Vychází nové číslo časopisu Studia Hercynia XXVI 2/2022

V aktuálním čísle časopisu Studia Hercynia naleznete studie pojednávající o pečetidlech v Anatolii pozdní doby bronzové, umbrijské jeskyni Grotta Bella či obchodu s mramorem v pozdně-antické Ravenně.

Kromě toho vydání obsahuje zprávy o výsledcích České archeologické expedice v Uzbekistánu a přehled aktivit Ústavu v letech 2020-2021.

Časopis je dostupný online na: https://studiahercynia.ff.cuni.cz/en/magazin/2022-2/

Úvod > Nástěnka > Vychází nové číslo časopisu Studia Hercynia XXVI 2/2022