Jiří Musil

 

 

doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav pro klasickou archeologii
Celetná 22
Místnost č. 347e

Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. vystudoval klasickou archeologii a historii na Univerzitě Karlově v Praze, kde ukončil i interní doktorské studium. Stipendijní pobyt absolvoval na Vídeňské univerzitě. V roce 1998 obhájil disertační práci Římané nad středním Dunajem v prvních dvou stoletích po Kr., v roce 2009 byl jmenován docentem klasické archeologie. V letech 2009–2012 byl ředitelem Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, následně zástupcem ředitele do roku 2019.

Účastnil se výzkumu auxiliárního tábora v rakouském Carnuntu, byl členem rakouské expedice ve Velii (Itálie), v řeckém emporiu Pistiros v Bulharsku vedl terénní práce. V letech 1995–1996 pracoval také v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně. Účastnil se české expedice UNESCO – výzkumu starověkého Bejrútu, spolupracoval na projektu zpracování nálezů kolkovaných cihel a tašek z výzkumů tábora legie v Carnutnu (Österreichische Akademie der Wissenschaften) a podílel se i na dalších výzkumech v zahraničí i v Čechách. Byl řešitelem řady grantů (GAUK, GAČR aj.). Účastnil se projektu Českého egyptologického ústavu UK (2004–2014; výzkum osídlení egyptské oázy El Hajez v době římské) a na revizi výzkumů B. Hrozného v Sýrii (2006–2008).

Na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK pravidelně vede přednášky z římsko-provinciální archeologie, etruské archeologie a další. V letech 1999–2009 přednášel na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2009 i na Katedře archeologie univerzity v Hradci Králové. Vede diplomové i disertační práce, publikuje v odborných časopisech, přednáší i pro širokou veřejnost.

VýukaZávěrečné prácePublikace

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Kůt K., Musil J., Kučová S., Kubálek P., Světlík I., Stolz D.: Výzkum hrazeného areálu kultury nálevkovitých pohárů v Hrdlech, okr. Litoměřice. Archeologie ve středních Čechách, 2017, č. • no. 21, s. • p. 195-216. ISSN 1214-3553.
 • Kůt K., Musil J., Titz P., Kubálek P.: Hrdly (district Litoměřice) - investigation of a specific fortification on the right bank of the Ohře River. Studia Hercynia, 2014, č. • no. 18, s. • p. 42-51. ISSN 1212-5865.
 • Musil J., Kučová S., Titz P.: El-Hayz Project in 2014: study season in Bawiti Archaeological Museum, Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt. Studia Hercynia, 2014, č. • no. 18, s. • p. 25-30. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Musil J., Ondřejová I.: Pistiros V. Excavations and Sudies. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 288 s. • p. ISBN 978-80-7308-460-8.
 • Kůt K., Musil J., Srbová L., Kovandová L., Kučová S., Švejcar O., Krucký M., Křivánek R., Trefný M.: Archaeological research of linear features in the Podřipsko region - results of 2012 season. Studia Hercynia, 2013, č. • no. 17, s. • p. 5-16. ISSN 1212-5865.
 • Bouzek J., Musil J., Matys A., Weissová B., Matys M.: Pistiros V supplementum. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 132 s. • p. ISBN 978-80-7308-501-8.
 • Suková L., Dospěl M., Bárta M., Brůna V., Černý V., Kujanová M., Musil J., Pokorná A., Pokorný P., Svoboda J., Tomášek M., Adam F., Colin F., De Angeli S.: Bahriya Oasis : Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013. 328 s. • p. ISBN 978-80-7308-457-8.
 • Musil J., Tomášek M., Kučová S., Šanderová J.: Egyptian Western Desert in the Roman Period. Al-Hayz - Bahariya. The Survey of Development of the Landscape and its Settlement. Památky archeologické, 2013, č. • no. 54, s. • p. 5-58. ISSN 0031-0506.
 • Trefný M., Musil J., Čečrdle J.: Classical Antiquity collection in the Regional Museum at Slaný II. Studia Hercynia, 2012, č. • no. XVI, s. • p. 39-41. ISSN 1212-5865.
 • Bárta M., Kovář M., Svoboda J., Turek J., Danielisová A., Militký J., Neustupný E., Charvát P., Janák J., Maršálek J., Musil J., Lutovský M., Čornej P., Křížová M.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011. 814 s. • p. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Musil J.: Krize a úpadek římské říše. In Bárta M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, Academia, 2011, s. • p. 267-294. ISBN 978-80-200-2036-9.
 • Musil J., Tomášek M.: Pozdněřímská spona s cibulkovitými knoflíky z Bír Šovíše (oáza el-Héz, Egypt). Archeologie ve středních Čechách, 2011, č. • no. 15, s. • p. 515-521. ISSN 1214-3553.
 • Bouzek J., Musil J., Domaradzka L., Archibald S.: Pistiros, Excavations and Studies IV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-318-2.
 • Bouzek J., Musil J.: Pistiros 2009 : report of the Czech team. In Bouzek J.: Classical Art in Czech Collections, Studia Hercynia XIV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlova, 2010, s. • p. 52-55. ISBN 978-80-7308-319-9.
 • Trefný M., Musil J.: Roman transport amphora in the collection of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa. In Studia Hercynia Vol. XIV Classical Art in Czech Collections. Praha, Faculty of Arts, Charles University, 2010, s. • p. 46-50. ISBN 978-80-7308-319-9.
Úvod > O ústavu > Vyučující > Jiří Musil