SZZK – září 2022

SZZK – září 2022: 5. 9. 2022 od 9:00 hod.

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní magisterské zkoušce: do 12. 7. 2022 (Přihláška k SZK je závazná – v případě nesplnění studijních povinností propadá jeden ze tří termínů na přihlášení k SZK).

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou: do 18. 8. 2022

Termín odevzdání diplomové práce: diplomová práce musí být v SIS elektronicky odevzdaná nejpozději čtyři týdny před konáním obhajoby.

Úvod > Nástěnka > SZZK – září 2022