Alosi Musil, antika a České země

U příležitosti 150. výročí narození světově významného vědce Aloise Musila (1868–1944) pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem seminář

„Alois Musil, antika a České země.“

Tento orientalista, kněz a cestovatel se také výrazně dotýkal témat úzce souvisejících s antikou a tedy
i s klasickou archeologií. Proto by stěžejní příspěvky měly souviset s tímto oborem, ale seminář se nezavírá ani před dalšími tématy, které souvisejí s Aloisem Musilem a jeho působením nejen na Blízkém východě, ale i v Českých zemích.

Seminář se koná dne 2. listopadu 2018 od 9 hodin v domě U Voříkovských, sídle Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město.

Přípravný výbor:
Jiří Musil – Martina Veselá – Patrik Líbal – Stanislava Kučová

 

Úvod > Konference > Alosi Musil, antika a České země