Konference Varna 2020

Rádi bychom vás vyzvali k účasti na výjimečné konferenci, která se bude konat v červnu roku 2020 ve Varně –  v Archeologickém muzeu založeném Karlem Škorpilem. Konference je zaměřena na začátky působení českých učenců v Bulharsku a to ne jen archeologů ale i dalších profesí, jako přírodovědců, architektů, umělců atd. Konference má za cíl propojit české a bulharské ‚větve‘ bádání, které byly prozatím do značené míry oddělené.

 

Úvod > Konference > Konference Varna 2020