Jan Kysela

 

Mgr. Jan Kysela, Ph.D.

Funkce
 • OBD (Agenda) - Ústav pro klasickou archeologii
 • Akreditace (Agenda) - Ústav pro klasickou archeologii
Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 22
Místnost č. 347e

Jan Kysela vystudoval klasickou archeologii na Ústavu pro klasickou archeologii University Karlovy v Praze, dva semestry strávil na Università degli studi di Pisa. Postgraduální studium absolvoval en cotutelle mezi Universitou Karlovou v Praze a Université de Strasbourg. Od roku 2013 působí jako odborný asistent Ústavu pro klasickou archeologii FFUK. V letech 2014–2015 byl zaměstnán jako archeolog a kurátor v Národním Muzeu v Praze. Externě přednáší na Masarykově universitě v Brně a na Jihočeské Universitě v Českých Budějovicích. Od roku 2015 je výkonným redaktorem časopisu Studia Hercynia.

Odborně se zabývá především mladší a pozdní dobou železnou ve střední Evropě a ve Středomoří, vzájemnými vztahy mezi oběma těmito oblastmi a počátky římské přítomnosti ve střední Evropě. Dlouhodobě se účastní výzkumů na oppidu Bibracte (Burgundsko, F), v letech 2009–2013 jako člen italsko/francouzsko-belgického týmu, od roku 2018 ve spojeném týmu Masarykovy University v Brně a Ústavu pro klasickou archeologii FFUK. Je členem Francouzské společnosti pro studium doby železné (AFEAF), r. 2018 spolu organisoval konferenci AFEAF v Praze. Je rovněž pravidelným účastníkem České archeologické expedice v Uzbekistánu.

