Jan Bouzek

  Konzultační hodiny
  Členství
  • Oborová rada Klasická archeologie (D; 7105V032; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
  Adresa

   

  Publikace

  • Bouzek J., Ondřejová I.: Grotesques, Caricatures and the Clever Mice at Pistir. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 187-200. ISSN 0567-8269.
  • Bouzek J., Ondřejová I.: Pistiros' Hoard of Sealings, III: Sealings Reflecting Greek Sculpture and Minor Arts at the Time of Alexander the Great. Eirene, 2017, č. • no. 53, s. • p. 111-126. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: Second-in-Rank Local Producers of Megarian Bowls in the Aegean and Elsewhere. In Kozal E., Akar M., Heffron Y., Çilingiroğlu Ç., et al.: Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates. Münster, Ugarit-Verlag, 2017 ISBN 978-3-86835-251-1.
  • Bouzek J.: Balkánské a řecké kuchyňské nádobí v pistiru a jinde v Thrákii: místo pyraunů v kuchyni a stolování. Studia Historica Nitriensia, 2017, č. • no. 21, s. • p. 343-348. ISSN 1338-7219.
  • Bouzek J.: Studies of Homeric Greece and koine of EIA styles revisited. Praha, Karolinum press, 2017. 296 s. • p. ISBN 978-80-246-3561-3.
  • Bouzek J., Pecinovská M., Řídký J., Sankot P.: Bemerkungen zur keltischen Kunst und zur mediterranen Importen in Frühlatènezeit in Böhmen. Studia Hercynia, 2017, č. • no. 21, s. • p. 45-75. ISSN 1212-5865.
  • Weissová B., Tušlová P., Čisťakova V., Bouzek J.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology (2014-2016). Studia Hercynia [online], 2017, č. • no. XXI, s. • p. 149-163. ISSN 2336-8144.
  • Bouzek J.: Korelace kultur doby popelnicových polí v českých zemích a jejich okolí. PRAEHISTORICA, 2016, č. • no. 1-2, s. • p. 71-83. ISSN 0231-5432.
  • Bouzek J., Militký J., Taneva V., Domaradzka E.: Pistiros VI. The Pistiros Hoard. Praha, Karolinum, 2016. 186 s. • p. ISBN 978-80-246-3301-5.
  • Bouzek J.: Amber as Jewellery, Status Symbol and Work of Art. Studia Hercynia, 2016, č. • no. 21, s. • p. 13-18. ISSN 1212-5865.
  • Bouzek J.: A magical loom-weight and the mother of gods in Thrace. Ancient West & East, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 103-112. ISSN 1783-8363.
  • Bouzek J.: The emporion Pistiros: Hippodamean foundation and market place. In Manoledakis M.: The Black Sea in the Light of New Archaeological Data and Theoretical Approaches Proceedings of the 2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held in Thessaloniki, 18-20 September 2015. Oxford, Oxuniprint, 2016, s. • p. 89-98. ISBN 978-1-78491-510-0.
  • Bouzek J., Vokolek V.: "Oltáře" z Černého vola: prolegomena k publikaci. Archeologie ve středních Čechách, 2016, č. • no. 20, s. • p. 711-722. ISSN 1214-3553.
  • Bouzek J.: Zdeněk Vašíček a archeologie. In Vašíček P.: Z přirozené potřeby kritického ducha.Reflexe života a díla Zdeňka Vašíčka. Praha, Triáda, 2016, s. • p. 221-228. ISBN 978-80-7474-178-4.
  • Bouzek J.: A Goddess Mother in Thrace. Istros, 2015, č. • no. 21, s. • p. 235-254. ISSN 1453-6943.
  • Bouzek J.: Mezi archeologií a historií. Praha, FHS UK, 2015. 243 s. • p. ISBN 978-80-87398-52-4.
  • Bouzek J.: Lieux et objets de mémoire in archaeology: some fields of study promising to be fruitful. In MIEJSCA PAMIĘCI – PRADZIEJE, ŚREDNIOWIECZE I WSPÓŁCZESNOŚĆ / ORTE DER ERINNERUNG URGESCHICHTE, MITTELALTER UND GEGENWART. Wroclaw, Neuveden., 2015, s. • p. 323-338.
  • Bouzek J., Dufková M.: Greek, Etruscan and Phoenician imports and impacts in La Tene Bohemia and Moravia. In Bonomi S., Guggisberg M.: Griechische Keramik noerdlich von Etrurien: Mediterrane Importe und archaeologischer Kontext. Wiesbaden, Reichrt Verlag Wiesbaden, 2015, s. • p. 201-207. ISBN 978-3-95490-072-5.
  • Bouzek J., Graninger D.: Geography. In Valeva J., Nankov E., Graninger D.: A companion to Ancient Thrace. Chichester, Wiley-Blackwell, 2015, s. • p. 13-21. ISBN 978-1-4443-5104-0.
