Podhůří Kugitangu

Po krátkých výkopových pracích (2014) na kurganu Kajrit bylo zahájeno několik výzkumných projektů, které se soustředily na rekonstruování historického vývoje ve stepním pásmu v podhůří Kugitangských hor (okres Šerabad, Surkhandarijská oblast, jižní Uzbekistán).  Aktivity česko-uzbecké expedice se tak přenesly z nížiny, kde probíhal výzkum v předešlých letech (Džandavláttepa, archeologické mapování v okrese Šerabád) do podhorské oblasti v Pašchurtské kotlině.

Více o jednotlivých sezónách výzkumu

2014201520162017

 

 

Více o projektech v podhůří Kugitangu

 

1) Archeologický výzkum sídliště Burgut Kurganz rané doby železné (kultury Jáz I)

 

2) Archeologické prospekce v oázáchzaměřené na proměny a dynamiku osídlení v jednotlivých obdobích minulosti
3) Prospekce ve stepi zaměřené na archeologické mapování krajiny v podhůří Kugitangu

4) Dokumentace skalních rytina detekce nových potenciálních míst se skalním uměním
Skalní rytina v Pašchurtské kotlině

 

5) Mapováníkurganových pohřebišť a jejich bližší zkoumání


6) Zjišťovací výzkum v jeskyni Kaptar Kamar

 

text: Anna Augustinová

Úvod > Uzbekistán > Projekty a proběhlé sezóny > Podhůří Kugitangu