Aktuality

 • 21.5.2018 rozhovor s Ladislavem Stančem o nových objevech helénistických sídlišť v Uzbekistánu na Českém rozhlase
 • 16.5.2018 zásadní objevy jarní expedice v Uzbekistánu na ČT24 video-reportáž (čas 14:10)
 • 16.5.2018 zásadní objevy jarní expedice v Uzbekistánu na ČT24 (článek)
 • 5.5.2018 zásadní objevy jarní expedice v Uzbekistánu v českýchnovinách.cz
 • 27.4.2018 se Ladislav Stančo a Anna Augustinová účastnili mezinárodní konference na Termezské státní univerzitě pořádané v rámci jarního festivalu Boysun Bahori (uzb. = Bajsúnské jaro)
 • 18.4. – 13.5.2018 proběhla jarní expedice pokračujícího projektu Neuron Impuls – „Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii“
 • 25.4.–25.5.2018 se výstava Tajemství stepi se přesouvá do Prahy do Kampusus Hybernská a bude doplněna cyklem přednášek
 • 7.4.2018 rozhovor o Uzbekistánu s Ladislavem Stančem na Aktuálně.cz
 • březen 2018 – přípravy 3. setkání Hellenistic Central Asia Research Network, které proběhne 14.-16.11.2018 v Praze začínají. Call for papers pro konferenci „Seen from Oxyartes‘ Rock: Central Asia under and after Alexander“ je vyhlášeno a trvá do 31.5.2018.
 • 7.–8.3. 2018 na dva dny do Prahy zavítá archeoložka Gunvor Lindström (DAI, Euroasien Abteilung, Berlin, která představí v rámci Aktuálních otázek archeologie dvě témata (7.3.2018 – Torbulok; 8.3.2018 – The statue of a Seleucid king from Elymais, Iran)
 • 10.2.2018 ve 14:00 proběhne vernisáž výstavy Tajemství stepi v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, vytvořené k příležitosti výročí 15-ti letého působení České archeologické expedice v Uzbekistánu. Výstavu bude možné v Jílovém u Prahy navštívit do 1.4.2018, poté bude přesunuta do Kampusu Hybernská FF UK v Praze.
 • 5.2.2018 byla zveřejněna fotoreportáž o českých archeologických výzkumech v Uzbekistánu na Aktualně.cz
 • 19.1.2018 – dokument Petra Horkého na ČT24 o české archeologické expedici v Uzbekistánu (Dobrodružství archeologii: Uzbekistán – krásná země plná překvapení)
 • 19.12.201716:00 se uskuteční prezentace výsledků letošního bádání v Uzbekistánu (Šporkův palác, Hybernská 3, místnost č.303)
 • prosinec 2017 – opět jsme vytvořili kalendář na nový rok 2018 s tématy jarní i podzimní expedice

 • 29.6.2017 – rozhovor s Ladislavem Stančem pro Studio ČT24 (čas 14:24) o výsledcích a průběhu jarní expedice
 • 22.–23.6.2017 proběhne česko-francouzské archeologické setkání Towards Iron Ages: southern Central Asia and Afghanistan in the Late Bronze Age and Early Iron Age (Celetná 20, místnost C306)
 • 23.5.2017 – zpráva o objevech a průběhu jarní expedice
 • 27.4.2017 – Ladislav Damašek prezentoval výzkumy v osídlení oázách a skalního umění v podhůří Kugitangu (jižní Uzbekistán) na 17. ročníku kolokvia Orientalia Antiqua Nova 2017 v Plzni
 • 26.4. – 23.5.2017 proběhla jarní expedice „Na hoře Oxyartově: detekce pevností a refugií z doby Alexandra Velikého ve Střední Asii“
 • 8.3.2017 – proběhne v rámci Aktuálních otázek archeologie (ÚKAR FF UK) přednáška dlouhodobých spolupracovníků české archeologické expedice – ředitele Francouzské archeologické delegace v Afghánistánu (DAFA, Kabul) Julia Bendezu-Sarmienta a archeoložky Johanny Lhuillier (CNRS, Lion).
 • 20.2.2017 – článek se zkušenostmi našich dvou studentek Ginevri Palmeri a Hany Havlíkové z práce pro Francouzskou archeologickou delegaci v Afghánistánu (DAFA) zveřejněný na Archeologii na dosah
 • 4.2.2017 – vyšlo nové vydání Studií Hercynia (XX/2), kde najdete mimo jiné i několik článků o naší expedici
 • 13.1.2017 – Filosofická fakulta UK podpoří výzkum kurganů v jižním Uzbekistánu skrze Vnitřní grant na dva roky 2017–2018 s názvem Kurganová pohřebiště severní Baktrie: příspěvek k poznání kočovných společenstev Střední Asie (hlavním řešitelem je Jakub Havlík)
 • prosinec 2016 – stejně jako loni, i letos vznikl kalendář na nový rok 2017 s momenty loňské sezóny

 1. GAUK (Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitangu (jižní Uzbekistán) 2016-2017
 2. Vnitřní Grant FF UK (Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán) 2016-2017
 • 2.2.2016rozhovor s Jakubem Havlíkem a Johanou Tlustou
 • 3.12.2015 – na FF UK proběhla velká prezentace našich letošních výzkumů a jejich výsledků
 • 1.12.2015 – vyšel krásný kalendář s tématikou české expedice v Uzbekistánu

  • 29.6.2012 – Ještě jeden starší článkek na internetu shrnující skoro celé působení naší expedice.
  • 29.3.2012 – Články o naší práci v Uzbekistánu v tamních listech „Mládež Uzbekistánu“ a„Večerní Taškent“.
  • 5.12.2011 – Nedávno byla ukončena letošní kratší výzkumná expedice, která byla zaměřena na další extensivní i intensivní povrchové sběry v okolí Šerabádu a dokončení sběru podkladových dat pro sestavení archeologické mapy šerabádského okresu. Brzy budou prezentovány podrobnější výsledky.
 • 10.10.2011 – Právě vychází u nakladatelství Karolinum publikace Jandavlattepa I., jako první svazek řady o výsledcích česko-uzbecké archeologické expedice.