  • Bouzek J., Ondřejová I.: Dancing Maenads and Satyr on sealings from the time of Alexander the Great at Pistiros. Eirene, 2015, č. • no. 51, s. • p. 269-277. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: New Contributions to Black Sea Iconography. Ancient West & East, 2015, č. • no. 14, s. • p. 237-252. ISSN 1783-8363.
  • Bouzek J.: The story of the Boii. In Karwowski M., Salač V., Sievers S.: Boier zwischen Realitaet und Fiktion. Bonn, Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2015, s. • p. 15-34. ISBN 978-3-7749-4001-7.
  • Bouzek J.: Metallwerte in der Frühbronzezeit im Nahen Osten und in Europa und die Frage der Gewichtseinheiten. In Bartelheim M., Peška J., Turek J.: From Copper to Bronze : cultural and social transformations at the turn of the 3rd/2nd millennia B.C. in Central Europe : gewidmet PhDr. Václav Moucha, CSc. anlässlich seines 80. Geburtstages. Langenweissbach, Beier & Beran, 2014, s. • p. 35-39. ISBN 978-3-941171-94-7.
  • Bouzek J.: Bronzové figurky z Němčic nad Hanou a keltské umění. In Čižmářová J., Venclová N., Březinová G.: Moravské křižovatky : střední Podunají mezi pravěkem a historií. brno, Moravské zemské muzeum, 2014, s. • p. 621-626. ISBN 978-80-7028-432-2.
  • Bouzek J.: Pre-colonisation in the Black Sea : the first Greek pottery finds in the Black Sea. In Tsetskhladze G., Atasoy S., Avram A., Dönmez S., et al.: The Bosporus : gateway between the ancient west and east (1st millennium BC-5th century AD) : proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea Antiquities, Istanbul, 14th-18th September 2009. Oxford, Archaeopress, 2014, s. • p. 19-21. ISBN 978-1-4073-1135-7.
  • Bouzek J.: The Celtic mercenary reconsidered. In Celtic art in Europe : making connections : essays in honour of Vincent Megaw on his 80th birthday. Oxford, Oxbow Books, 2014, s. • p. 223-233. ISBN 978-1-78297-655-4.
  • Horský J., Stella M., Kratochvíl Z., Martinec Nováková L., Bouzek J., Ďurčanský M., Fajkus B., Halbich M., Hanovská L., Holmerová I., Houdek T., Hroníková L., Kadeřábek J., Mašková Janotová Š.: Natura et cultura I., Antropologická bádání mezi empirií a interpretací. Praha, TOGGA, 2014. 313 s. • p. ISBN 978-80-7476-056-3.
  • Bouzek J.: Lieux de Mémoire in History and Archeology: A Field of Possible Collaboration? Eirene, 2014, č. • no. L, s. • p. 285-297. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: Ohlasy, komentáře, diskuse. Archeologie ve středních Čechách, 2014, č. • no. 18, s. • p. 960-966. ISSN 1214-3553.
  • Bouzek J., Čisťakova V., Tušlová P., Weissová B.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology. Eirene, 2014, č. • no. L, s. • p. 298-314. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J., Chystyaková V., Tušlová P.: New Studies in Black Sea and Balkan Archaeology. Eirene, 2014, č. • no. L, s. • p. 298-316. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J., Musil J., Ondřejová I.: Pistiros V. Excavations and Sudies. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 288 s. • p. ISBN 978-80-7308-460-8.
  • Bouzek J.: Four Hekataia and International Publication Projects of Classical Antiquities in Czech Collections. Eirene, 2013, č. • no. 49, s. • p. 176-189. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: Vladimir F. Stolba - Eugeny Rogov, Panskoye I, vol. II.:t he Necropolis. Eirene, 2013, č. • no. 49, s. • p. 207-252. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: The Kirbei bowls: where they were made? Istros, 2013, č. • no. 18, s. • p. 65-76. ISSN 1453-6943.
  • Bouzek J.: Felines in Thracian art. Ancient West and East, 2013, č. • no. 12, s. • p. 269-279. ISSN 1570-1921.
  • Bouzek J., Musil J., Matys A., Weissová B., Matys M.: Pistiros V supplementum. Praha, Filozofická fakulta UK, 2013. 132 s. • p. ISBN 978-80-7308-501-8.
  • Bouzek J.: Cretan and Attic Incised ware Revisited. In Studies in Mediterranean Archaeology. Oxford, Baar International Series, 2013, s. • p. 61-68. ISBN 978-1-4073-1068-8.
  • Bouzek J.: Vznik Evropy. Praha, Triton, 2013. 359 s. • p. ISBN 978-80-7387-670-8.
