Prospekce v Šerabádském okrese – 2011

V roce 2011 se podařilo zajistit alespoň minimální financování na pokračování výzkumu, musela být však zkrácena doba pobytu a počet členů expedice. Prospekce byly znesnadněny nečekanými klimatickými podmínkami – sněhem, pod nímž se pochopitelně obtížně hledají artefakty.

Mapování lokalit

Ladislav Stančo a Šapulát Šajdullaev pokračovali v mapování archeologických lokalit v Šerabádské oáze s cílem dokončit základní mapu archeologických nemovitých památek. V sezóně 2011 bylo prozkoumáno 32 lokalit a po zakončení výzkumu naše databáze obsahovala 172 archeologických památek (včetně lokalit známých ze starší literatury).

 

Systematická povrchová prospekce – polní sběry

Výsledky, které vzešly z vyhodnocení prvních intenzivních prospekcí v roce 2010, bylo třeba ještě doplnit o rozšiřující informace. Doplňkovou sezónu realizoval tým téměř stejného personálního složení (pod vedením Petry Tušlové pracoval tým Věry Doležálkové, Terezy Machačíkové a Adély Dorňákové). Během druhého roku sběrů bylo nakonec prochozeno 2,2 km2 polí. To je sice podstatně nižší číslo než v první sezóně, větší důraz byl však nyní kladen na dokončení prospekce konkrétních oblastí a jejich detailní zkoumání.

 

Více k proběhlé sezóně se můžete dočíst v knize Do srdce Asie – sezóna 2011 (str. 49–56).