Jana Matznerová

Glass between Central Europe and the Mediterranean in the Early Iron Age

Jana Matznerová absolvovala mezi lety 2017–2022 studium klasické archeologie na Filosofické fakultě University Karlovy, během svého studia strávila rok na studijním pobytu na Universitě v Bologni. Již ve své bakalářské práci se zaměřila na téma protohistorického skla, které nadále rozvíjí ve svém doktorském studiu, které zahájila v roce 2022 s projektem s názvem Glass between Central Europe and the Mediterranean in the Early Iron Age pod vedením PhDr. Natalie Venclové, DrSc.

Pravidelně se účastní domácích i zahraničních výzkumů, například výzkumu keltského oppida Bibracte Masarykovy University v Brně.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Jana Matznerová