UZB_oazyLidi

Nálezci raně středověké nádoby ve vesnici Zarabag