Literatura

Monografie

 

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2011 (eds.): Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1. Prague.

 Články

Abdullaev, K. 2011a: General remarks and description of the landscape, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 13-16.

Abdullaev, K. 2011b: Terracotta figurines, appliques and gem imprints, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 157-171.

Abdullaev, K. 2011c: Numismatic finds (2002–2006), v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 172-183.

Abdullaev, K. – Boháč, L. – Stančo, L. 2003: Археологические работы на Джандавляттепа Шерабадского района Сурхендаринскрой области. Археологические Исследования в Узбекистане 2002 год, s. 15-20.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2003: Djandavlattepa: Preliminary report of the 2002 excavation season. Studia Hercynia VII, s. 165–168.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2004a: Археологические работы на Джандавляттепа. Археологические Исследования в Узбекистане 2003 год, s. 19-25.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2004b: Jandavlattepa: Preliminary report of the 2003 excavation season. Studia Hercynia VIII, s. 156–160.

Abdullaev, K. – Stančo L. 2004c: Excavation of Jandavlattepa, Sherabad District, Northern Bactria. Circle of Inner Asia Art 19/2004, s. 3–10.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2005: Jandavlattepa: Preliminary report of the 2004 excavation season. Studia Hercynia IX, s. 273–275.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2006: Arkheologicheskie raboty na Dzhandavlattepa v 2004–2005 gg. Sherabadskiy rayon Surkhandarinskoy oblasti, v: Arkheologicheskiye Issledovaniya v Uzbekistane 2004–2005 gody, Tashkent, s. 12–22.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2007: Jandavlattepa 2006. Preliminary excavation report. Studia Hercynia XI, s. 157–159.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2010: Arkheologicheskie raboty na Dzhandavlattepa v 2006 godu, v: Arkheologicheskiye Issledovaniya v Uzbekistane 2006–2007 goda, Samarkand, s. 18–23.

Augustinová, A. – Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Mrva, M. 2015: Archaeological Survey in the Micro Oasis of Zarabag (South Uzbekistan), Preliminary Report for the Season 2015, Studia Hercynia XIX/1–2, 262–281.

Augustinová, A. – Stančo, L. 2016: The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report, Studia Hercynia XX/2, 122–138.

Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Mrva, M. – Shaydullaev, Sh. 2017: Archaeological Survey of the Oases of Zarabag, Karabag and Kampyrtepa in the Piedmont of the Kugitang Mountains, South Uzbekistan – Preliminary Report for the Season 2016, Studia Hercynia XXI/1, 104–148.

Belaňová, P. 2008a: Zobrazenia spojené s Afrodítou v starovekom šperku Strednej Ázie, v: Orientalia Antiqua Nova VIII, Plzeň, s. 45-55.

Belaňová, P. 2008b: An „Oxus treasure“ piece in the Náprstek Museum, Annals of the Náprstek Museum 29, s. 1-9.

Belaňová, P. 2009: Turkménsky šperk a jeho príklady zo zbierok – Náprstkovo muzeum v Praze. ACTA FF ZČU v Plzni 1/2009, s. 53-62.

Belaňová, P. 2009: Turkmen jewellery in the Central Asian collection of the Náprstek Museum in Prague, Annals of the Náprstek Museum 30, s. 79-90.

Belaňová, P. 2011: Personal ornaments, jewellery and cosmetic implements, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 137-156.

Boháč, L. – Stančo, L. 2011: Excavations in Sector 08, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 99-101.

Danielisová, A. – Stančo, L. – Šajdullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009. Studia Hercynia XIV, 67-90, Pl. 28.

Doležálková, V. – Dorňáková, A. – Machačíková, T. 2012: The Selected Pottery Finds from the Systematical Field Survey in the Sherabad District, South Uzbekistan. Studia Hercynia XVI, 22-34.

Kysela, J. 2011: Metal, stone and bone tools and implements, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 119-136.

Kysela, J. – Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Palmeri, G. 2017: Preliminary Report on Excavations at Burgut Kurgan in 2016, Studia Hercynia XXI/1, 89–103.

Lhuillier, J. 2016: Pottery from Burgut Kurgan and Kayrit Oasis, Preliminary Report for Season 2015, Studia Hercynia XX/2, 112–12.

Stančo, L. 2001a: Gandharan Sculpture of the Naprstek Museum, Prague. v: Annals of the Naprstek Museum 22, s. 31-64.

