Josef Souček

Josef Souček získal bakalářský i magisterský titul na Ústavu pro klasickou archeologii FF UK. V rámci doktorského studia se zaměřuje na studium skladby a rozšíření stavebních materiálů v římské Kampánii. Od roku 2012 spolupracuje dlouhodobě s archeologickými projekty v Kampánii (Apolline Project) a Toskánsku (Alberese Project), v jejichž rámci se specializuje na zaměřování lokalit, pořizování digitální dokumentace a vytváření 3D rekonstrukcí.

Academia page

Publikace

  • Souček J.: What were they thinking? Villa landscapes as a source of architectural comparanda. In Giulierini P., Corallini A., Sampaolo V.: Picta fragmenta. Rileggendo la pittura vesuviana. Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2020, s. • p. 227-233. ISBN 978-88-366-4394-3.
  • Souček J.: New evidence for water-lifting technology at the baths in Pollena Trocchia. Rivista di Studi Pompeiani, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 177-180. ISSN 1120-3579.

Vyučované předměty

Úvod > O ústavu > Doktorandi > Josef Souček