 • 10.10.2011 – V říjnu a listopadu t.r. proběhne další část archeologického povrchového průzkumu v oblasti Šerabádské oázy v jižním Uzbekistánu. Expedice se zůčastní Petra Tušlová, Ladislav Stančo, Ališer Šajdullaev, Adéla Dorňáková, Věra Doležálková a Tereza Machačíková.
 • 10.10.2011 – Právě vyšel nový svazek časopisu Studia Hercynia s článekem Petry Tušlové o výsledcích loňské expedice do Uzbekistánu „Systematical Field Survey in Sherabad District, South Uzbekistan“.
 • 18.10.2010 – Stručně o výzkumu v roce 2010.
 • 8.10.2010 – Rozhovor pro časopis I-FORUM: Ladislav Stančo: Mám šťastnou ruku. Archeologická expedice v jižním Uzbekistánu.
 • 8.10.2010 – Článek k projektu v Uzbekistánu v roce 2009: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009
 • 29.9.2010 – Archeologická expedice ÚKAR v jižním Uzbekistánu úspěšně skončila. Dvěma týmy, ve složení Ladislav Stančo, Alžběta Danielisová, Ališer Šajdullaev a Petra Tušlová, Viktoria Chystiaková, Věra Doležálková, Tereza Machačíková, byla objevena řada nových archeologických lokalit nejrůznjěších období včetně pohřebišť, u dalších byla zpřesněna datace.
 • 27.4.2010 – Našemu jednoletému projektu „Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS“ byla přidělena grantová podpora (interní projekty FF UK).
 • 27.4.2010 – V srpnu a září 2009 proběhla prospekční archeologická expedice do jižního Uzbekistánu s cílem sbírání dat k sestavení archeologické mapy v projektu, financovaného FF UK. Výsledky projektu byly prezentovány na ÚKAR, ArÚ AV, v Národním muzeu a na kolokviu Orientalia antiqua nova v Plzni.
 • 2.8.2009 – Aktuálně k projektu v Uzbekistánu: The activities in Uzbekistan in the 2008 season: testing the Google Earth programme as a tool for archaeological prospecting.
 • 12.3.2009 – Našemu jednoletému projektu „Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie“ byla přidělena grantová podpora (specifický výzkum FF UK). Bude realizován ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV v Praze.
 • 26.7.2008 – Výzkum Džandavláttepa 2002 – 2006– předběžné zprávy v angličtině, původně publikované v časopise Studia Hercynia.
 • 20.3.2008 – Článek v časopise I-FORUM: Pět let česko-uzbeckých výzkumů na lokalitě Džandavláttepa.
 • 25.1.2007 – Informace o výzkumu v roce 2006.
 • 24.1.2007 – V letošním roce nepřipravujeme pokračování výkopových prací. Naším hlavním cílem je příprava první souborné publikace výzkumů na Džandavláttepa, na které aktuálně pracuje celý tým. Dalším terénním pracím brání také nedostatek finančních prostředků. Na letošní rok nám nebyla udělena grantová podpora.
 • 14.12.2006 – V roce 2006 již proběhla pátá sezóna archeologického výzkumu Džandavláttepa za účasti archeologů Ladislava Stanča Ph.D., Mgr. Kristýny Urbanové, Jana Kysely, Petry Belaňové a geodeta Ing. Petra Turczera. Projekt byl v tomto roce financován grantem GA UK a sponzorsky podporován společností Eriell. Oběma subjektům děkujeme.
 • 13.12.2006 – Silk Roads in the Digital Era – First International Workshop. 14.-15.12 2006, Barcelona. (Podrobnější informace v pdf dokumentu).
 • 24.9.2006 – Velvyslanec ČR v Uzbekistánu Aleš Fojtík s chotí přijeli navštívit lokalitu Džandavláttepa – foto.
 • 27.5.2006 – V roce 2006 se k nám konečně otočila čelem i média. Po krátkém šotu na ČT1 (20.2. 2006, 7:40, Dobré ráno s Českou televizí odvysílal i Český rozhlas asi 17 minutový rozhovor s informacemi o našem projektu (vysíláno v Planetáriu č. 22/2006, 27. května – 2. června), který si můžete poslechnout na stránkách ČRo.
 • 15.5.2006 – V Šumperku proběhla výstava o expedici Džandavláttepa.
 • O všech našich projektech se širší odborná veřejnost mohla poučit na jednodenním setkání v Akademii věd, věnovaném českým archeologickým expedicím v zahraničí. Z této akce vzešla také iniciativa časopisu Archeologie, vydat knihu věnovanou českým expedicím působícím v zahraničí.
 • Fotografická výstava o Uzbekistánu a archeologii proběhla v centru FotoŠkoda od: 7.3.2005 do: 21.3.2005.
Úvod > Uzbekistán > Aktuality