Anna Augustinová

Anna Augustinová vystudovala bakalářský a magisterský obor na Ústavu pro archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 2010-2017. V doktorském studiu pokračuje od roku 2017 na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Během magisterského studia byla získala podporu dvou grantových projektů – GAUK 2016-2017, č. 250227: Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitangu (jižní Uzbekistán) a Vnitřní grant FF UK 2016-2017: Skalní rytiny v Surchandarijské oblasti (jižní Uzbekistán). Od roku 2015 se podílí na aktivitách české archeologické expedice v Uzbekistánu. Řešená disertační práce Settlement dynamics in semi-arid environment of western Central Asia pod vedení doc. PhDr. Ladislava Stanča, Ph.D. navazuje diplomovou práci. Je zaměřena na rekonstrukce sídelních struktur a jejich proměny v oblasti střední Asie.

Academia page

Publikace

  • Augustinová, A. 2018: Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan). In: A. S. Sagdullaev (ed.), Problemy istorii, archeologii i etnologii Central’noj Azii/The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia. Tashkent, 35–48.
  • Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Khamidov, O. – Kolmačka, T. – Shaydullaev, Sh. 2018: Archaeological Survey in the Oases of Maydon and Goz in the Piedmont of the Kugitang Mountains (South Uzbekistan) – Preliminary report for season 2017, Studia Hercynia XXI/2, 139–159.
  • Stančo, L. – Shaydullaev, Ch. – Schaydullaev, A. – Augustinová, A. – Havlík, J. – Cejnarová, P. 2018: Archaeological Survey in the eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2016 and 2017, Studia Hercynia XXI/2, 121–138.
  • Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Mrva, M. – Shaydullaev, S. 2017: Archaeological Survey of the Oases of Zarabag, Karabag and Kampyrtepa in the Piedmont of the Kugitang Mountains, South Uzbekistan – Preliminary Report for the Season 2016, Studia Hercynia XXI/1, 104–148.
  • Augustinová, A. – Stančo, L. 2016: The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report, Studia Hercynia XX/2, 122–138.
  • Augustinová, A. – Stančo, L. – Shaydullaev, S. – Mrva, M. 2016: Archaeological Survey in the Zarabag Micro Oasis (South Uzbekistan), Preliminary Report on the Season 2015, Studia Hercynia XIX 1-2, 266-316.
Úvod > O ústavu > Doktorandi > Anna Augustinová