PROGRES

PROGRES Q 09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa

Na řešení programu University Karlovy PROGRES Q 09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa se podílí pět pracovníků ÚKAR: doc. Peter Pavúk, doc. Ladislav Stančo, dr. Jan Kysela, dr. Marek Verčík a dr. Petra Tušlová. Klasickou archeologii v Radě Progresu zastupuje doc. Pavúk.

Program vychází z premisy, že jako většina jevů současnosti mají i globální souvislosti a proměny současného světa své kořeny v minulosti. Masívní přesuny lidí i národů napříč i mezi kontinenty, přenosy informací nebo mezinárodní obchod na obrovské vzdálenosti, proměny podob státu pod tlakem politiky na globální úrovni se v různých podobách odehrávaly již dávno před námi. Buď nás dodnes přímo ovlivňují anebo po sobě alespoň zanechaly nesmazatelné stopy. Cílem projektu je analyzovat historické proměny v podobách státu, společnosti, hospodářství i kultury a hlubší souvislosti, potřebné k porozumění dnešnímu globalizovanému světu. Bádání bude zkoumat různé procesy, které předznamenávají dnešní globální konstelace, i vztahy mezi jednotlivými dimenzemi lidského jednání – ve světě politiky, společenských vztahů, hospodářských procesů nebo kultury. Nejde přitom jen o mezinárodně pojaté bádání pro účely akademických diskusí; profitovat by z něj měla i širší veřejnost, příslušné instituce státu nebo různé segmenty občanské společnosti. Aktivity ÚKARu velmi dobře doplňují tyto rámcové teze.

 

Hlavní monografické výstupy za roky 2017 až 2020 jsou:

PAVÚK, Peter – KLONTZA, Věra – HARDING, Anthony (eds.): ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of Jan Bouzek. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta UK, Praha, 2018, 574 s. Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, 18. ISBN 978-80-7308-767-8.

KIM, Ronald – MYNÁŘOVÁ, Jana – PAVÚK, Peter (eds.): Hrozný a Hittite: The First Hundred Years. 1 vyd. Leiden: Brill, 2020, 676 s. Culture and History of the Ancient Near East, 107. ISBN 978-90-04-41311-5. DOI 10.1163/9789004413122.

KYSELA, Jan – FRANK DANIELISOVÁ, Alžběta – MILITKÝ, Jiří (eds.): Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology Dedicated to Natalie Venclová. 1 vyd. Praha: Archeologický Ústav AV ČR – Filozofická Fakulta UK, 2017, 532 s. ISBN 978-80-7308-763-0.

MILITKÝ, Jiří – KYSELA, Jan – TISUCKÁ, Marika (eds.): Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. 1 vyd. Praha: Národní Muzeum, 2018, 336 s. 1. ISBN 978-80-7036-553-3.

MILITKÝ, Jiří – KYSELA, Jan – TISUCKÁ, Marika (eds.): The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century BC. 1 vyd. Praha: Národní muzeum, 2019, 335 s. ISBN 978-80-7036-593-9.

STANČO, Ladislav – TUŠLOVÁ, Petra – KOBIERSKÁ, Markéta …et al. Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2019, 493 s. Reports of the Czech-Uzbekistani Archaeological Mission in southern Uzbekistan vol. 2. ISBN 978-80-246-3902-4.

VERČÍK, Marek – HEILMANN, Daniela (eds.): Spheres of Interaction. Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the Late Bronze / Iron Age (13/12th – 6/5th BCE). 1 vyd. Belgrade: Institute of Archaeology Belgrade, 2017, 52 s. 1. ISBN 978-86-6439-026-2.

GAVRANOVIĆ, Mario – HEILMANN, Daniela – KAPURAN, Aleksandar – VERČÍK, Marek (eds.): Spheres of Interaction: Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the Late Bronze / Iron Age (13/12th – 6/5th BCE). 1 vyd. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf, 2020, 316 s. Perspectives on Balkan Archaeology 1. ISBN 978-3-86757-110-4.

 

Organizace konferencí a workshopů:

KUČOVÁ, Stanislava – VERČÍK, Marek – MUSIL, Jiří …et al. Pecla 2017. Resources. Power and connectivity in the ancient Mediterranean. Praha, 2017.