PublikaceVýukaZávěrečné práce

Publikace

 • Goláňová P., Kysela J.: 10. Quantification of the finds and deposition analysis. In Goláňová P.: Oppidum as an urban landscape. A multidisciplinary approach to the study of space organisation at Bibracte. Glux-en-Glenne, Bibracte - Centre archéologique européen, 2023, s. • p. 287-292. ISBN 978-2-490-60114-1.
 • Goláňová P., Kysela J., Smělý T.: And besides Němčice...? All we (don't) know about Moravia and Bohemia in the 3rd and 2nd centuries BC. In Alcantara A., Filet C., Hiriart E., Hantrais J., et al.: Les agglomérations dans le monde celtique et ses marges. Nouvelles approches et perspectives de recherche. Pessac, Ausonius Éditions, 2023, s. • p. 365-380. ISBN 978-2-35613-528-5.
 • Kysela J., Goláňová P.: 9. Artefacts in contexts. In Goláňová P.: Oppidum as an urban landscape. A multidisciplinary approach to the study of space organisation at Bibracte. Glux-en-Glenne, Bibracte - Centre archéologique européen, 2023, s. • p. 277-286. ISBN 978-2-490-60114-1.
 • Kysela J., Čižmářová J.: Není Němčic bez kačen: Soubor mladolaténských bronzových figurek ze středního Podunají. Archeologické rozhledy, 2023, č. • no. 75, s. • p. 293-314. ISSN 0323-1267.
 • Kysela J., Stančo L.: Nakonečniki strel iz mikrogeriona Darbandskoj steny, južnyj Uzbekista: pervye rezultaty. In Ubaidullo N.: ТАХТИ-САНГИН КАК ПРИМЕР СИНТЕЗА ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА. Dušanbe, Institut istorii, arkheologii i ėtnografii im. Akhmada Donisha, 2023, s. • p. 395-403. ISBN 978-99985-946-9-2.
 • Stančo L., Kysela J., Kmošek M., Bek T., Matznerová J., Votroubeková T., Mrvová P., Shaydullaev S., Toshaliev K.: The Iron Gate and its environs in the Hellenistic period. Preliminary report for archaeological research in the Baysun District (South Uzbekistan), Season 2019. Studia Hercynia, 2022, č. • no. 24, s. • p. 91-114. ISSN 1212-5865.
 • Stančo L., Ferreras V., Kysela J.: Pottery of the steppe piedmonts of the Bactro-Sogdian Borderlands: The case of Iskandar Tepa (mid-2nd-1st c. BC). Archaeological Research in Asia [online], 2022, č. • no. 31. ISSN 2352-2267.
 • Lisá L., Mohammadi S., Goláňová P., Hajnalová M., Bajer A., Moska P., Rohovec J., Král P., Kysela J., Kočárová R.: Detection of occupational surface remnants at a heavily eroded site; Case study of archaeological soils from La Terrasse, Bibracte oppidum. Catena, 2022, č. • no. 210. ISSN 0341-8162.
 • Goláňová P., Kysela J., Hajnalová M., Lisá L., Bedáň L., Geršl J., Matznerová J.: Intervention 977, La Chaume. In Guichard V.: Rapport annuel 2021 du programme pluriannuel de recherche 2017-2021 sur le Mont-Beuvray. Glux-en-Glenne, Bibracte, centre archéologique européen, 2022, s. • p. 265-289. ISBN 978-2-490-60110-3.
 • Stančo L., Havlík J., Kysela J., Junker K., Mokroborodov V., Coloru O., Iori E., Olivieri L., Shah M., Lone A.: Seen from Oxyartes' Rock. Central Asia under and after Alexander : Proceedings of the Third Meeting of the Hellenistic Central Asia Research Network 2 - Archaeology. Prague, Charles University, Faculty of Arts, 2021. 161 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Goláňová P., Kysela J., Bedáň L., Geršl J., Matznerová J.: Intervention 951 : La Chaume. In Guichard V.: Rapport annuel 2020 du programme quadriennal de recherche 2017-2020 sur le Mont-Beuvray. Glux-en-Glenne, Bibracte EPCC, 2021, s. • p. 181-196. ISBN 978-2-490-60108-0.
 • Flídr A., Jílek J., Kysela J., Parma D., Přichystal A., Šuba J., Trampota F.: Kamenná plastika lidské hlavy od Hustopečí u Brna. RegioM : Sborník Regionálního muzea v Mikulově, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 67-80. ISSN 1211-5800.
 • Kysela J., Kmošek M., Smělý T.: Kučeravá Starohradišťanka : K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě. Přehled výzkumů (Archeologický ústav AV ČR, Brno), 2021, č. • no. 62, s. • p. 79-90. ISSN 1211-7250.
 • Golanova P., Hajnalova M., Lisa L., Milo P., Petr L., Frankova M., Kysela J., Flammer P., Kocarova R., Barta P.: Investigating the complex story of one ditch-A multidisciplinary study of ditch infill provides insight into the spatial organisation within the oppidum of Bibracte (Burgundy, France). PLoS One, 2020, č. • no. 15. ISSN 1932-6203.
