Skalní umění

Skalní rytiny v Pašchurtské kotlině

 

K objevu skalních rytin v podhůří Kugitangu došlo nečekaně během podzimní expedice roku 2015. K prvnímu obrazu vyrytému na kameni nás zavedl místní pastevec Rustam Suchrabov z vesnice Zarabag. Začali jsme se během prospekcí soustředit na tento fenomén a na podzim 2015 jsme tak zdokumentovali 42 kamenů s rytinami. Mezi zobrazenými motivy převažovala zvířata, a to zejména kozorožci.Jedná se o zcela unikátní objev. Přestože je skalního umění ve střední Asii velice rozšířeno, v oblasti jižního Uzbekistánu zatím nebylo žádné zaznamenáno. Jedinou výjimku v oblasti představovaly skalní malby na skalním abri Zaraut Kamar.

Díky podpoře FF UK (Vnitřní grant 2016-2017: Anna Augustinová – Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán) mohl pokračovat výzkum skalního umění v této oblasti i v následujících sezónách. Kromě podrobné dokumentace nalezených rytin jsme se zaměřili na detekci nových potenciálních míst s rytinami. Vše v terénu jsme pečlivě dokumentovali (každý kámen byl zaměřován pomocí GPS a fotogtaficky a popisně zdokumentována) a následně zpracovali (vytvoření digitalizovaných překreseb rytin, 3D rekonstrukce vybraných kamenů s rytinami, ortofotografie pro vybrané kameny, vytvoření databáze rytin).

Po třetí sezóně výzkumu (2015 – 2017) jsme zdokumentovali více než 380 rytin na 175 kamenech. Kameny s rytinami se koncentrují v sedmi skupinách v okolí současných vesnic Zarabag, Karabag, Kampyrtepa a Kajrit. Nejčastějšími motivy zobrazovanými na rytinách jsou zvířata. Kromě kozorožců se můžeme setkat i s vyobrazením psa, dobytku, velbloudů, lišky nebo hada. V souboru zdokumentovaných rytin se nachází také několik lidských postav a vozů nebo samostatných kol.

 

Na dokumntaci rytin se podíleli:

2015: Anna Augustinová, Ladislav Stančo, Johana Tlustá

2016: Anna Augustinová, Ladislav Damašek, Jan Kysela, Michal Mrva, Klára Paclíková, Ladislav Stančo a Ojnazarov Chalior Gainpnazorovič

2017: Anna Augustinová, Ladislav Damašek a Tobiáš Kolmačka

text: Anna Augustinová