barbarischen Einflüsse in der griechischen Bewaffnung. Rahden/Westf., Verlag Marie Leidorf GmbH, 2014. 139 s. • p. ISBN 978-3-89646-500-9.
Úvod > O ústavu > Vyučující > Marek Verčík