Jana Šofránková

Jana Šofránková absolvovala bakalářské a magisterské studium v oboru Klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 2012-2017. Ve své bakalářské práci se věnovala etruským fortifikacím z doby železné v Etrurii a Umbrii, pod vedením Mgr. Jana Kysely, Ph.D. V magisterském studiu se zaměřila na egejskou oblast, konkrétně na textilní produkci ve střední a pozdní době bronzové. V rámci tohoto tématu analyzovala zejména přesleny a tkalcovské závaží, a to pod vedením doc. PhDr. Petra Pavúka, Ph.D. Od roku 2017 je studentkou doktorského studia, během kterého se nadále věnuje textilní produkci. Projektem s názvem Textilní výroba střední Evropy ve starším pravěku a její srovnání s egejskou oblastí se snaží na základě hmotné kultury objasnit typy používaných přeslenů, porovnat je s těmi z egejské oblasti a popřípadě určit jejich rozšíření z egejské oblasti do střední Evropy. Praktické zkušenosti získala na výzkumech v Itálii i v České republice.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Jana Šofránková