Lenka Parvoničová

Lenka Parvoničová vystudovala historii a archeologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. V diplomové práci se zabývala problematikou vztahu člověka a přírodního prostředí na území starověké Thrákie v době železné, kde mimo jiné sledovala i změny sídlištní struktury a ekonomické aktivity v závislosti na reliéfu krajiny. V doktorském studiu pokračuje se zaměřením na environmentální archeologii s užší specializací na archeologii jídla a socio-ekonomický vývoj Bulharska a pevninského Řecka ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l. Od roku 2008 se pravidelně podílí na archeologických výzkumech v Čechách a na Moravě, také se zúčastnila výzkumu římské vily v Neapolském zálivu a v rámci praktické stáže pracovala v archeobotanické laboratoři v Thessaloniki.

Academia page

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Lenka Parvoničová