Stančo, L.  2001b: Počátky gandhárského umění. v: Orientalia Antiqua Nova 2001, s. 49-55.

Stančo, L. 2001c: Buddhists in Alexandria? v: Studia Hercynia V, s. 69-73.

Stančo, L. 2002a: Gandharan toilet tray with the image of Scytho-Parthian King. Graecolatina Pragensia XVIII, s. 137-140.

Stančo, L. 2002b: Taxila. v: Nový Orient 2/2002, s. 49-51.

Stančo, L. 2003a: Gandharan Sculpture in the National Gallery, Prague. v: Annals of the Naprstek Museum 24, s. 19-28.

Stančo, L. (2003): Džandavláttepa – Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v roce 2002, in: Orientalia Antiqua Nova III, s. 121–124.

Stančo, L. 2004: Dionýsův indický triumf. v: Orientalia Antiqua Nova 2004, s. 109-120.

Stančo, L. (2005): Současná archeologie severní Baktrie. Auriga XLVII, s. 54–64.

Stančo, L. (2006a): Antropomorfně zdobený džbánek z Džandavláttepa. Studia Hercynia X, s. 106–110.

Stančo, L. (2006b): Pozdně antická severní Baktrie, in: Orientalia Antiqua Nova VI, ed. Pecha, L. VI, s. 73–78.

Stančo, L. in cooperation with Petra Belaňová, Libor Grmela, Jakub Halama, Jan Kysela, Lucie Šmahelová, Kristýna Urbanová (2006): Jandavlattepa 2005. Preliminary excavation report. Studia Hercynia X, s. 167–172.

Stančo, L. 2007a: The Portrait Tradition of Ancient Bactria. EIRENE. 2007, XLIII, s. 186-193.

Stančo, L. 2007b: Počátek projektu „Archeologického informačního systému Střední Asie“ (AISCA), v: Orientalia Antiqua Nova VII, ed.: Pecha, L.. s. 199-201.

Stančo, L. 2008: Pět let česko-uzbeckých výzkumů na lokalitě Džandavláttepa. v: Orientalia Antiqua Nova VIII, Plzeň, s. 351-374.

Stančo, L. 2009: The activities in Uzbekistan in the 2008 season: testing the Google Earth programme as a tool for archaeological prospecting. Studia Hercynia XIII, s. 115-122, Pls. 60-62.

Stančo, L. 2011a: General description of the site, history of research, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, s. 17-21.

Stančo, L. 2011b: Excavations in Secrtor 20, the so-called “Citadel”, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, s. 27-93.

Stančo, L. 2011c: Introduction, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, s. 9-12.

Stančo, L. 2012: Hellenistic Iconographic Schemes in Central Asia, Prague.

Stančo, L. 2013: Late Antique fine ware dishes with indeted rim in Bactria. Diffusion or evolution?Parthica 15, 127-156.

Stančo, L. 2014: Sherabad Oasis: some notes on the settlement pattern in prehistoric and early historic periods. ISIMU 17, in print.

Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Bendezu-Sarmiento, J. – Pažout, A. – Vondrová, H. 2014: Kayrit burial site (south Uzbekistan): preliminary report for season 2014. Studia Hercynia XVIII/1-2, 31-41.

Stančo, L. 2015: New data on the Iron Age in the Šerabad district, South Uzbekistan. In: Johanna Lhuillier, Nikolaus Boroffka (eds.), A Millennium of History. The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovič Sarianidi. Proceedings of the conference held in Berlin (June 23-25, 2014). Archäologie in Iran und Turan, Band 16, in print.

Stančo, L. 2015: An Unusual Khotanese Terracotta Head from the Sherabad Oasis, Studia Hercynia XIX/1–2, 218–226.

Stančo, L. 2016: Archaeological Survey in the Surroundings of Kayrit (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015, Studia Hercynia XX/2, 73–85.

Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Bendezu-Sarmiento, J. – Lhuillier, J. – Kysela, J. – Shaydullaev, A. – Khamidov, O. – Havlik, J. – Tlustá, J. 2016: Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015, Studia Hercynia XX/2, 86–111.

Shaydullaev, Sh. 2011: Excavations in Sector 04 – the southern town gate, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, s. 94-98.

