Monografie „Ozvěny antiky v srdci Evropy“

Svět antických inspirací v českém prostředí zachycuje a zkoumá kolektivní monografie jedenácti autorů, která vychází v rámci projektu KREAS řešeného na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. Cílem publikace je připomenout myšlenkový i hmotný odkaz starověkého Řecka a Říma v české kultuře a rozšířit obecné povědomí o společných kořenech současné západní (nejen) evropské civilizace.

Umělecká díla starověku byla od renesance nejen předmětem obdivu a sběratelské vášně, ale i věčným ideálem a nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Do střední Evropy sice pronikaly ozvěny antické slávy spíše zprostředkovaně a české prostředí se k nim stavělo mnohdy rozpačitě či netečně, zaujaté více hledáním vlastní identity, přesto zvučně rezonují v dílech zdejších malířů, sochařů či mistrů uměleckého řemesla.

Jednotlivé kapitoly se věnují řeckým a římským reminiscencím v dobové ikonografii, fascinaci hmotným odkazem měst pohřbených pod Vesuvem, sběratelství starověkých památek v českém aristokratickém prostředí, antickým inspiracím v českém umění a architektuře 19. a 20. století či fenoménu výroby kopií klasických sochařských děl. Všechny studie doplňuje bohatý obrazový materiál.

Autory jsou Jan Bažant, Marian Hochel, Stanislava Kučová, Šárka Radostová, Patrik Líbal, Eva Lukášová, Petja Matějovič, Eliška Petřeková, Roman Prahl, Helena Tůmová a Lenka Vacinová.

Kniha je k zakoupení na e-shopu FF UK.

Úvod > Nástěnka > Monografie „Ozvěny antiky v srdci Evropy“