  • Bouzek J.: Notes sur deux emblèmes de timbres amphoriques thasiens. PONTICA, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 17-18. ISSN 0-000-00000-0.
  • Turek J., Bátora J., Bouzek J., Drenth E., Freudenberg M., Os B., Krištuf P., Švejcar O., Bartelheim M., Peška J., Górski J., Jarosz P., Tunia K., Wilk S.: From Copper to Bronze : Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millennia B.C. in Central Europe. Langenweissbach, Beier&Beran. Archäologische Fachliteratur, 2013. 190 s. • p. ISBN 978-3-941171-94-7.
  • Bouzek J.: Bláhová-Sklenářová, Z.: Obytné stavby doby bronzové-otázky stavebního a konstrukčního vývoje. Archeologické rozhledy, 2013, č. • no. 65, s. • p. 649-650. ISSN 0323-1267.
  • Bouzek J.: Trefný, M - Jiráň, L. a kol.: Lužické pohřebiště v Chodounech u Roudnice nad Labem. Praha. Archeologické rozhledy, 2013, č. • no. 65, s. • p. 221-222. ISSN 0323-1267.
  • Bouzek J.: Local production of Megarian Bowls in the black Sea and Thrace. Studia Hercynia, 2012, č. • no. 16, s. • p. 43-48. ISSN 1212-5865.
  • Bouzek J.: Three essays on Homeric Greece. Studia Hercynia, 2012, č. • no. 16, s. • p. 63-67. ISSN 1212-5865.
  • Bouzek J.: Knovíz culture cemeries at Křepenice and Hříměždice, Middle Vlava Region. Studia Hercynia, 2012, č. • no. 16, s. • p. 1-134. ISSN 1212-5865.
  • Bouzek J.: Chronologie knovízské keramiky. Archeologie ve středních Čechách, 2012, č. • no. 16, s. • p. 239-247. ISSN 1214-3553.
  • Bouzek J.: The Black Sea. In Smith T., Plantzos D.: A Companion to Greek Art. Oxford, Blackwell, 2012, s. • p. 350-368. ISBN 978-1-4051-8604-9.
  • Bouzek J.: The iconography of the Dark Age. In The Dark Ages Revisited. Volos, University of Thessaly, 2012, s. • p. 983-1003. ISBN 978-960-9439-06-0.
  • Bouzek J.: Scene de tragédie sur une hydrie de Pague: Clytemnestre ou la Dannaïde Hypermestre et son époux. In Hermary A.: From the Pillars of Hercules to the Footsteps ofthe Argonauts. Leuwen, Peeters, 2012, s. • p. 233-238. ISBN 978-90-429-2432-1.
  • Bouzek J., Ondřejová I.: Fragment of an Early Christian Sarcophagus. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2012, č. • no. 24, s. • p. 77-80. ISSN 0567-8269.
  • Bouzek J.: Climate Fluctuation, rhythm and changes of prehistoric cultures. In Gediga B.: Rytm premian kulturwych w pradziejach i sredniowieczu. Biskupin, Wroclaw, Polska akademia nauk, 2012, s. • p. 121-135. ISBN 978-83-927846-2-3.
  • Bouzek J.: 'Portrats' of girls on Corinthian and Ionian vases. Eirene, 2012, č. • no. 48, s. • p. 21-29. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: Marinatos, Minoan Kingship and the Solar Goddess. Gnomon: Kritische Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung, 2012, č. • no. 84, s. • p. 277-279. ISSN 0017-1417.
  • Bouzek J.: The NW part of the Carpathiaan basun in the time of Early Celtic princes. In Berecki S.: Iroon Age Rites ad Burials in the Carpathia Basin. Targu Mures, Editura Mega, 2012, s. • p. 213-216. ISBN 978-606-543-275-8.
  • Bouzek J.: Versuch einer Deutung der Verbreitngskarten am Beispiel der UFZ in Süd- und Westböhmen. In Fines Transire: 20. Treffen Eschenbach i.d. Pfalz. Rahden/Westf., Marie Leidorf GmbH, 2012, s. • p. 315-322. ISBN 978-3-89646-215-2.
  • Bouzek J.: Two new volumes of Prähistorische Bronzefunde. Ancient West and East, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 298-300. ISSN 1570-1921.
  • Bouzek J.: The Belozerka fibulae in a broader context. Tyragetia, 2011, č. • no. 20, s. • p. 247-254. ISSN 1857-0240.
  • Bouzek J.: Několik poznámek ke vzniku opid a importům na nich. Archeologicke Rozhledy, 2011, č. • no. 63, s. • p. 523-5204. ISSN 0323-1267.
  • Bouzek J., Ondřejová I.: Other Roman inports from the Klong Thong district of the Krabi province in Thailand. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2011, č. • no. 24, s. • p. 7-14. ISSN 0567-8269.
  • Bouzek J.: Frontiers in Pre-Roman Thrace. Anodos, 2011, č. • no. 10, s. • p. 41-53. ISSN 1338-5410.