Tušlová, P. 2011: Systematická povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu, in: Orientalia Antiqua Nova XI, Plzeň, s. 174-185.

Tušlová, P. 2011: Systematical Field Survey in Sherabad District, South Uzbekistan. Studia Hercynia XV/2, s. 17-25.

Tušlová, P. 2012: Systematic Field Survey in the Sherabad District, Report of the 2011Season. Studia Hercynia XVI, 15-21.

Urbanová, K. 2011a: Excavations in Sector 30 – preliminary research in the nearby environs of Jandavlattepa, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 105-118.

Urbanová, K. 2011b: Textile production at Jandavlattepa, v: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002-2006, vol. 1., K. Abdullaev – L. Stančo (eds.), Prague, s. 102-104.

Nepublikované zprávy o výzkumech po jednotlivých sezónách jsou rovněž archivovány v Archeologickém ústavu Akademie věd v Samarkandu, velice podrobné zprávy za sezóny 2004 a 2005 jsou rovněž uloženy na FF UK v Praze.

Závěrečné studentské práce k archeologii Střední (a jižní) Asie na FF UK v Praze

2000    – Stančo, L.: Počátky gandhárské plastiky a její vývoj. Gandhárské umění v českých sbírkách, diplomová práce.

2005    – Stančo, L.: Ikonografický rozbor umění Gandháry, Baktrie a přilehlých oblastí kušánské říše. Aspekt helénizace, disertační práce.

2006    – Urbanová, K.: Textilní produkce v kušánské Střední Asii, diplomová práce.

2007    – Belaňová, P.: Šperk v kušánské Střední Asii, diplomová práce.

2010    – Holeček, J.: Hedvábná stezka: kontakty Číny a západního světa, bakalářská práce.

– Šütöová, S.: Klasická ikonografická schémata v íránském umění (Vztahy mezi Persií a antickým západem), diplomová práce.

2011    – Machačíková, T.: Spatial analysis of a late antique site – example of Jandavlattepa, bakalářská práce.

– Odler, M.: The pottery of sector 07 at Jandavlattepa: preliminary report, postupová práce.

2012    – Holeček, J.: Římské importy v jižní Asii, diplomová práce.

– Svobodová, K.: Vznik a vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy v gandhárském umění, diplomová práce.

– Tušlová, P.: Systematical Field Survey in South Uzbekistan, diplomová práce.

2017 – Augustinová, A.: Vývoj osídlení v mikroregionu Zarabag (jižní Uzbekistán) na základě archeologických pramenů, diplomová práce.

Nepublikované konferenční příspěvky

Stančo, L. 2006a: Česko-uzbecký archeologický výzkum v severní Baktrii, prezentováno na konferenci „Česká archeologie v zahraničí“, Akademie věd ČR, v Praze, 26. dubna 2006.

Stančo, L. 2006b: Dzhandavlat Tepe. Prezentováno na konferenci „Silk Road in the digital era“ v Barceloně, 14.-15. prosince 2006.

Belaňová, P. 2007: Šperk strednej Ázie kušánskeho obdobia z lokality Džandavlattepa v Uzbekistane, prezentováno na konferenci „Tisícročie módy“ (poster) v Levicích, Slovensko, 26. – 28. září. 2007

Stančo, L. 2009: Evaluace programu Google Earth jako nástroje archeologické prospekce na příkladu bezlesé krajiny jižního Uzbekistánu, prezentováno na konferenci „Orientalia Antiqua Nova IX“, v Plzni, 26. února 2009.

Stančo, L. – Danielisová, A. 2010: Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie, prezentováno na konferenci „Orientalia Antiqua Nova X“, v Plzni, 25. února 2010.

Stančo, L. 2010a: Greek gods in the East. Transformation of classical images in Central Asia, prezentováno na konferenci „Contact Zones of Empires in Asia and Europe: Complexity, Contingency, Causality“ (poster) ve Fukuoce, Japonsko, 27. února – 4. března 2010.

Stančo, L. 2010b: Jandavlattepa 2002-2006. prezentováno na konferenci „Antique and Early Medieval Culture of Uzbekistan“ v Samarkandu, Uzbekistán, 18. září 2010

Stančo, L. 2010c: North-western Bactria in the Late Antiquity, prezentováno na konferenci “Archaeological and Ethnological Sciences of Turkmenistan in the Epoch of new Revival and the Great Transformation: progress milestones and new perspectives” v Ašchabádu, Turkmenistán, 10. – 11. listopadu 2010.