 • Kysela J.: Hic sunt leones (vel canes). O jižních importech předoppidálního období (a jejich pitvorném potomstvu). In Čižmář I., Čižmářová H., Humpolová A.: JANTAROVÁ STEZKA V PROMĚNÁCH ČASU. Brno, Moravské zemské muzeum, 2020, s. • p. 589-602. ISBN 978-80-7028-534-3.
 • Kysela J.: Things and Thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th-1st centuries BC. Praha, Filozofická fakulta University Karlovy, 2020. 440 s. • p. ISBN 978-80-7671-005-4.
 • Kysela J., Kimmey S.: KELTIKE MAKHAIRA. ON A LA TENE TYPE SWORD FROM THE SANCTUARY OF NEMEA. Archaologisches Korrespondenzblatt, 2020, č. • no. 50, s. • p. 187-206. ISSN 0342-734X.
 • Kysela J.: La Tène art. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: The Celts. Bohemia from the 8th to the 1st century BC. Praha, Národní muzeum, 2019, s. • p. 141-155. ISBN 978-80-7036-593-9.
 • Kysela J.: Religion, ritual precincts and votive offerings. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: The Celts. Bohemia from the 8th to the 1st century BC. Praha, Národní muzeum, 2019, s. • p. 125-138. ISBN 978-80-7036-593-9.
 • Kysela J.: Central Europe at the threshold of history - Celts in written sources. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: The Celts. Bohemia from the 8th to the 1st century BC. Praha, Národní muzeum, 2019, s. • p. 11-25. ISBN 978-80-7036-593-9.
 • Militký J., Kysela J., Tisucká M.: The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century BC. Praha, Národní muzeum, 2019. 335 s. • p. ISBN 978-80-7036-593-9.
 • Goláňová P., Kysela J.: What can the dwarfs tell? On settlements and anthropomorphic statuary in La Tène Southern Moravia. Studia Historica Nitriensia, 2019, č. • no. 23, s. • p. 71-92. ISSN 1338-7219.
 • Kysela J.: Imports from the Mediterranean and from the neighbourin La Tène culture regions. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: The Celts. Bohemia from the 8th to the 1st century BC. Praha, Národní muzeum, 2019, s. • p. 280-292. ISBN 978-80-7036-593-9.
 • Frank Danielisová A., Kysela J., Mangel T., Kyselý R., Militký J.: Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions. Památky archeologické, 2018, č. • no. 109, s. • p. 127-178. ISSN 0031-0506.
 • Havlík J., Stančo L., Kysela J., Cejnarová P., Havlíková H., Votroubeková T.: Kurgans of the Eastern Kugitang Piedmonts. Preliminary Report on Excavations in Seasons 2015-2017. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 22, s. • p. 183-206. ISSN 1212-5865.
 • Kysela J., Augustinová A., Kinaston R.: Preliminary Reports on the Excavations at Burgut Kurgan and Bobolangar in 2017. Studia Hercynia, 2018, č. • no. 22, s. • p. 158-182. ISSN 1212-5865.
 • Militký J., Kysela J., Tisucká M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha, Národní Muzeum, 2018. 336 s. • p. ISBN 978-80-7036-553-3.
 • Kysela J.: Střední Evropa na prahu historie - Keltové v písemných pramenech. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha, Národní Muzeum, 2018, s. • p. 11-25. ISBN 978-80-7036-553-3.
 • Frank Danielisová A., Chytráček M., Kysela J., Sankot P.: Pět staletí keltské civilizace v Čechách. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha, Národní Muzeum, 2018, s. • p. 64-91. ISBN 978-80-7036-553-3.
 • Kysela J.: Náboženství, rituální okrsky a votivní obětiny. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha, Národní Muzeum, 2018, s. • p. 125-138. ISBN 978-80-7036-553-3.
 • Kysela J.: Laténský umělecký styl. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha, Národní Muzeum, 2018, s. • p. 141-155. ISBN 978-80-7036-553-3.
 • Kysela J.: Importované výrobky z antického světa a ze sousedních oblastí laténské Evropy. In Militký J., Kysela J., Tisucká M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha, Národní Muzeum, 2018, s. • p. 280-292. ISBN 978-80-7036-553-3.
 • Kysela J., Frank Danielisová A., Militký J.: Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha, Archeologický Ústav AV ČR - Filozofická Fakulta UK, 2018, s. • p. 9-12. ISBN 978-80-7308-763-0.
