Jiří Musil

 

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav pro klasickou archeologii
Konzultační hodiny
Členství
 • Oborová rada Klasická archeologie (D; 7105V032; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Oborová rada Dějiny antického starověku (D; 7105V016; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
 • Rada garantů Historické vědy (D; P7105; 3 roky; FF; cs; P,K)
Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 20
Místnost č. 340

 

Publikace

 • Kůt K., Musil J., Kučová S., Kubálek P., Světlík I., Stolz D.: Výzkum hrazeného areálu kultury nálevkovitých pohárů v Hrdlech, okr. Litoměřice. Archeologie ve středních Čechách, 2017, č. • no. 21, s. • p. 195-216. ISSN 1214-3553.
 • Kůt K., Musil J., Titz P., Kubálek P.: Hrdly (district Litoměřice) - investigation of a specific fortification on the right bank of the Ohře River. Studia Hercynia, 2014, č. • no. 18, s. • p. 42-51. ISSN 1212-5865.
 • Musil J., Kučová S., Titz P.: El-Hayz Project in 2014: study season in Bawiti Archaeological Museum, Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt. Studia Hercynia, 2014, č. • no. 18, s. • p. 25-30. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Musil J., Ondřejová I.: Pistiros V. Excavations and Sudies. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 288 s. • p. ISBN 978-80-7308-460-8.
 • Kůt K., Musil J., Srbová L., Kovandová L., Kučová S., Švejcar O., Krucký M., Křivánek R., Trefný M.: Archaeological research of linear features in the Podřipsko region - results of 2012 season. Studia Hercynia, 2013, č. • no. 17, s. • p. 5-16. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Musil J., Matys A., Weissová B., Matys M.: Pistiros V supplementum. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 132 s. • p. ISBN 978-80-7308-501-8.
 • Suková L., Dospěl M., Bárta M., Brůna V., Černý V., Kujanová M., Musil J., Pokorná A., Pokorný P., Svoboda J., Tomášek M., Adam F., Colin F., De Angeli S.: Bahriya Oasis : Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013. 328 s. • p. ISBN 978-80-7308-457-8.
 • Musil J., Tomášek M., Kučová S., Šanderová J.: Egyptian Western Desert in the Roman Period. Al-Hayz - Bahariya. The Survey of Development of the Landscape and its Settlement. Památky archeologické, 2013, č. • no. 54, s. • p. 5-58. ISSN 0031-0506.
 • Trefný M., Musil J., Čečrdle J.: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II. Studia Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 39-41. ISSN 1212-5865.
 • Bárta M., Kovář M., Svoboda J., Turek J., Danielisová A., Militký J., Neustupný E., Charvát P., Janák J., Maršálek J., Musil J., Lutovský M., Čornej P., Křížová M.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011. 814 s. • p. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Musil J.: Krize a úpadek římské říše. In Bárta M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011, s. • p. 267-294. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Musil J., Tomášek M.: Pozdněřímská spona s cibulkovitými knoflíky z Bír Šovíše (oáza el-Héz, Egypt). Archeologie ve středních Čechách, 2011, č. • no. 15, s. • p. 515-521. ISSN 1214-3553.
 • Bouzek J., Musil J., Domaradzka L., Archibald S.: Pistiros, Excavations and Studies IV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-318-2.
 • Bouzek J., Musil J.: Pistiros 2009 : report of the Czech team. In Bouzek J.: Classical Art in Czech Collections, Studia Hercynia XIV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlova, 2010, s. • p. 52-55. ISBN 978-80-7308-319-9.
 • Trefný M., Musil J.: Roman transport amphora in the collection of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa. In Studia Hercynia Vol. XIV Classical Art in Czech Collections. Praha, Faculty of Arts, Charles University, 2010, s. • p. 46-50. ISBN 978-80-7308-319-9.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Vyučované předměty

Úvod > O ústavu > Vyučující > Jiří Musil