Ján Bobik

Ján Bobik absolvoval medzi rokmi 2017 a 2023 bakalárske a magisterské štúdium v odbore Klasická Archeológia na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. V predchádzajúcom štúdiu sa zaoberal Zoomorfickými plastickými dekoráciami na keramike Západnej Anatólie v druhom tisícročí p.n.l. Momentálne sa v svojom doktorskom štúdiu zaoberá výskumom kuchynskej keramiky a stravovacích návykov počas druhého tisícročia p.n.l v Severnej Egejskej oblasti pod vedením prof. PhDr. Petra Pavúka, Ph.D.

Počas svoho štúdia sa zúčastnil na viacerých výskumov v Turecku, Uzbekistáne, Chorvátsku a Severnom Macedónsku. Na výskumoch sa prevažne podieľa na dokumentácii keramiky pomocou laserového profilovača (Laser Aided Profiler).

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Ján Bobik