Doporučená literatura (Bc.)

 

 • Barker, G. – Rasmusen, T. 2005: Etruskové. Praha.
 • Borbein, A.H. – Hölscher, T. – Zanker, P. 2000: Klassische Archäologie. Eine Einführung. Berlin.
 • Bouzek, J. 2003: Etruskové, jiní než ostatní národy. Praha.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I. 1989: Periklovo Řecko. Praha.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I. 2004: Řecké umění. Učební texty. Praha.
 • Bouzek, J. – Ondřejová, I. – Musil, J. 1997: Úvod do klasické archeologie, Praha.
 • Burian, J. – Oliva, P. 1984, 2020: Civilizace starověkého Středomoří. Praha
 • Cline, E.H. 2019: 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů. Praha.
 • Cline, E.H. 2020: Tři kameny jsou zeď: Příběhy z dějin archeologie. Praha.
 • Dufková, M. – Ondřejová, I. 2006: Historie sběratelství antických památek v českých zemích. Praha.
 • Durando, F. 1997: Řecko. Úsvit západní civilizace. Praha
 • Hošek, R. – Marek, V. 1990: Řím Marka Aurelia. Praha.
 • Hölscher, T. 2006: Klassische Archäologie, Grundwissen. Stuttgart.
 • Liberati, A.M. – Bourbon, F. 1998: Starověký Řím. Praha.
 • Marek, V. – Oliva, P. – Charvát, P. 2008: Encyklopedie dějin starověku. Praha.
 • Novotná, M. (ed.) 2006: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Bratislava.
 • Pečírka, J. a kol. 1979: Dějiny pravěku a starověku I, II. Praha.
 • Svobodová, H. 2020: Antické umění ve sbírce Národního muzea. Praha.

 

Úvod > Uchazeč > Doporučená literatura (Bc.)