Jiří Musil

 

 

doc. PhDr. Jiří Musil, PhD.

 

E-mail: Jiri.Musil@ff.cuni.cz

Telephone: (+420) 221619726

Consultations:

Upon request

 

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. studied Classical Archaeology and History at the Charles Unviersity in Prague, where he also earned his PhD for his dissertation titled Romans on the Middle Danube during the First to Second Century AD. During that time he was a stipendist at the University of Vienna. In 2009 he was conferred habilitation (Doc.). Between 2009-2012 he was the director of the Institute and between 2012-2019 the Institute’s deputy director.

He participated on the archaeological investigations of the Roman auxilliary camp in Carnuntum, Austria and further in Velii, Italy. In cooperation with Österreichische Akademie der Wissenschaften he worked on analysis and publication of the building terracotta and stamped bricks from the legionary camp in Carnuntum. He spent several years as a field archaeologist in Pistiros, Bulgary. Between 1995-1996 we worked at the Archaeological Institute of the Czech Academy of Sciences in Brno. He further participated in the Czech expedition to Beirut, Lebanon under auspices of UNESCO. Between 2004-2014 he co-directed research of the Roman settlement in the El-Hayez oasis in the Western Desert of Egypt together with the Czech Egyptological Institute. Between 2006-2008 he worked on the revisions of the excavations by Bedřich Hrozný in Syria.

At the Institute he teaches courses in Roman Art and Archaeology, Roman Provincial Archaeology and Limes Romanus. Between 1999-2009 he lectured at the Institute of Archaeology of the University of West Bohemia in Pilsen and since 2009 at the Institute of Archaeology at the University of Hradec Králové.

Selected publications

Publications
 • Kůt K., Musil J., Kučová S., Kubálek P., Světlík I., Stolz D.: Výzkum hrazeného areálu kultury nálevkovitých pohárů v Hrdlech, okr. Litoměřice. Archeologie ve středních Čechách, 2017, č. • no. 21, s. • p. 195-216. ISSN 1214-3553.
 • Kůt K., Musil J., Titz P., Kubálek P.: Hrdly (district Litoměřice) – investigation of a specific fortification on the right bank of the Ohře River. Studia Hercynia, 2014, č. • no. 18, s. • p. 42-51. ISSN 1212-5865.
 • Musil J., Kučová S., Titz P.: El-Hayz Project in 2014: study season in Bawiti Archaeological Museum, Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt. Studia Hercynia, 2014, č. • no. 18, s. • p. 25-30. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Musil J., Ondřejová I.: Pistiros V. Excavations and Sudies. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 288 s. • p. ISBN 978-80-7308-460-8.
 • Kůt K., Musil J., Srbová L., Kovandová L., Kučová S., Švejcar O., Krucký M., Křivánek R., Trefný M.: Archaeological research of linear features in the Podřipsko region – results of 2012 season. Studia Hercynia, 2013, č. • no. 17, s. • p. 5-16. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Musil J., Matys A., Weissová B., Matys M.: Pistiros V supplementum. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 132 s. • p. ISBN 978-80-7308-501-8.
 • Suková L., Dospěl M., Bárta M., Brůna V., Černý V., Kujanová M., Musil J., Pokorná A., Pokorný P., Svoboda J., Tomášek M., Adam F., Colin F., De Angeli S.: Bahriya Oasis : Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013. 328 s. • p. ISBN 978-80-7308-457-8.
 • Musil J., Tomášek M., Kučová S., Šanderová J.: Egyptian Western Desert in the Roman Period. Al-Hayz – Bahariya. The Survey of Development of the Landscape and its Settlement. Památky archeologické, 2013, č. • no. 54, s. • p. 5-58. ISSN 0031-0506.
 • Trefný M., Musil J., Čečrdle J.: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II. Studia Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 39-41. ISSN 1212-5865.
 • Bárta M., Kovář M., Svoboda J., Turek J., Danielisová A., Militký J., Neustupný E., Charvát P., Janák J., Maršálek J., Musil J., Lutovský M., Čornej P., Křížová M.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011. 814 s. • p. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Musil J.: Krize a úpadek římské říše. In Bárta M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011, s. • p. 267-294. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Musil J., Tomášek M.: Pozdněřímská spona s cibulkovitými knoflíky z Bír Šovíše (oáza el-Héz, Egypt). Archeologie ve středních Čechách, 2011, č. • no. 15, s. • p. 515-521. ISSN 1214-3553.
 • Bouzek J., Musil J., Domaradzka L., Archibald S.: Pistiros, Excavations and Studies IV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-318-2.
Úvod > About us > Staff > Jiří Musil