Petra Mrvová

Traditions of Achaemenid art in the northern and eastern parts of the Achaemenid Empire and in the territories of their northern and eastern neighbours

Petra Mrvová vystudovala bakalářský i magisterský obor Klasická archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kam nastoupila v roce 2019 jako doktorandka pod vedením doc. PhDr. Ladislava Stanča, PhD. Ve své diplomové práci se věnovala zkoumání výzdobných motivů v achajmenovském drobném umění. Její doktorská práce s názvem Traditions of Achaemenid art in the northern and eastern parts of the Achaemenid Empire and in the territories of their northern and eastern neighbours navazuje na téma práce diplomové a rozšiřuje jej o zkoumání vztahů mezi uměním říše Achajmenovců a jejích severních a východních sousedů.

Od roku 2016 se podílí na výzkumech v jižním Uzbekistánu. V roce 2018 realizovala ve spolupráci s Barborou Janů výstavu Tajemství stepi, která proběhla v Regionálním muzeu v Jílovém, v kampusu Hybernská 4 a v Krajské knihovně v Karlových Varech.

Academia page

ResearchGate page

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Petra Mrvová