 • Frank Danielisová A., Kysela J., Křivánek R.: Les fonctions sociales de l'architecture dans les oppida tchèques. In Villard-Le Tiec A., Menez Y., Maguer P.: Architectures de l’âge du Fer en Europe occidentale et centrale. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, s. • p. 649-653. ISBN 978-2-7535-7442-7.
 • Kysela J., Stančo L., Shaydullayev S., Palmeri G.: Preliminary Report on Excavations at Burgut Kurgan in 2016. Studia Hercynia, 2017, č. • no. 21, s. • p. 89-103. ISSN 1212-5865.
 • Kysela J.: Sitos - chrémata? Chaklos - eikona? K řeckým mincím ve střední Evropě mladší doby železné. Numismatický sborník, 2017, č. • no. 30, s. • p. 193-227. ISSN 0546-9414.
 • Kysela J.: L'oppidum de Třísov (CZ). L'atelier de bronzier (?) fouillé en 1981-1982 et l'artisanat sur les acropoles des oppida en Europe centrale. In Marion S., Deffressigne S., Kaurin J., Bataille G.: Production et proto-industrialisation aux âges du Fer : perspectives sociales et environnementales. Actes du 39e colloque international de l'AFEAF. Nancy, 14-17 mai 2015. Bordeaux, Association française pour l'étude de l'âge du fer, 2017, s. • p. 467-474. ISBN 0-000-00000-0.
 • Kysela J., Frank Danielisová A., Militký J.: Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology Dedicated to Natalie Venclová. Praha, Archeologický Ústav AV ČR - Filozofická Fakulta UK, 2017. 532 s. • p. ISBN 978-80-7308-763-0.
 • Kysela J.: Return of the lost swine and other stories. Incoherent contributions to late(r) La Tène figural art in Bohemia. In Kysela J., Frank Danielisová A., Militký J.: Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha, Archeologický Ústav AV ČR - Filozofická Fakulta UK, 2017, s. • p. 163-179. ISBN 978-80-7308-763-0.
 • Frank Danielisová A., Kysela J., Mihaljevič M., Militký J.: Metal working at the oppidum of Třísov, South Bohemia - a review. In Kysela J., Frank Danielisová A., Militký J.: Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha, Archeologický Ústav AV ČR - Filozofická Fakulta UK, 2017, s. • p. 83-99. ISBN 978-80-7308-763-0.
 • Kysela J., Bursák D., Houfková P., Tereza Š.: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické rozhledy, 2017, č. • no. 69, s. • p. 74-108. ISSN 0323-1267.
 • Kysela J., Militký J., Frank Danielisová A.: Les mutations territoriales et sociales en Europe Centrale entre les IIIe et Ier siècles avant J.-C. In Blancquaert G., Malrain F.: Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer, entre mutations internes et influences externes. Amiens, Service Régional d'archéologie de Picardie, 2016, s. • p. 167-178. ISBN 0-000-00000-0.
 • Kysela J.: Pendentif en argent en forme de tête de canard de l'oppidum de Závist. In Vitali D., Goudineau C.: Le monde celtique avant et après la conquête romaine / Il mondo celtico prima e dopo la conquista romana. Mélanges en l'honneur de Jean-Paul Guillaumet. Dijon - Bologna, Museo archeologico Luigi Fantin, 2016, s. • p. 299-308. ISBN 978-88-902453-8-1.
 • Stančo L., Kysela J., Havlík J., Tlustá J., Bendezu-Sarmiento J., Shaydullaev S., Lhuillier J., Shaydullaev A., Khamidov O.: Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015. Studia Hercynia, 2016, č. • no. 20, s. • p. 86-111. ISSN 1212-5865.
 • Kysela J.: Vitreae gemmae, volgi anuli. Bagues et intailles méditerranéennes en Bohême a l'époque de La Tène. Studia Hercynia, 2016, č. • no. 20, s. • p. 33-67. ISSN 1212-5865.
 • Kysela J.: Fernández-Götz - Wendlig - Winger (eds): Paths to complexity. Oxford 2014. a review. Antiquity, 2015, č. • no. 89, s. • p. 753-755. ISSN 0003-598X.
 • Barresi L., Kysela J.: Antropomorfní závěsek z Jaroměře. Studia Hercynia, 2015, č. • no. 19, s. • p. 124-144. ISSN 1212-5865.
 • Kysela J.: The third life of the Boii. In Karwowski M., Salač V., Sievers S.: Boier zwischen Realität und Fiktion. Bonn, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts Frankfurt a. M., 2015, s. • p. 149-158. ISBN 978-3-7749-4001-7.
 • Kysela J., Olmer F.: The Roman amphorae discovered in the excavation of the Bratislava castle - a preliminary study. In Musilová M., Barta P., Herucová A.: Bratislavský hrad dejiny, výskum a obnova. Bratislava, Mestský ústav ochrany pamiatok; Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2015, s. • p. 167-188. ISBN 978-80-971923-7-2.