KYSELA, Jan – VARADZIN, Ladislav – PAVÚK, Peter. Archeologie protostátních formací. workshop. Praha, 2019.

LIESKOVSKÝ, Tibor – RÁŠOVÁ, Alexandra – HLADÍKOVÁ, Katarína – PAVÚK, Peter…et al. Počítačová podpora v archeológii, XVIII. ročník. Kočovce, 2019.

PAVÚK, Peter – PEŠKA, Jaroslav – ERNÉE, Michal …et al. Reinecke’s Heritage : Terminology, Chronology and Identity in Central Europe between 2300 and 1600 BC. Zámek Křtiny, Morava, 2017.

PIERREVELCIN, Gilles – KYSELA, Jan. Unité et diversité du monde Celtique. 42e colloque international de l’AFEAF. Praha, 2018.

STANČO, Ladislav. Towards Iron Ages: Southern Central Asia and Afghanistan in the Late Bronze and Early Iron Age. Praha, 2017.

VENCLOVÁ, Natalie – KYSELA, Jan – FRANK DANIELISOVÁ, Alžběta …et al. Doba laténská ve střední Evropě 2018. Praha, 2018.

VERČÍK, Marek – KUČOVÁ, Stanislava – PAVÚK, Peter …et al. Pecla 2018. Pólemos – Belum. Archaeology of conflict in the antiquity. Praha, 2018.

VERČÍK, Marek – ŠOFRÁNKOVÁ, Jana – KROUTILOVÁ JAMRICHOVÁ, Zuzana …et al. Pecla 2019. Visual Culture in the Classical World. Praha, 2019.

VERČÍK, Marek – HEILMANN, Daniela – GAVRANOVIĆ, Mario …et al. PeBA 2017. Spheres of Interaction – Contacts and Relationships between the Balkans and Adjacent regions in the Late Bronze / Iron Age (13th/12th-6th/5th BCE). Belehrad, 2017.

 

Významné studie:

ARDJANLIEV, Pero – VERČÍK, Marek. Reconstruction of the Habitation in the Ohrid Region during the Iron Age and the Archaic Period. In: ARDJANLIEV, Pero – CHUKALEV, Krastyu – CVJETIĆANIN, Tatjana – DAMYANOV, Margarit – KRSTIĆ, Vera – PAPAZOVSKA, Aleksandra – POPOV, Hristo. 100 years of Trebenishte. 1 vyd. Sofia: National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, 2018, s. 167-175. ISBN 978-954-9472-70-7.

ČISŤAKOVA, Viktorija – TUŠLOVÁ, Petra – SLABINA, Miroslav. The Minice Hillfort and its Hinterland. Putting the Archaeological Data Together. Studia Hercynia. 2020, 24 (2), 9-38. ISSN 1212-5865.

FRANK DANIELISOVÁ, Alžběta – KYSELA, Jan – MIHALJEVIČ, Martin…et al. Metal working at the oppidum of Třísov, South Bohemia – a review. In: KYSELA, Jan – FRANK DANIELISOVÁ, Alžběta – MILITKÝ, Jiří. Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. 1 vyd. Praha: Archeologický Ústav AV ČR – Filozofická Fakulta UK, 2017, s. 83-99. ISBN 978-80-7308-763-0.

GOLÁŇOVÁ, Petra – KYSELA, Jan. What can the dwarfs tell? On settlements and anthropomorphic statuary in La Tène Southern Moravia. Studia Historica Nitriensia. 2019, 23 (30.6.2019), 71-92. ISSN 1338-7219. DOI 10.17846/SHN.2019.23.S.71-92.

KYSELA, Jan. Return of the lost swine and other stories. Incoherent contributions to late(r) La Tène figural art in Bohemia. In: KYSELA, Jan – FRANK DANIELISOVÁ, Alžběta – MILITKÝ, Jiří. Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. 1 vyd. Praha: Archeologický Ústav AV ČR – Filozofická Fakulta UK, 2017, s. 163-179. ISBN 978-80-7308-763-0.

KYSELA, Jan – BURSÁK, Daniel – HOUFKOVÁ, Petra…et al. Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska.. Archeologické rozhledy. 2017, 69 (1), 74-108. ISSN 0323-1267.

