Denis Hakszer

Denis Hakszer je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2014 působí jako interní doktorand na Ústavu pro klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zaměřuje se zejména na oblast kontaktu ostrovního Řecka a západního pobřeží Malé Asie. Ve své dizertační práci se věnuje teorii sítí a její aplikaci ve východním Středomoří. K jeho dalším studijním zájmům patří také helénistické sochařství, a to především problematika ptolemaiovských královských portrétů.

Academia page

 

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Denis Hakszer