Viktoria Čisťakova

Viktoria Čisťakova se v rámci své diplomové práce  zaměřila na problematiku římského venkovského osídlení na území současného Bulharska. Od roku 2012 je doktorandkou na Ústavu pro klasickou archeologii a ve své práci se zabývá otázkou hospodářského rozvoje a výrobními aktivitami v kontextu venkovského osídlení na území provincie Moesie Inferior. V roce 2014 se zapojila do výzkumného týmu na lokalitě Strojno (Bulharsko), v jehož rámci zpracovává antické sklo a kovové nálezy.

Od roku 2014 pracuje na pozici kurátorky archeologické sbírky pro dobu halštatskou v Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Je řešitelem dílčího výzkumného projektu „Hradiště Minice – povrchová prospekce a zpracováni archeologického materiálu“. Rovněž se zabývá popularizačními aktivitami pro veřejnost.

Academia page

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Viktoria Čisťakova