PAVÚK, Peter. Thrace, Troy and Anatolia. Troy and its contacts to the Balkans. In: ALEXANDROV, Stepan. Gold & Bronze. Metals, technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age. 1 vyd. Sofie: Bulharská Akademie Věd, 2018, s. 265-275. ISBN 978-954-9472-60-8.

ROOSEVELT, Christopher – LUKE, Christina – PAVÚK, Peter. Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı. American Journal of Archaeology. 2018, 122 (4), 645-688. ISSN 0002-9114. DOI 10.3764/aja.122.4.0645.

STANČO, Ladislav. New data on the Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan. In: LHUILLIER, Johanna – BOROFFKA, Nikolaus. A Millennium of History: The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). Proceedings of the conference held in Berlin (June 23–25, 2014). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovich Sarianidi.. 1 vyd. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2018, s. 171-188. Archäologie in Iran und Turan 17; Mémoires de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan XXXV. ISBN 978-3-496-01594-9.

STANČO, Ladislav. Getting rotary: introduction of rotary quern stones in Ancient Bactria. In: САГДУЛЛАЕВ, А.С.. Проблемы истории, археологии и этнологии центральной Азии. 1 vyd. Taškent: Национальный Университет Узбекистана Имени Мирзо Улугбека, 2018, s. 118-128. ISBN 978-9943-14-566-5.

STANČO, Ladislav. Facing the lion. Appliqué in form of a lion head on the Late Kushan pottery. Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. 2017, 47 (2015), 143-158. ISSN 1434-2758.

THUMM-DOĞRAYAN, Diane – PAVÚK, Peter – PIENIĄŻEK, Magda. Economy and storage strategies at Troy. In: GARCIA, Dominique. Country in the city. Forms and functions of agro-pastoral activities in Mediterranean pre-Classical cities (Aegean and Western Mediterranean Protohistory). 1 vyd. Oxford: Archaeopress, 2019, s. 169-187. ISBN 978-1-78969-132-0.

TUŠLOVÁ, Petra – WEISSOVÁ, Barbora – BAKARDZHIEV, Stefan. Excavations at the Roman site of Stroyno-Yurta, Yambol Province (2014-2015): An Interim Report. In: ROSS, Shawn – SOBOTKOVÁ, Adéla – TZVETKOVA, Julia – NEKHRIZOV, Georgi – CONNOR, Simon. The Tundzha Regional Archaeology Project: Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009-2015 Final Report. 1 vyd. Oxford: Oxbow Books, 2018, s. 191-199. ISBN 978-1-78925-054-1.

TUŠLOVÁ, Petra. Pottery from a Closed Context at the Late Antique Site of Dodoparon, Yambol Region. Archaeologica Bulgarica. 2019, 23 (3), 71-108. ISSN 1310-9537.

VERČÍK, Marek – KERSCHBAUM, Saskia – TUŠLOVÁ, Petra…et al. Settlement organisation in the Ohrid region. Studia Hercynia 2019, 23 (1), 26-54. ISSN: 2336-8144.

VERČÍK, Marek. „Marathon Without Phalanx?“ – Die Entstehung der Phalanx und ihre Bedeutung für die Polis aus der Sicht der Archäologie. In: PAVÚK, Peter – KLONTZA, Věra – HARDING, Anthony. EUDAIMON. Studies in Honour of Jan Bouzek. 1 vyd. Praha: Filozofická Fakulta Univerzita Karlova, 2018, s. 161-178. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XVIII. ISBN 978-80-7308-767-8.

VERČÍK, Marek. Frühe Eisentechnologie in der Ägäis: case study Ionien. Studia Hercynia [online]. 2017, 21 (1), 25-44. ISSN 2336-8144.

WEISSOVÁ, Barbora – TUŠLOVÁ, Petra – ARDJANLIEV, Pero…et al. The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017. Studia Hercynia. 2018, 22 (1), 99-133. ISSN 1212-5865.

 

Příprava výstav:

CEJNAROVÁ, Petra – JANŮ, Barbora – MRVA, Michal …et al. Tajemství stepi. Jílové u Prahy, 2017.

VACINOVÁ, Lenka – PAVEL, Onderka – VERČÍK, Marek …et al. Nejen nepřátelé : Staří Řekové a jejich sousedé. Kolín, Regionální muzeum v Kolíně, 2019.

Úvod > Věda a výzkum > PROGRES