 • Kysela J.: Wherefore the Walls? In Wefers S., Karwowski M., Fries-Knoblach J., Trebsche P., et al.: Waffen – Gewalt – Krieg. Tagungspublikation der AG Eisenzeit. Wien, Beier & Beran, 2015, s. • p. 71-82. ISBN 978-3-95741-042-9.
 • Kysela J., Hlava M.: Soubor antických předmětů ze sbírky řídícího učitele Františka Hrdiny z Modřan a Muzeum ředitele Šplíchala ve Vršovicích. Archaeologica Pragensia, 2014, č. • no. 22, s. • p. 314-356. ISSN 0231-6390.
 • Kysela J.: Okruhy středomořského importu ve střední Evropě pozdní doby laténské. In Čižmářová J., Venclová N., Březinová G.: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Sborník na památku Miloše Čižmáře. Brno, Moravské zemské muzeum, 2014, s. • p. 229-241. ISBN 978-80-7028-432-2.
 • Kysela J., Frank Danielisová A., Militký J.: Středomořské importy z oppida Třísov Nálezy z povrchové prospekce s detektory kovů z let 2007-2013. Archeologické rozhledy, 2014, č. • no. 66, s. • p. 567-608. ISSN 0323-1267.
 • Kysela J.: Est-ce que les Boïens se lavaient ? Objets de toilette méditerranéens en Bohême a La Tène finale. In Alberti G., Féliu C., Pierrevelcin G.: Transalpinare. Mélanges offerts à Anne-Marie Adam. Bordeaux. Bordeaux, Ausonius - Maison de l'archéologie, 2014, s. • p. 459-472. ISBN 978-2-35613-085-3.
 • Kysela J.: Boemia ed Italia tra il IV ed il I secolo a.C. In Barral P., Guillaumet J., Roulière-Lambert M., Saracino M., et al.: Les Celtes et le Nord de l'Italie. Premier et Second Âges du fer/I Celti ed l'Italia del Nord. Prima e Seconda Età del ferro. 36e colloque de l'AFEAF. Dijon, Université de Bourgogne, 2014, s. • p. 341-352. ISBN 978-2-915544-27-5.
 • Kysela J., Maggetti M., Schneider G.: Black-gloss (»Campanian«) pottery in the Late La Tène Central Europe – preliminary archaeological and archaeometric studies. Archäologisches Korrespondenzblatt, 2013, č. • no. 43, s. • p. 215-235. ISSN 0342-734X.
 • Kysela J.: kap. 6.0 Keramické importy. In Jarmila V.: Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního Musea. Praha, Národní Museum, 2013, s. • p. 66-68. ISBN 978-80-7036-403-1.
 • Kysela J.: Vybrané keramické a bronzové importy. In Venclová N., Valentová J.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Praha, Národní muzeum, 2012, s. • p. 74-75. ISBN 978-80-7036-367-6.
 • Kysela J., Perlík D., Srbová L.: Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí. Acta Musei Pragensis, 2012, č. • no. 21, s. • p. 132-145. ISSN 0139-5998.
 • Kysela J.: Drei neue Südimporttypen aus dem Oppidum von Stradonitz. In Březinová G., Varsik V.: ARCHEOLÓGIA NA PRAHU HISTÓRIE K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra, Archeologický ústav Slovenskej Akadémia Ved, 2012, s. • p. 339-348. ISBN 978-80-89315-42-0.
 • Kysela J.: Ex meridie oppida? Úvahy o možnostech poznání jižní inspirace laténských oppid. Archeologie ve středních Čechách, 2012, č. • no. 16, s. • p. 863-885. ISSN 1214-3553.
 • Kysela J.: The ways to use the Boii. In Die erfundenen Kelten – Mythologie eines Begriffes und seine Verwendung in Archäologie, Tourismus und Esoterik. Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 4. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäo... Linz, OÖ Landesmuseum, 2012, s. • p. 139-146. ISBN 978-3-85474-257-9.
 • Kysela J.: Středomořské importy z oppida Třísov. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, č. • no. 24, s. • p. 163-190. ISSN 0231-8237.
 • Kysela J.: Metal and stone Weapons and implements. In Stančo L., Abdulaev K.: Jandavlattepa I. The excavation Report for Seasons 2002-2006. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 119-136. ISBN 978-80-246-1965-1.
 • Belaňová P., Kysela J.: Antikisující kamej ze sbírky J. A. Jíry. Acta Musei Pragensis, 2010, č. • no. 21, s. • p. 436-442. ISSN 0139-5998.
 • Kysela J.: K imitacím (?) středomořské keramiky ze středočeských oppid. Archeologické rozhledy, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 523-534. ISSN 0323-1267.
 • Kysela J.: Italští Bojové a česká oppida. Archeologické rozhledy, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 150-177. ISSN 0323-1267.

Rozvrh

Závěrečné práce

 
Úvod > O ústavu > Vyučující > Jan Kysela