Tušlová, P. 2011: Aplikace programu ArcGIS v systematické povrchové prospekce na příkladu jižního Uzbekistánu, prezentována na konferenci „Počítačová podpora v archeologii“ v Dalešicích (poster), 18. – 20. května 2011

Veřejné přednášky a mediální prezentace (výběr)

Stančo, L.: „Buddhistické umění na území dnešního Pákistánu“, 2. 11. 2004, Náprstkovo muzeum, Praha

Stančo, L.: „Pět let českých výzkumů v jižním Uzbekistánu (lokalita Džandavláttepa a její postavení v kušáno-sásánovském období).“, 27. 2. 2008, Východočeské muzeum, Pardubice

Danielisová, A. – Stančo, L.: „Archeologické výzkumy v Uzbekistánu – 2008 a 2009. Průzkum povodí řeky Šerabáddarji“, 26. 1. 2010, Národní muzeum v Praze

Belaňová, P. – Urbanová, K.: „Řemeslná tradici ve Střední Asii (textilnictví a šperkařství)“, 17. 3. 2010, Národní muzeum v Praze

Halama, J.: „Džandavláttepa – nejnovější výsledky první české archeologické expedice v Uzbekistánu a současný život v této zemi.“, 22. 9. 2010, Libina

Tušlová, P.: „Povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu, výsledky sezóny 2010“, 12. 4. 2011, Národní muzeum v Praze

Stančo, L.: „North-western Bactria in the Late Antiquity“, 15. 11. 2011, Termezská státní univerzita, Termez, Uzbekistán

Stančo, L.: „Джандавлаттепа 2002 – 2006.“, 16. 11. 2011, Velvyslanectví České republiky, Taškent, Uzbekistán.

Tušlová, P.: „Povrchová prospekce v jižním Uzbekistánu, výsledky sezóny 2011“, 6. 3. 2012, Národní muzeum v Praze

Rozhovor L. Stanča pro Český rozhlas dostupný online: http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/250363 (vysíláno v Planetáriu č. 22/2006, 27. května – 2. června)

Rozhovor L. Stanča pro i-Forum: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-9803.html (říjen 2010)

Výstavy

 

Jílové u Prahy, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, 10.2.-1.4.2018 — „Tajemství stepi“

Praha, Kampus Hybernská, 25.4.–25.5.2018 — „Tajemství stepi“

Uzbekistán, Taškent. Taškentská státní univerzita – Historická fakulta, září 2014 — „В сердце Азии. 10 лет чешско-узбекской экспедиции в Средней Азии.“

Turnov, Městské muzeum, říjen 2014 — „Do srdce Asie“

Hostinné, klášter, říjen 2013 — Do srdce Asie

Uzbekistán, Termez. Archeologické muzeum, září 2013 — В сердце Азии. 10 лет чешско-узбекской экспедиции в Средней Азии.

Praha, FF UK vestibul, prosinec 2012 – leden 2013 — Do srdce Asie

Šumperk, Vlastivědné muzeum, 4. 5. – 6. 6. 2006, výstava „Expedice Džandavláttepa 2002-2005

Praha, centrum Foto Škoda, 7. 3. 2005 – 21. 3. 2005, fotografická výstava o Uzbekistánu a archeologii

Praha, centrum Foto Škoda, 2003, fotografická výstava o Uzbekistánu a archeologii

Databáze a online zdroje

Na adrese http://arcis.ff.cuni.cz/ lze pak najít jednak některé z výše uváděných článků a jednak jinde nepublikované texty: podrobné předběžné zprávy o výzkumech na Džandavláttepa v letech 2004 a 2005 a zprávu o průzkumu na lokalitě Kala Mazar.

Dále je zde databáze kontextů a drobných nálezů, která pomáhá pro lepší orientaci a třídění materiálu a nabízí tak jakési rozšíření výkopové zprávy, publikované v papírové podobě. Připravuje se rovněž podobně organizovaná databáze keramických nálezů a to jak z Džandavláttepa, tak z prospekcí v šerabádském okrese.            http://arcis.ff.cuni.cz/archaeological-database/small-find     http://arcis.ff.cuni.cz/archaeological-database/context

Úvod > Uzbekistán > Literatura