  • Bouzek J.: Versuch einer Deutung neuer Verbreitungskarten am Beispiel der Urnenfelderzeit in Süd- und Südwestböhmen. In Fines Transire 20. 23. bis 26. Juni 2010 in Eschenbach i. d. OPf. Westf. Leidorf, Rahden, 2011, s. • p. 315-322. ISBN 978-3-89646-215-2.
  • Bouzek J.: New Studies in Black Sea and Balkan Archeology. Eirene, 2011, č. • no. XLVII, s. • p. 177-189. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J., Domaradska L.: Greeks in Inner Thrace. Eirene, 2011, č. • no. XLVII, s. • p. 45-62. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha, Triton, 2011. 173 s. • p. ISBN 978-80-7387-463-6.
  • Bouzek J.: A. Michalidou, weights and Values in Pre-Coinage Societies. Gnomon: Kritische Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung, 2011, č. • no. 83, s. • p. 470-471. ISSN 0017-1417.
  • Bouzek J.: Prehistory of Europe as seen from its centre. Praha, Univerzita Karlova - Filozofická gakulta, 2011. 190 s. • p. ISBN 978-80-7308-333-5.
  • Bouzek J., Domaradzka L.: Pistiros 2010 preliminary report. In Bouzek J.: Excavations Surveys, Studies. Praha, Filosofická fakulta UK, 2011, s. • p. 5-17. ISBN 978-80-7308-354-0.
  • Bouzek J.: The beginning of the La Tene art in Bohemia and the East. In Berecki S.: Iron Age Communities in the Carpathian Basin. Cluj - Napoca, Editura Mega, 2010, s. • p. 107-114. ISBN 978-606-543-073-0.
  • Bouzek J.: The eastern Amber Route betwen the Baltic and the Black Sea in antiquity. In Jackson T.: Gaudeamus igitur: sbornik statej k 60-letiju A.V. Podosimova. Moskva, Russian Academy of Sciences, Institute of World History, 2010, s. • p. 64-70. ISBN 978-5-91244-020-5.
  • Bouzek J.: Review: Coldstream, Greek Geometric Pottery: A Survey of Ten Local Styles and their chronology. Gnomon: Kritische Zeitschrift für Kultur der Antike und Humanistische Bildung, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 668-669. ISSN 0017-1417.
  • Bouzek J., Domaradzka L.: Pistiros and inland emporia in the Balkans: Greeks, Thracians and their neighbours. Eirene, 2010, č. • no. 46, s. • p. 157-160. ISSN 0046-1628.
  • Bouzek J.: The art of phalerae in broader context. In Candea I.: Tracii si vecinii lor in Anticitate . Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Braila, Muzeul Brailei - Editura Istros, 2010, s. • p. 95-110. ISBN 978-973-1871-58-5.
  • Bouzek J., Musil J., Domaradzka L., Archibald S.: Pistiros, Excavations and Studies IV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. 287 s. • p. ISBN 978-80-7308-318-2.
  • Bouzek J.: Pravěk Egejské oblasti. Praha, Česká archeologická společnost, 2010. 87 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
  • Bouzek J.: Migrations: their character and interprtative possibilities concerning the Bronze Age. In Dziegelewski K.: Migration in Bronze Age and Early Iron Age Europe. Krakow, Uniwersytet Jagellonski, Instytut archeologii, 2010, s. • p. 37-46. ISBN 978-83-7638-043-8.
  • Bouzek J.: Neufunde griechischer Keramik aus Böhmen und die Anfänge der Latene-Kunst. Germania, 2010, č. • no. 88, s. • p. 12-28. ISSN 0016-8874.
  • Bouzek J., Musil J.: Pistiros 2009 : report of the Czech team. In Bouzek J.: Classical Art in Czech Collections, Studia Hercynia XIV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlova, 2010, s. • p. 52-55. ISBN 978-80-7308-319-9.
  • Bouzek J.: Classical Art in Czech Collections, Studia Hercynia XIV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. • p. 95-101. ISBN 978-80-7308-319-9.
  • Bouzek J.: Classical Art in Czech Collections - Studia Hercynia XIV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. • p. 91-94. ISBN 978-80-7308-319-9.
  • Bouzek J., Ondřejová I.: Classical gems in the Czech medieval hoards. In Bouzek J.: Classical Art in Czech Collections - Studia Hercynia XIV. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. • p. 3-15. ISBN 978-80-7308-319-9.
  • Bouzek J.: recenze: Chvojka, Jižní Čechy v mladé a pozdní době bronzové. Archeologické rozhledy, 2010, č. • no. 62, s. • p. 377-379. ISSN 0323-1267.

  Závěrečné práce

   

  Vyučované předměty

  Úvod > O ústavu > Vyučující > Jan Bouzek