Marián Mojžiš

Marián Mojžiš získal titul Bc. A Mgr. v oboru Klasická archeologie na Filozofické fakultě Trnavské Univerzity v Trnavě. Od roku 2013 je interním doktorandem na Ústavu pro klasickou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Oblastí jeho výzkumu je mozaikové podlahové umění v římských vilách na území provincie Británie. Současně se blíž zajímá také o římskou urbánní archeologii a římské říční vojenské loďstvo.

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Marián Mojžiš